جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
6 08:09:42 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
7 08:11:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:13:12 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:57 نقاشی کنیم 00:00:55
10 08:14:52 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:12 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 18 00:10:27
12 08:25:39 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
13 08:27:09 کلیپ قصه باران 00:02:46
14 08:29:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 44 00:08:22
16 08:38:37 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:38:57 کلیپ شادی 00:02:35
18 08:41:32 ترو ترو 00:03:30
19 08:45:02 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:22 تاتی و طوطو - قسمت 45 00:07:00
21 08:52:22 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:52:57 باهم‌بازی 00:03:29
23 08:56:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:57:19 دیپ‌داپ 00:02:50
25 09:00:09 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
26 09:00:29 فینگیلیا - قسمت 8 00:08:33
27 09:09:02 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
28 09:10:32 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
29 09:13:44 نقاشی کنیم 00:00:55
30 09:14:39 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
31 09:14:59 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 3 00:12:15
32 09:27:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:27:23 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:02:39
34 09:30:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:22 شهر قصه - قسمت 16 00:10:16
36 09:40:38 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
37 09:41:02 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
38 09:43:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:43:57 اوم نوم 00:01:08
40 09:45:05 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
41 09:45:25 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 20 00:07:43
42 09:53:08 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
43 09:54:38 شن‌دونه‌ها 00:04:13
44 09:58:51 وله روابط عمومی-162 00:00:22
45 09:59:13 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
46 09:59:54 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
47 10:00:14 پیم و پم - قسمت 38 00:12:42
48 10:12:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:13:16 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
50 10:15:16 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:36 ماجراهای ایوری - قسمت 29 00:08:05
52 10:23:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:24:03 کلیپ دو دوست 00:02:38
54 10:26:41 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
55 10:28:11 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
56 10:29:59 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
57 10:30:19 خاله سارا - قسمت 9 00:05:56
58 10:36:15 وله روابط عمومی-162 00:00:22
59 10:36:37 ماجراهای سعید 00:04:03
60 10:40:40 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:41:15 ترو ترو 00:03:36
62 10:44:51 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
63 10:45:11 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 5 00:11:07
64 10:56:18 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:57:03 مولانگ 00:03:07
66 11:00:10 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:09:48
68 11:10:18 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
69 11:11:48 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
70 11:14:52 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:15:12 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 19 00:09:08
72 11:24:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:24:40 ماجراهای جنگل 00:04:50
74 11:29:30 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
75 11:31:00 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
76 11:33:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:33:35 یاپ یاپس 00:02:15
78 11:35:50 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
79 11:37:20 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
80 11:42:08 وله رگلاژ 00:01:26
81 11:43:34 جشن نماز 00:04:26
82 11:48:00 جشن نماز 00:05:47
83 11:53:47 اعلام برنامه 00:00:35
84 11:54:22 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
85 11:56:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 11:56:48 ماموک 00:03:05
87 11:59:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
88 12:00:13 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 45 00:08:55
89 12:09:08 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
90 12:10:38 یاپ یاپس 00:02:15
91 12:12:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:13:46 اوم نوم 00:01:14
93 12:15:00 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
94 12:15:20 تاتی و طوطو - قسمت 46 00:06:59
95 12:22:19 اعلام برنامه 00:00:45
96 12:23:04 بندبندی‌ها 00:01:37
97 12:24:41 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
98 12:26:11 ترو ترو 00:03:36
99 12:29:47 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
100 12:30:07 فینگیلیا - قسمت 9 00:08:27
101 12:38:34 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
102 12:40:04 کلیپ شاپرک 00:03:19
103 12:43:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:44:16 اوم نوم 00:01:09
105 12:45:25 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
106 12:45:45 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 5 00:12:50
107 12:58:35 آرم استیشن روز 00:00:20
108 12:58:55 نقاشی کنیم 00:00:50
109 12:59:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
110 13:00:05 شهر قصه - قسمت 15 00:08:39
111 13:08:44 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
112 13:10:14 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
113 13:13:30 کلیپ نمره بیست 00:01:52
114 13:15:22 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
115 13:15:42 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:10:39
116 13:26:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:26:41 مولانگ 00:03:25
118 13:30:06 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
119 13:30:26 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 5 00:11:07
120 13:41:33 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
121 13:43:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
122 13:45:03 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
123 13:45:23 خاله سارا - قسمت 8 00:08:10
124 13:53:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
125 13:53:56 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
126 13:57:52 کاردستی‌های مهدپویا- ماهی 00:02:08
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
130 14:07:56 آرم تایم (سنمایی گوی بخار2) 00:00:25
131 14:08:21 سینمایی گوی بخار2 01:04:51
132 15:13:12 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
133 15:13:50 تیزر چی چی 00:03:41
134 15:17:31 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
135 15:19:31 گروه تحقیق 00:05:11
136 15:24:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
137 15:25:18 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
138 15:27:40 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
139 15:29:39 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
140 15:29:59 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 13 00:22:24
141 15:52:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
142 15:53:18 تیزر چی چی 00:03:48
143 15:57:06 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
144 15:58:20 لاروا 00:01:28
145 15:59:48 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
146 16:00:08 مهارت‌های زندگی - قسمت 366 00:14:17
147 16:14:25 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
148 16:14:45 شکرستان - قسمت 61 00:15:32
149 16:30:17 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
150 16:30:37 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 5 00:16:46
151 16:47:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
152 16:47:50 تیزر چی چی 00:03:44
153 16:51:34 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
154 16:54:36 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
155 16:56:36 برنارد 00:03:01
156 16:59:37 وله رگلاژ 00:00:23
157 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:23:00
158 17:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
159 17:30:00 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
160 17:30:20 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 1 00:21:15
161 17:51:35 اعلام برنامه 00:00:55
162 17:52:30 تیزر چی چی 00:03:41
163 17:56:11 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
164 17:57:16 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
165 17:59:38 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
166 17:59:58 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 34 00:16:48
167 18:16:46 اعلام برنامه 00:00:50
168 18:17:36 تیزر چی چی 00:03:48
169 18:21:24 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
170 18:23:24 بره ناقلا 00:06:23
171 18:29:47 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
172 18:30:07 افسانه سه برادر - قسمت 43 00:22:48
173 18:52:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
174 18:53:33 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
175 18:55:33 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
176 18:57:59 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
177 18:59:45 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
178 19:00:05 مل‌مل-6 - قسمت 57 00:54:45
179 19:54:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
180 19:55:26 ترافیک 00:02:15
181 19:57:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 19:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:43
183 19:59:47 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
184 20:00:07 گروه نجات رباتیک - قسمت 42 00:20:31
185 20:20:38 تیزر چی چی 00:03:44
186 20:24:22 وله روابط عمومی-162 00:00:20
187 20:24:42 کدو بدو 00:01:46
188 20:26:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:26:51 آگهی بازرگانی 00:03:00
190 20:29:51 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
191 20:30:11 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 91 00:20:32
192 20:50:43 آنونس سینمایی بیلینکی بیل 00:02:00
193 20:52:43 وله روابط عمومی-162 00:00:20
194 20:53:03 رود رانر 00:04:44
195 20:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:58:10 آگهی بازرگانی 00:01:36
197 20:59:46 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
198 21:00:06 جزیره دانش - قسمت 4 00:20:44
199 21:20:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 21:21:12 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
201 21:23:06 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
202 21:24:20 بره قهرمان 00:01:05
203 21:25:25 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
204 21:27:47 آنونس مجموعه دیجمون 00:01:19
205 21:29:06 جان‌جان‌ها 00:05:52
206 21:34:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 21:35:21 آگهی بازرگانی 00:02:12
208 21:37:33 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 45 00:22:03
209 21:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها