جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:47 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:14:57 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:17 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 14 00:09:29
10 08:24:46 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
11 08:26:16 مولانگ 00:03:27
12 08:29:43 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:03 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 40 00:08:42
14 08:38:45 آرم استیشن روز 00:00:20
15 08:39:05 شن‌دونه‌ها 00:04:04
16 08:43:09 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
17 08:45:01 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:21 تاتی و طوطو - قسمت 41 00:06:59
19 08:52:20 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:55 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
21 08:57:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:58:28 بندبندی‌ها 00:01:36
23 09:00:04 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 09:00:24 فینگیلیا - قسمت 4 00:08:28
25 09:08:52 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
26 09:10:22 یاپ یاپس 00:02:15
27 09:12:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:12:46 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
29 09:15:05 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
30 09:15:25 مرکز امداد - قسمت 23 00:12:59
31 09:28:24 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
32 09:29:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:09 شهر قصه - قسمت 12 00:10:51
34 09:41:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:41:20 ترو ترو 00:03:32
36 09:44:52 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
37 09:45:12 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 16 00:07:23
38 09:52:35 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
39 09:54:05 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
40 09:56:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:56:50 دیپ‌داپ 00:02:50
42 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
43 10:00:00 پیم و پم - قسمت 34 00:13:20
44 10:13:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 10:13:40 بندبندی‌ها 00:01:21
46 10:15:01 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
47 10:15:21 ماجراهای ایوری - قسمت 25 00:07:40
48 10:23:01 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
49 10:25:11 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
50 10:26:41 ماموک 00:03:04
51 10:29:45 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
52 10:30:05 خاله سارا - قسمت 5 00:08:18
53 10:38:23 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:38:58 ماجراهای جنگل 00:04:16
55 10:43:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:43:23 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
57 10:45:03 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
58 10:45:23 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 1 00:10:40
59 10:56:03 کلیپ نمره بیست 00:01:52
60 10:57:55 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:58:40 اوم نوم 00:01:08
62 10:59:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:09:49
64 11:09:57 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
65 11:11:27 مولانگ 00:03:19
66 11:14:46 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
67 11:15:06 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 15 00:10:27
68 11:25:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:25:53 باهم‌بازی 00:03:15
70 11:29:08 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
71 11:30:38 شن‌دونه‌ها 00:04:13
72 11:34:51 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
73 11:38:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 11:38:31 ترو ترو 00:03:37
75 11:42:08 وله رگلاژ 00:00:30
76 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
77 11:48:00 جشن نماز 00:05:49
78 11:53:49 اعلام برنامه 00:00:35
79 11:54:24 ماجراهای جنگل 00:03:52
80 11:58:16 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
81 12:00:03 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
82 12:00:23 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 41 00:08:24
83 12:08:47 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
84 12:10:17 دیپ‌داپ 00:02:52
85 12:13:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:13:18 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
87 12:15:05 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
88 12:15:25 تاتی و طوطو - قسمت 42 00:07:00
89 12:22:25 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:23:10 باهم‌بازی 00:03:18
91 12:26:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
92 12:26:52 ماموک 00:03:06
93 12:29:58 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
94 12:30:18 فینگیلیا - قسمت 5 00:08:33
95 12:38:51 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
96 12:40:21 یاپ یاپس 00:02:14
97 12:42:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 12:43:28 کلیپ پاییز 00:01:40
99 12:45:08 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
100 12:45:28 مرکز امداد - قسمت 24 00:12:33
101 12:58:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 12:58:10 بندبندی‌ها 00:01:36
103 12:59:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
104 13:00:06 شهر قصه - قسمت 11 00:10:29
105 13:10:35 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
106 13:12:05 مولانگ 00:03:16
107 13:15:21 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
108 13:15:41 خدا چه آفریده؟ - قسمت 70 00:10:31
109 13:26:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:26:32 ماجراهای سعید 00:03:09
111 13:29:41 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 13:30:01 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 20 00:11:37
113 13:41:38 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
114 13:43:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
115 13:45:08 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
116 13:45:28 خاله سارا - قسمت 4 00:07:19
117 13:52:47 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
118 13:53:52 شن‌دونه‌ها 00:04:38
119 13:58:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
123 14:07:25 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
124 14:07:45 گروه نجات رباتیک - قسمت 40 00:21:21
125 14:29:06 تیزر پف فیلم 00:00:48
126 14:29:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
127 14:30:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 89 00:22:02
128 14:52:16 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
129 14:53:21 شکرستان 00:02:19
130 14:55:40 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
131 14:56:01 تیزر چی چی 00:03:45
132 14:59:46 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
133 15:00:06 جزیره دانش - قسمت 2 00:21:38
134 15:21:44 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
135 15:23:03 گروه تحقیق 00:04:22
136 15:27:25 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
137 15:29:47 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
138 15:30:07 عناصر - قسمت 8 00:12:03
139 15:42:10 تیزر پدافند غیر عامل - قسمت آزمایش بی نیاز 00:03:00
140 15:45:10 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
141 15:45:30 کلاس اولی‌ها - قسمت 10 00:13:41
142 15:59:11 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
143 16:00:25 بره ناقلا 00:07:06
144 16:07:31 تیزر چی چی 00:03:39
145 16:11:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 16:11:32 کلیپ شیطان بزرگ 00:04:06
147 16:15:38 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
148 16:16:52 رود رانر 00:08:34
149 16:25:26 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
150 16:27:16 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
151 16:27:26 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
152 16:29:48 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
153 16:30:08 فرمانروایان دریایی - قسمت 11 00:10:59
154 16:41:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 16:41:29 کلیپ بسم الله 00:03:33
156 16:45:02 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
157 16:45:22 پند پارسی - قسمت 36 00:10:51
158 16:56:13 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
159 16:57:27 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
160 16:59:43 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
161 17:00:03 دیجیمون - قسمت 33 00:19:51
162 17:19:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 17:20:16 سبک زندگی 00:01:23
164 17:21:39 وله رگلاژ 00:00:51
165 17:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
166 17:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
167 17:52:30 اعلام برنامه 00:00:55
168 17:53:25 دزد ناشی 00:01:23
169 17:54:48 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
170 17:56:06 تیزر چی چی 00:03:41
171 17:59:47 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
172 18:00:07 ماجراهای نیلز - قسمت 11 00:23:18
173 18:23:25 اعلام برنامه 00:00:50
174 18:24:15 تیزر پدافند غیر عامل - قسمت استخدام بی‌نیاز 00:03:40
175 18:27:55 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
176 18:30:17 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
177 18:30:37 داستان آنه شرلی - قسمت 9 00:22:42
178 18:53:19 تیزر چی چی 00:03:45
179 18:57:04 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
180 18:59:03 تیزر پف فیلم 00:00:48
181 18:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
182 19:00:11 مل‌مل-6 - قسمت 56 00:54:52
183 19:55:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
184 19:55:25 رود رانر 00:02:30
185 19:57:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:24
187 19:59:42 آرم تایم (تک‌خوان) 00:00:20
188 20:00:02 تک‌خوان 00:16:43
189 20:16:45 آرم استیشن ماشین 00:00:14
190 20:16:59 کلیپ شیطان بزرگ 00:04:06
191 20:21:05 وله روابط عمومی-162 00:00:20
192 20:21:25 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:09
193 20:23:34 تیزر چی چی 00:03:39
194 20:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:04
196 20:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
197 20:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 89 00:22:02
198 20:52:02 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
199 20:52:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
200 20:54:45 برنارد 00:03:08
201 20:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:41
203 20:59:57 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
204 21:00:17 جزیره دانش - قسمت 2 00:21:38
205 21:21:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
206 21:22:17 بره ناقلا 00:06:56
207 21:29:13 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
208 21:29:34 تیزر چی چی 00:03:41
209 21:33:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
210 21:33:37 کلیپ ویژه روز دانش آموز 00:01:30
211 21:35:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 21:35:30 آگهی بازرگانی 00:02:01
213 21:37:31 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 41 00:21:48
214 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها