جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 مولانگ 00:03:21
6 08:10:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:32 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:14:44 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:04 بزرگ و کوچک - قسمت 26 00:10:29
10 08:25:33 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
11 08:27:35 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
12 08:29:05 اوم نوم 00:01:03
13 08:30:08 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:28 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 26 00:08:44
15 08:39:12 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:32 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:41:47 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
18 08:43:17 کلیپ نمره بیست 00:01:52
19 08:45:09 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
20 08:45:29 تاتی و طوطو - قسمت 27 00:06:59
21 08:52:28 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:03 یکی بود یکی نبود 00:03:26
23 08:56:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:56:49 دیپ‌داپ 00:02:54
25 08:59:43 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
26 09:00:03 ماهی بادکنکی - قسمت 40 00:11:52
27 09:11:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
28 09:12:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
29 09:14:40 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
30 09:15:00 مرکز امداد - قسمت 9 00:13:00
31 09:28:00 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-2 00:01:40
32 09:29:40 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
33 09:30:00 ماجراهای آرینا - قسمت 5 00:08:08
34 09:38:08 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
35 09:39:38 ترو ترو 00:03:36
36 09:43:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
37 09:43:23 کلیپ ماهی-3 00:01:49
38 09:45:12 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
39 09:45:32 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 2 00:07:42
40 09:53:14 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
41 09:54:44 مولانگ 00:03:24
42 09:58:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:58:41 آگهی بازرگانی 00:00:59
44 09:59:40 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
45 10:00:00 پیم و پم - قسمت 20 00:13:17
46 10:13:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 10:13:37 بندبندی‌ها 00:01:34
48 10:15:11 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
49 10:15:31 ماجراهای ایوری - قسمت 11 00:08:05
50 10:23:36 کلیپ‌های مهدپویا- رانندگی 00:01:54
51 10:25:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
52 10:27:00 ماموک 00:03:08
53 10:30:08 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:30:28 ببعی - قسمت 171 00:08:55
55 10:39:23 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:39:58 دیپ‌داپ 00:02:55
57 10:42:53 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
58 10:43:15 کلیپ پاییز 00:01:40
59 10:44:55 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
60 10:45:15 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 7 00:11:27
61 10:56:42 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:57:27 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
63 11:00:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
64 11:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 57 00:11:21
65 11:11:43 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
66 11:13:13 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
67 11:15:13 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
68 11:15:33 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 1 00:10:27
69 11:26:00 اعلام برنامه 00:00:35
70 11:26:35 ترو ترو 00:03:30
71 11:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
72 11:30:25 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 27 00:08:44
73 11:39:09 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
74 11:40:39 یاپ یاپس 00:02:15
75 11:42:54 وله رگلاژ 00:00:44
76 11:43:38 جشن نماز 00:05:22
77 11:49:00 جشن نماز 00:05:49
78 11:54:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:55:09 شن‌دونه‌ها 00:04:26
80 11:59:35 آنونس مجموعه ماجراهای آرینا 00:01:30
81 12:01:05 کاردستی‌های مهدپویا-لباس 00:03:43
82 12:04:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:04:57 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
84 12:09:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:09:36 بندبندی‌ها 00:01:36
86 12:11:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
87 12:11:28 باهم‌بازی 00:03:24
88 12:14:52 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
89 12:15:12 تاتی و طوطو - قسمت 28 00:07:00
90 12:22:12 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:22:57 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
92 12:25:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:26:16 مولانگ 00:03:26
94 12:29:42 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
95 12:30:02 ماهی بادکنکی - قسمت 41 00:11:30
96 12:41:32 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
97 12:43:50 اوم نوم 00:01:08
98 12:44:58 آرم تایم (مرکز امداد) 00:00:20
99 12:45:18 مرکز امداد - قسمت 10 00:12:12
100 12:57:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 12:57:50 کلیپ توپ 00:02:19
102 13:00:09 آرم تایم (ماجراهای آرینا) 00:00:20
103 13:00:29 ماجراهای آرینا - قسمت 4 00:08:06
104 13:08:35 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
105 13:10:35 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
106 13:12:05 دیپ‌داپ 00:02:53
107 13:14:58 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
108 13:15:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:11:21
109 13:26:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 13:26:48 ترو ترو 00:03:28
111 13:30:16 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 13:30:36 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-6 - قسمت 6 00:11:30
113 13:42:06 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
114 13:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:45:16 ببعی - قسمت 170 00:08:47
116 13:54:03 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
117 13:55:33 شن‌دونه‌ها 00:04:27
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
121 14:06:38 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
122 14:06:58 گروه نجات رباتیک - قسمت 34 00:20:57
123 14:27:55 تیزر چی چی 00:02:08
124 14:30:03 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
125 14:30:23 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 83 00:22:42
126 14:53:05 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
127 14:55:14 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
128 14:56:19 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
129 14:57:27 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
130 14:59:49 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
131 15:00:09 شجاعان - قسمت 13 00:18:16
132 15:18:25 اعلام برنامه 00:00:55
133 15:19:20 گروه تحقیق 00:04:40
134 15:24:00 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
135 15:24:20 ترافیک 00:02:14
136 15:26:34 آنونس مجموعه فرمانروایان دریایی 00:01:14
137 15:27:48 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
138 15:30:10 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
139 15:30:30 عناصر - قسمت 5 00:12:24
140 15:42:54 تیزر چی چی 00:02:14
141 15:45:08 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
142 15:45:28 کلاس اولی‌ها - قسمت 7 00:13:49
143 15:59:17 تیزر پف فیلم 00:00:35
144 15:59:52 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
145 16:00:12 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 14 00:18:53
146 16:19:05 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
147 16:20:19 بره ناقلا 00:06:42
148 16:27:01 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
149 16:27:23 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
150 16:29:45 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
151 16:30:05 فرمانروایان دریایی - قسمت 7 00:11:05
152 16:41:10 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
153 16:42:28 تیزر چی چی 00:02:32
154 16:45:00 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
155 16:45:20 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 9 00:09:24
156 16:54:44 آرم استیشن ماشین 00:00:14
157 16:54:58 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
158 16:56:35 شکرستان 00:01:39
159 16:58:14 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
160 16:59:28 تیزر پف فیلم 00:00:35
161 17:00:03 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
162 17:00:23 دیجیمون - قسمت 29 00:20:30
163 17:20:53 اعلام برنامه 00:00:55
164 17:21:48 نظر شما چیه؟ 00:04:45
165 17:26:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
166 17:26:54 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
167 17:29:16 وله رگلاژ 00:00:44
168 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
169 17:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
170 18:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:24
172 18:03:47 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
173 18:04:07 ماجراهای نیلز - قسمت 7 00:22:53
174 18:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 18:27:23 آگهی بازرگانی 00:04:55
176 18:32:18 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
177 18:32:38 داستان آنه شرلی - قسمت 5 00:20:07
178 18:52:45 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
179 18:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 18:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:35
181 19:00:05 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
182 19:00:25 سر سفره خدا - قسمت 6 00:54:52
183 19:55:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 19:55:39 سبک زندگی 00:01:25
185 19:57:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:41
187 20:00:08 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
188 20:00:28 گروه نجات رباتیک - قسمت 34 00:20:57
189 20:21:25 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
190 20:22:39 شکرستان 00:02:10
191 20:24:49 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
192 20:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 20:27:34 آگهی بازرگانی 00:02:07
194 20:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
195 20:30:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 83 00:22:42
196 20:52:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
197 20:53:04 تیزر چی چی 00:02:32
198 20:55:36 مورف 00:01:17
199 20:56:53 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
200 20:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:26
202 20:59:42 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
203 21:00:02 شجاعان - قسمت 13 00:18:16
204 21:18:18 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
205 21:19:32 کلیپ بارکد 626 00:04:08
206 21:23:40 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
207 21:24:02 رود رانر 00:06:22
208 21:30:24 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
209 21:31:38 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
210 21:34:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 21:34:22 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 28 00:25:11
212 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها