جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
6 08:09:05 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:11:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:23 آگهی بازرگانی 00:02:20
10 08:14:43 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:03 بزرگ و کوچک - قسمت 3 00:10:28
12 08:25:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:25:40 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
14 08:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:27:47 آگهی بازرگانی 00:02:25
16 08:30:12 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:32 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:50
18 08:39:22 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
19 08:40:52 کلیپ پاییز 00:01:40
20 08:42:32 یاپ یاپس 00:02:15
21 08:44:47 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
22 08:45:07 تاتی و طوطو - قسمت 4 00:06:36
23 08:51:43 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
24 08:53:13 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
25 08:55:37 نقاشی کنیم 00:00:55
26 08:56:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:57
28 09:00:02 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
29 09:00:22 ماهی بادکنکی - قسمت 17 00:12:06
30 09:12:28 آرم استیشن روز 00:00:20
31 09:12:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
32 09:14:48 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
33 09:15:08 ماهی فضایی - قسمت 79 00:11:44
34 09:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:27:25 آگهی بازرگانی 00:03:00
36 09:30:25 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
37 09:30:45 ماجراهای بهادر - قسمت 27 00:08:53
38 09:39:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:40:31 کلیپ اولی‌ها 00:02:53
40 09:43:24 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
41 09:45:11 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
42 09:45:31 ماشا و آقا خرسه - قسمت 7 00:05:47
43 09:51:18 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
44 09:52:48 دیپ‌داپ 00:02:44
45 09:55:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:58
47 10:00:03 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
48 10:00:23 ماه تی‌تی - قسمت 10 00:13:01
49 10:13:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:13:33 اوم نوم 00:01:08
51 10:14:41 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
52 10:15:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 79 00:10:30
53 10:25:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:26:04 آگهی بازرگانی 00:04:37
55 10:30:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:31:01 ببعی - قسمت 148 00:08:44
57 10:39:45 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:40:20 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
59 10:42:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:44:39 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
61 10:44:59 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 5 00:10:49
62 10:55:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:56:21 آگهی بازرگانی 00:04:22
64 11:00:43 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:01:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 34 00:12:23
66 11:13:26 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
67 11:13:49 نقاشی کنیم 00:00:50
68 11:14:39 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
69 11:14:59 بزرگ و کوچک - قسمت 4 00:09:25
70 11:24:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:24:57 آگهی بازرگانی 00:04:56
72 11:29:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
73 11:30:13 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:08:27
74 11:38:40 اوم نوم 00:01:08
75 11:39:48 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
76 11:41:18 یکی بود یکی نبود 00:02:34
77 11:43:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 11:44:18 کلیپ شاپرک 00:03:19
79 11:47:37 وله رگلاژ 00:01:33
80 11:49:10 جشن نماز 00:05:50
81 11:55:00 جشن نماز 00:05:53
82 12:00:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:01:13 شن‌دونه‌ها 00:04:26
84 12:05:39 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
85 12:07:09 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
86 12:11:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:11:25 ترو ترو 00:03:36
88 12:15:01 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
89 12:15:21 تاتی و طوطو - قسمت 5 00:07:00
90 12:22:21 آرم استیشن روز 00:00:20
91 12:22:41 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
92 12:25:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
93 12:25:53 آگهی بازرگانی 00:03:56
94 12:29:49 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
95 12:30:09 ماهی بادکنکی - قسمت 18 00:11:53
96 12:42:02 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
97 12:42:26 یکی بود یکی نبود 00:02:34
98 12:45:00 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
99 12:45:20 ماهی فضایی - قسمت 80 00:11:48
100 12:57:08 آرم استیشن توپ 00:00:23
101 12:57:31 نقاشی کنیم 00:00:50
102 12:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 12:58:54 آگهی بازرگانی 00:00:49
104 12:59:43 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
105 13:00:03 ماجراهای بهادر - قسمت 26 00:12:54
106 13:12:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
107 13:13:50 کلیپ‌های مهدپویا- دست و انگشت‌ها 00:01:47
108 13:15:37 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
109 13:15:57 خدا چه آفریده؟ - قسمت 33 00:12:22
110 13:28:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:28:52 آگهی بازرگانی 00:04:30
112 13:33:22 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
113 13:33:42 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 4 00:11:24
114 13:45:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:45:26 ببعی - قسمت 147 00:08:46
116 13:54:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:54:45 آگهی بازرگانی 00:05:15
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
121 14:06:38 آرم تایم (سینمایی رودولف گربه سیاه) 00:00:25
122 14:07:03 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:04:15
123 14:11:18 سینمایی رودولف گربه سیاه 01:21:22
124 15:32:40 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:03:13
125 15:35:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 15:36:16 آگهی بازرگانی 00:04:55
127 15:41:11 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
128 15:41:31 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 2 00:22:11
129 16:03:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 16:04:05 آگهی بازرگانی 00:04:38
131 16:08:43 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
132 16:09:03 مهارت های زندگی - قسمت 358 00:14:30
133 16:23:33 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
134 16:23:53 شکرستان - قسمت 53 00:14:04
135 16:37:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 16:38:20 آگهی بازرگانی 00:01:15
137 16:39:35 آرم تایم (تندر) 00:00:20
138 16:39:55 تندر - قسمت 43 00:21:08
139 17:01:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:01:26 آگهی بازرگانی 00:04:50
141 17:06:16 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
142 17:06:36 برندگان کوچک - قسمت 28 00:20:09
143 17:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 17:27:08 آگهی بازرگانی 00:04:47
145 17:31:55 آرم تایم (لاک پشت های نینجا) 00:00:20
146 17:32:15 لاک پشت های نینجا - قسمت 25 00:17:26
147 17:49:41 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:50:31 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
149 17:51:54 تیزر چی چی 00:02:32
150 17:54:26 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
151 17:55:04 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
152 17:57:05 تیزر نوگلان قرآنی 00:01:10
153 17:58:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 17:58:36 وله رگلاژ 00:01:24
155 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
156 18:13:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
157 18:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 18:26:23 آگهی بازرگانی 00:04:33
159 18:30:56 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
160 18:31:16 افسانه سه برادر - قسمت 32 00:22:41
161 18:53:57 تیزر پف فیلم 00:00:36
162 18:54:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:49
164 18:59:45 آرم تایم (مهارت های زندگی) 00:00:20
165 19:00:05 مهارت های زندگی - قسمت 357 00:13:17
166 19:13:22 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
167 19:13:42 شکرستان - قسمت 52 00:15:23
168 19:29:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 19:29:28 آگهی بازرگانی 00:01:32
170 19:31:00 آرم تایم (تندر) 00:00:20
171 19:31:20 تندر - قسمت 42 00:20:00
172 19:51:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
173 19:51:58 تیزر چی چی 00:02:38
174 19:54:36 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
175 19:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:04
177 19:59:49 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
178 20:00:09 برندگان کوچک - قسمت 27 00:21:15
179 20:21:24 تیزر چی چی 00:02:14
180 20:23:38 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
181 20:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:46
183 20:30:48 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
184 20:31:08 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 24 00:19:28
185 20:50:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
186 20:50:58 تیزر چی چی 00:02:08
187 20:53:06 آنونس مجموعه فرمانروایان دریا 00:01:14
188 20:54:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 20:54:43 آگهی بازرگانی 00:04:57
190 20:59:40 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
191 21:00:00 افسانه سه برادر - قسمت 31 00:22:08
192 21:22:08 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
193 21:22:18 کلیپ فرمانده 00:05:39
194 21:27:57 برنارد 00:02:55
195 21:30:52 تیزر چی چی 00:02:22
196 21:33:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 21:33:37 آگهی بازرگانی 00:03:41
198 21:37:18 بسته شبانگاهی - قسمت 5 00:22:21
199 21:59:39 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها