جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 بندبندی‌ها 00:01:21
6 08:08:00 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:45 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:11:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:37 آگهی بازرگانی 00:03:28
10 08:15:05 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:25 میمونک و فیلی - قسمت 37 00:06:56
12 08:22:21 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان 00:02:02
13 08:24:23 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
14 08:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:46
16 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 75 00:08:15
18 08:38:27 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
19 08:39:57 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:42:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:32 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
22 08:44:48 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
23 08:45:08 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:12:32
24 08:57:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:13 آگهی بازرگانی 00:04:23
26 09:02:36 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
27 09:02:56 ماهی بادکنکی - قسمت 12 00:12:35
28 09:15:31 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
29 09:15:51 ماهی فضایی - قسمت 74 00:11:49
30 09:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:28:13 آگهی بازرگانی 00:03:28
32 09:31:41 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
33 09:32:01 ماجراهای بهادر - قسمت 22 00:11:12
34 09:43:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:43:33 اوم نوم 00:01:14
36 09:44:47 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
37 09:45:07 ماشا و آقا خرسه - قسمت 2 00:06:49
38 09:51:56 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
39 09:53:26 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
40 09:54:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:31
42 09:59:40 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
43 10:00:00 ماه تی‌تی - قسمت 5 00:13:01
44 10:13:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 10:13:10 کلیپ ماهی-3 00:01:49
46 10:14:59 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
47 10:15:19 ماجراهای عمو رولی - قسمت 74 00:14:02
48 10:29:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:29:54 آگهی بازرگانی 00:04:50
50 10:34:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:35:04 ببعی - قسمت 143 00:08:35
52 10:43:39 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:44:14 نقاشی کنیم 00:00:55
54 10:45:09 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:45:29 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 17 00:11:38
56 10:57:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:57:40 آگهی بازرگانی 00:04:56
58 11:02:36 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:12:40
59 11:15:16 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
60 11:15:36 میمونک و فیلی - قسمت 38 00:06:42
61 11:22:18 اعلام برنامه 00:00:35
62 11:22:53 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
63 11:24:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:25:00 آگهی بازرگانی 00:04:55
65 11:29:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
66 11:30:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 76 00:08:14
67 11:38:29 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
68 11:39:59 مولانگ 00:03:07
69 11:43:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
70 11:43:22 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
71 11:47:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
72 11:48:13 دیپ‌داپ 00:02:51
73 11:51:04 وله رگلاژ 00:00:34
74 11:51:38 جشن نماز 00:05:22
75 11:57:00 جشن نماز 00:05:49
76 12:02:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 12:03:09 شن‌دونه‌ها 00:04:18
78 12:07:27 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
79 12:08:57 باهم‌بازی 00:03:12
80 12:12:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 12:12:31 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
82 12:15:06 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
83 12:15:26 صندوقچه بازی - قسمت 7 00:12:24
84 12:27:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:28:23 آگهی بازرگانی 00:04:33
86 12:32:56 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
87 12:33:16 ماهی بادکنکی - قسمت 13 00:13:12
88 12:46:28 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
89 12:46:48 ماهی فضایی - قسمت 75 00:11:48
90 12:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:59:09 آگهی بازرگانی 00:01:54
92 13:01:03 ماجراهای بهادر - قسمت 21 00:10:48
93 13:11:51 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
94 13:13:21 بندبندی‌ها 00:01:34
95 13:14:55 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 13:15:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:11:28
97 13:26:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 13:27:16 آگهی بازرگانی 00:04:43
99 13:31:59 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
100 13:32:19 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 16 00:11:37
101 13:43:56 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-4 00:01:18
102 13:45:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
103 13:45:34 ببعی - قسمت 142 00:08:20
104 13:53:54 اوم نوم 00:01:05
105 13:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
110 14:06:23 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
111 14:06:43 گروه نجات رباتیک - قسمت 22 00:20:56
112 14:27:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 14:28:02 آگهی بازرگانی 00:03:01
114 14:31:03 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
115 14:31:23 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 71 00:22:43
116 14:54:06 تیزر چی چی 00:02:08
117 14:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
118 14:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:04
119 14:59:41 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
120 15:00:01 شجاعان - قسمت 1 00:19:02
121 15:19:03 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:19:58 تیزر چی چی 00:02:14
123 15:22:12 آرم استیشن ماشین 00:00:14
124 15:22:26 کلیپ جهادگر 00:02:20
125 15:24:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 15:25:09 آگهی بازرگانی 00:04:53
127 15:30:02 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
128 15:30:22 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 46 00:11:59
129 15:42:21 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
130 15:42:42 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
131 15:44:43 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
132 15:45:03 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 48 00:12:06
133 15:57:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:57:32 آگهی بازرگانی 00:04:47
135 16:02:19 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
136 16:02:39 دورت بگردم ایران-2 - قسمت 1تا7 00:30:35
137 16:33:14 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
138 16:33:34 فرمانروایان دریایی - قسمت 1 00:10:41
139 16:44:15 تیزر پف فیلم 00:00:36
140 16:44:51 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
141 16:45:11 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 1 00:08:49
142 16:54:00 وله آیا می دانید که 00:00:50
143 16:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:56
145 17:00:09 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
146 17:00:29 دیجیمون - قسمت 21 00:19:00
147 17:19:29 اعلام برنامه 00:00:55
148 17:20:24 کلیپ اهل راز 00:04:06
149 17:24:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 17:24:53 آگهی بازرگانی 00:04:57
151 17:29:50 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
152 17:30:10 نگهبانان شیردل - قسمت 13 00:21:15
153 17:51:25 اعلام برنامه 00:00:50
154 17:52:15 تیزر چی چی 00:02:32
155 17:54:47 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
156 17:56:48 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
157 17:57:09 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
158 17:59:30 وله رگلاژ 00:00:30
159 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
160 18:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
161 18:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:30:23 آگهی بازرگانی 00:04:20
163 18:34:43 خرس‌ها - قسمت 3 00:24:54
164 18:59:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 19:00:00 آگهی بازرگانی 00:04:50
166 19:04:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
167 19:05:10 مل‌مل-6 - قسمت 44 00:55:00
168 20:00:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 20:00:33 آگهی بازرگانی 00:03:39
170 20:04:12 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
171 20:04:32 گروه نجات رباتیک - قسمت 22 00:20:56
172 20:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 20:25:51 آگهی بازرگانی 00:04:32
174 20:30:23 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 71 00:22:43
175 20:53:06 تیزر چی چی 00:02:08
176 20:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:13
178 20:59:50 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
179 21:00:10 شجاعان - قسمت 1 00:19:02
180 21:19:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 21:19:34 کلیپ فرمانده 00:05:39
182 21:25:13 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
183 21:26:27 تیزر چی چی 00:02:14
184 21:28:41 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:01
185 21:30:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 21:31:05 آگهی بازرگانی 00:01:51
187 21:32:56 بسته شبانگاهی - قسمت 18 00:26:42
188 21:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها