جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:08:31 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:16 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:11:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:04 آگهی بازرگانی 00:02:56
10 08:15:00 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:20 میمونک و فیلی - قسمت 35 00:06:54
12 08:22:14 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
13 08:23:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:25:44 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
15 08:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:27:27 آگهی بازرگانی 00:02:22
17 08:29:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:30:09 اتل متل یه جنگل - قسمت 73 00:08:18
19 08:38:27 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
20 08:39:57 ماجراهای سعید 00:05:03
21 08:45:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
22 08:45:20 صندوقچه بازی - قسمت 56 00:10:58
23 08:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:13
25 09:00:04 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
26 09:00:24 ماهی بادکنکی - قسمت 10 00:10:40
27 09:11:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 09:11:57 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
29 09:14:55 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
30 09:15:15 ماهی فضایی - قسمت 72 00:11:44
31 09:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:32 آگهی بازرگانی 00:03:47
33 09:31:19 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
34 09:31:39 ماجراهای بهادر - قسمت 20 00:12:40
35 09:44:19 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
36 09:45:29 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:45:49 نیکا و داداشی - قسمت 43 00:09:49
38 09:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:56:11 آگهی بازرگانی 00:04:46
40 10:00:57 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
41 10:01:17 ماه تی‌تی - قسمت 3 00:13:22
42 10:14:39 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
43 10:14:59 ماجراهای عمو رولی - قسمت 70 00:14:05
44 10:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:29:37 آگهی بازرگانی 00:04:30
46 10:34:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
47 10:34:27 ببعی - قسمت 141 00:09:10
48 10:43:37 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
49 10:44:47 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
50 10:45:07 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 15 00:11:36
51 10:56:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:57:16 آگهی بازرگانی 00:04:50
53 11:02:06 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
54 11:02:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:11:51
55 11:14:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:14:26 نقاشی کنیم 00:00:55
57 11:15:21 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
58 11:15:41 میمونک و فیلی - قسمت 36 00:06:41
59 11:22:22 اعلام برنامه 00:00:35
60 11:22:57 دیپ‌داپ 00:01:58
61 11:24:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:11
63 11:29:39 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
64 11:29:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 74 00:07:21
65 11:37:20 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
66 11:38:50 کلیپ شاپرک 00:03:19
67 11:42:09 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:29
68 11:44:38 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
69 11:44:58 صندوقچه بازی - قسمت 3 00:11:03
70 11:56:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:39
72 12:00:13 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
73 12:00:33 ماهی بادکنکی - قسمت 11 00:11:45
74 12:12:18 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
75 12:13:48 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
76 12:14:58 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
77 12:15:18 ماهی فضایی - قسمت 73 00:11:46
78 12:27:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:27:37 آگهی بازرگانی 00:04:39
80 12:32:16 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
81 12:32:36 ماجراهای بهادر - قسمت 19 00:12:36
82 12:45:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:46:05 کلیپ پروانه 00:02:15
84 12:48:20 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
85 12:49:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:50:06 اوم نوم 00:01:08
87 12:51:14 وله رگلاژ 00:00:56
88 12:52:10 جشن نماز 00:05:50
89 12:58:00 جشن نماز 00:05:53
90 13:03:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 13:04:13 شن‌دونه‌ها 00:03:46
92 13:07:59 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
93 13:09:29 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
94 13:11:52 دیپ‌داپ 00:02:55
95 13:14:47 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 13:15:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 26 00:11:24
97 13:26:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 13:27:04 آگهی بازرگانی 00:04:28
99 13:31:32 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
100 13:31:52 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 14 00:11:37
101 13:43:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
102 13:43:53 کلیپ‌های مهدپویا- اندازه قد 00:01:47
103 13:45:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
104 13:46:00 ببعی - قسمت 140 00:08:43
105 13:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:44
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:56
110 14:09:17 آرم تایم (سینمایی گروه جنگلی) 00:00:25
111 14:09:42 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:04:12
112 14:13:54 سینمایی گروه جنگلی 01:29:00
113 15:42:54 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:03:30
114 15:46:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
115 15:46:47 آگهی بازرگانی 00:04:50
116 15:51:37 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
117 15:51:57 فرمانروایان دریایی 00:11:02
118 16:02:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 16:03:22 آگهی بازرگانی 00:04:24
120 16:07:46 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
121 16:08:06 مهارت‌های زندگی - قسمت 356 00:15:39
122 16:23:45 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
123 16:24:05 شکرستان - قسمت 51 00:14:12
124 16:38:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 16:38:40 آگهی بازرگانی 00:02:36
126 16:41:16 آرم تایم (تندر) 00:00:20
127 16:41:36 تندر - قسمت 41 00:18:49
128 17:00:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 17:00:48 آگهی بازرگانی 00:04:25
130 17:05:13 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
131 17:05:33 برندگان کوچک - قسمت 26 00:22:23
132 17:27:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 17:28:19 آگهی بازرگانی 00:04:30
134 17:32:49 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
135 17:33:09 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 4 00:22:02
136 17:55:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 17:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:57
138 18:00:31 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
139 18:00:51 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 23 00:20:05
140 18:20:56 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
141 18:21:34 تیزر چی چی 00:03:17
142 18:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 18:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:22
144 18:29:36 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
145 18:29:56 افسانه سه برادر - قسمت 30 00:22:47
146 18:52:43 تیزر چی چی 00:02:48
147 18:55:31 تیزر پف فیلم 00:00:36
148 18:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 18:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:20
150 18:59:50 رود رانر 00:08:34
151 19:08:24 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
152 19:09:02 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
153 19:10:08 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
154 19:11:54 تیزر پف فیلم 00:00:36
155 19:12:30 ترافیک 00:02:15
156 19:14:45 تیزر چی چی 00:03:44
157 19:18:29 وله رگلاژ 00:01:01
158 19:19:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
159 19:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:30
160 19:45:30 اعلام برنامه 00:00:50
161 19:46:20 تیزر چی چی 00:03:23
162 19:49:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
163 19:50:00 کلیپ بارکد 626 00:04:08
164 19:54:08 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
165 19:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 19:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:00
167 19:59:49 آرم تایم (تندر) 00:00:20
168 20:00:09 تندر - قسمت 19 00:20:25
169 20:20:34 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
170 20:21:29 تیزر چی چی 00:02:48
171 20:24:17 تیزر پف فیلم 00:00:36
172 20:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 20:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:28
174 20:29:44 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
175 20:30:04 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 22 00:18:37
176 20:48:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
177 20:49:08 تیزر چی چی 00:03:44
178 20:52:52 سبک زندگی 00:02:02
179 20:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:30
181 20:59:47 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
182 21:00:07 افسانه سه برادر - قسمت 29 00:22:00
183 21:22:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 21:22:29 تیزر چی چی 00:03:23
185 21:25:52 گروه تحقیق 00:04:40
186 21:30:32 تیزر پف فیلم 00:00:36
187 21:31:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 21:31:31 آگهی بازرگانی 00:01:14
189 21:32:45 بسته شبانگاهی - قسمت 16 00:26:48
190 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها