جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:26
6 08:07:34 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:10:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:10:52 آگهی بازرگانی 00:04:21
10 08:15:13 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:33 میمونک و فیلی - قسمت 34 00:06:54
12 08:22:27 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
13 08:23:57 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
14 08:25:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:06
16 08:29:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 72 00:08:10
18 08:38:16 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
19 08:39:46 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
20 08:42:12 وله روابط عمومی-162 00:00:22
21 08:42:34 یاپ یاپس 00:02:15
22 08:44:49 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
23 08:45:09 صندوقچه بازی - قسمت 55 00:12:45
24 08:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:27 آگهی بازرگانی 00:04:16
26 09:02:43 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
27 09:03:03 ماهی بادکنکی - قسمت 9 00:11:36
28 09:14:39 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
29 09:14:59 ماهی فضایی - قسمت 71 00:11:49
30 09:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:27:21 آگهی بازرگانی 00:04:46
32 09:32:07 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
33 09:32:27 ماجراهای بهادر - قسمت 19 00:12:36
34 09:45:03 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
35 09:45:23 نیکا و داداشی - قسمت 42 00:10:55
36 09:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:22
38 10:00:13 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
39 10:00:33 ماه تی‌تی - قسمت 2 00:13:51
40 10:14:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 10:14:33 نقاشی کنیم 00:00:51
42 10:15:24 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
43 10:15:44 ماجراهای عمو رولی - قسمت 69 00:12:41
44 10:28:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:28:58 آگهی بازرگانی 00:04:57
46 10:33:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
47 10:34:15 ببعی - قسمت 140 00:08:43
48 10:42:58 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
49 10:44:08 نقاشی کنیم 00:00:50
50 10:44:58 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
51 10:45:18 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 14 00:11:37
52 10:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:57:28 آگهی بازرگانی 00:04:48
54 11:02:16 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
55 11:02:36 خدا چه آفریده؟ - قسمت 26 00:11:24
56 11:14:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 11:14:09 اوم نوم 00:00:51
58 11:15:00 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
59 11:15:20 میمونک و فیلی - قسمت 35 00:06:54
60 11:22:14 اعلام برنامه 00:00:35
61 11:22:49 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-3 00:01:51
62 11:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:52
64 11:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
65 11:30:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 73 00:08:18
66 11:38:43 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
67 11:40:13 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
68 11:42:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
69 11:44:43 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
70 11:45:03 صندوقچه بازی - قسمت 56 00:10:58
71 11:56:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:56:34 آگهی بازرگانی 00:04:25
73 12:00:59 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
74 12:01:19 ماهی بادکنکی - قسمت 10 00:10:40
75 12:11:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 12:12:19 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
77 12:13:49 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
78 12:14:59 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
79 12:15:19 ماهی فضایی - قسمت 72 00:11:44
80 12:27:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 12:27:36 آگهی بازرگانی 00:04:42
82 12:32:18 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
83 12:32:38 ماجراهای بهادر - قسمت 18 00:09:29
84 12:42:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 12:43:00 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
86 12:46:04 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
87 12:47:34 ترو ترو 00:03:33
88 12:51:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
89 12:51:33 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
90 12:52:43 وله رگلاژ 00:00:51
91 12:53:34 جشن نماز 00:04:26
92 12:58:00 جشن نماز 00:05:47
93 13:03:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:04:07 باهم‌بازی 00:03:29
95 13:07:36 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
96 13:09:06 کلیپ دو دوست 00:02:38
97 13:11:44 مولانگ 00:03:00
98 13:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
99 13:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 25 00:11:55
100 13:26:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:27:32 آگهی بازرگانی 00:04:42
102 13:32:14 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
103 13:32:34 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 13 00:11:37
104 13:44:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
105 13:44:35 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
106 13:45:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:46:05 ببعی - قسمت 139 00:08:48
108 13:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:34
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
113 14:08:47 آرم تایم (سینمایی ماداگاسکار-3) 00:00:25
114 14:09:12 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:41
115 14:11:53 سینمایی ماداگاسکار-3 01:09:23
116 15:21:16 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:03:35
117 15:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
118 15:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:58
119 15:30:12 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
120 15:30:32 موش خبرنگار - قسمت 3 00:22:34
121 15:53:06 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
122 15:53:44 تیزر پف فیلم 00:00:36
123 15:54:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:54:43 آگهی بازرگانی 00:04:59
125 15:59:42 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
126 16:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 355 00:15:11
127 16:15:13 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
128 16:15:33 شکرستان - قسمت 50 00:13:46
129 16:29:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 16:29:42 آگهی بازرگانی 00:03:10
131 16:32:52 آرم تایم (تندر) 00:00:20
132 16:33:12 تندر - قسمت 40 00:20:25
133 16:53:37 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
134 16:53:47 تیزر پف فیلم 00:00:36
135 16:54:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 16:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:52
137 16:59:38 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
138 16:59:58 برندگان کوچک - قسمت 25 00:22:34
139 17:22:32 تیزر چی چی 00:02:18
140 17:24:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:49
142 17:30:02 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
143 17:30:22 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 3 00:22:59
144 17:53:21 اعلام برنامه 00:00:50
145 17:54:11 گنجینه 00:00:36
146 17:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:34
148 17:59:44 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
149 18:00:04 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 22 00:18:37
150 18:18:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
151 18:19:19 آنونس سینمایی گروه جنگلی 00:02:00
152 18:21:19 تیزر چی چی 00:03:17
153 18:24:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:45
155 18:29:44 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
156 18:30:04 افسانه سه برادر - قسمت 29 00:22:00
157 18:52:04 تیزر چی چی 00:02:48
158 18:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 18:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:31
160 18:59:46 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
161 19:00:06 تعمیرکاران - قسمت 17 00:11:33
162 19:11:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 19:12:01 تیزر چی چی 00:03:17
164 19:15:18 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
165 19:17:06 آنونس سینمایی گروه جنگلی 00:02:00
166 19:19:06 وله روابط عمومی-162 00:00:20
167 19:19:26 وله رگلاژ 00:01:04
168 19:20:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
169 19:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
170 19:49:30 اعلام برنامه 00:00:50
171 19:50:20 تیزر چی چی 00:02:48
172 19:53:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 19:53:25 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
174 19:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 19:55:00 آگهی بازرگانی 00:04:52
176 19:59:52 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
177 20:00:12 ماجراهای پلانکی - قسمت 18 00:08:13
178 20:08:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
179 20:09:20 تیزر چی چی 00:03:17
180 20:12:37 تیزر پف فیلم 00:00:36
181 20:13:13 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
182 20:13:33 رنگ نیرنگ - قسمت 3 00:12:13
183 20:25:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 20:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:55
185 20:30:04 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
186 20:30:24 زنان کوچک - قسمت 34 00:19:43
187 20:50:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
188 20:50:34 تیزر چی چی 00:02:18
189 20:52:52 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
190 20:54:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:54:42 آگهی بازرگانی 00:04:53
192 20:59:35 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
193 20:59:55 خوش‌مزه-2 - قسمت 55 00:20:32
194 21:20:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:20:49 تیزر چی چی 00:03:17
196 21:24:06 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
197 21:25:56 لذت دانایی 00:04:11
198 21:30:07 آنونس سینمایی گروه جنگلی 00:02:00
199 21:32:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 21:32:30 آگهی بازرگانی 00:02:02
201 21:34:32 بسته شبانگاهی - قسمت 15 00:25:07
202 21:59:39 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها