جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
8 08:10:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:23 آگهی بازرگانی 00:03:17
10 08:14:40 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:00 میمونک و فیلی - قسمت 33 00:06:48
12 08:21:48 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
13 08:23:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:25:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:25:51 آگهی بازرگانی 00:04:06
16 08:29:57 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:17 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:08:21
18 08:38:38 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
19 08:40:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
20 08:42:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
21 08:42:22 مولانگ 00:02:44
22 08:45:06 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
23 08:45:26 صندوقچه بازی - قسمت 54 00:10:51
24 08:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:56:50 آگهی بازرگانی 00:04:54
26 09:01:44 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
27 09:02:04 ماهی بادکنکی - قسمت 8 00:12:01
28 09:14:05 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
29 09:15:15 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
30 09:15:35 ماهی فضایی - قسمت 70 00:11:44
31 09:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:52 آگهی بازرگانی 00:03:47
33 09:31:39 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
34 09:31:59 ماجراهای بهادر - قسمت 18 00:09:29
35 09:41:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:41:52 کاردستی‌های مهدپویا-کفشدوزک 00:02:56
37 09:44:48 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
38 09:45:08 نیکا و داداشی - قسمت 41 00:10:10
39 09:55:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:55:51 آگهی بازرگانی 00:06:08
41 10:01:59 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
42 10:02:19 ماه تی‌تی - قسمت 24 00:13:22
43 10:15:41 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
44 10:16:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 68 00:14:01
45 10:30:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:30:35 آگهی بازرگانی 00:04:20
47 10:34:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 10:35:15 ببعی - قسمت 139 00:08:48
49 10:44:03 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
50 10:45:13 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
51 10:45:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 13 00:11:37
52 10:57:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:57:43 آگهی بازرگانی 00:04:55
54 11:02:38 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
55 11:02:58 خدا چه آفریده؟ - قسمت 25 00:11:55
56 11:14:53 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
57 11:15:13 میمونک و فیلی - قسمت 34 00:06:54
58 11:22:07 اعلام برنامه 00:00:35
59 11:22:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 11:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 11:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:52
62 11:30:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 11:30:27 اتل متل یه جنگل - قسمت 72 00:08:10
64 11:38:37 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
65 11:40:07 ماجراهای سعید 00:04:33
66 11:44:40 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
67 11:45:00 صندوقچه بازی - قسمت 55 00:12:45
68 11:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 11:58:18 آگهی بازرگانی 00:04:50
70 12:03:08 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
71 12:03:28 ماهی بادکنکی - قسمت 9 00:11:36
72 12:15:04 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
73 12:15:24 ماهی فضایی - قسمت 71 00:11:49
74 12:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 12:27:46 آگهی بازرگانی 00:04:58
76 12:32:44 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
77 12:33:04 ماجراهای بهادر - قسمت 17 00:11:31
78 12:44:35 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
79 12:44:59 کلیپ ماهی 00:02:10
80 12:47:09 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
81 12:48:39 یاپ یاپس 00:02:15
82 12:50:54 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
83 12:52:04 وله رگلاژ 00:00:31
84 12:52:35 جشن نماز 00:06:25
85 12:59:00 جشن نماز 00:05:42
86 13:04:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 13:05:02 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:42
88 13:08:44 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
89 13:10:14 شن‌دونه‌ها 00:04:31
90 13:14:45 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
91 13:15:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 24 00:11:43
92 13:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
93 13:27:21 آگهی بازرگانی 00:04:46
94 13:32:07 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
95 13:32:27 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 12 00:11:33
96 13:44:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:44:09 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-2‎ 00:01:21
98 13:45:30 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
99 13:45:50 ببعی - قسمت 138 00:08:54
100 13:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:43
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
104 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
105 14:07:32 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
106 14:07:52 دیجیمون - قسمت 20 00:21:16
107 14:29:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
108 14:29:31 آگهی بازرگانی 00:02:53
109 14:32:24 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
110 14:32:44 نگهبانان شیردل - قسمت 12 00:21:01
111 14:53:45 تیزر چی چی 00:02:18
112 14:56:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 14:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:24
114 14:59:50 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
115 15:00:10 باخانمان - قسمت 51و5 00:24:56
116 15:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:55
118 15:30:24 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
119 15:30:44 تعمیرکاران - قسمت 17 00:11:33
120 15:42:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
121 15:42:44 آنونس سینمایی ماداگاسکار3 00:02:00
122 15:44:44 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
123 15:45:04 پنگوئن ببری - قسمت 22 00:11:13
124 15:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:56:40 آگهی بازرگانی 00:04:56
126 16:01:36 آرم تایم (خانه‌ ما-5) 00:00:20
127 16:01:56 خانه‌ ما-5 - قسمت 24 00:16:18
128 16:18:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
129 16:18:52 بره قهرمان 00:01:02
130 16:19:54 آنونس سینمایی گروه جنگلی 00:02:00
131 16:21:54 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
132 16:23:48 تیزر چی چی 00:03:44
133 16:27:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 16:27:55 آگهی بازرگانی 00:01:44
135 16:29:39 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
136 16:29:59 ماجراهای پلانکی - قسمت 18 00:08:13
137 16:38:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
138 16:38:39 تیزر چی چی 00:03:23
139 16:42:02 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
140 16:42:22 رنگ نیرنگ - قسمت 3 00:12:13
141 16:54:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 16:54:58 آگهی بازرگانی 00:04:43
143 16:59:41 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
144 17:00:01 گروه نجات رباتیک - قسمت 21 00:21:05
145 17:21:06 تیزر پف فیلم 00:00:36
146 17:21:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
147 17:22:18 تیزر چی چی 00:02:18
148 17:24:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 17:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:57
150 17:29:56 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
151 17:30:16 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 70 00:22:21
152 17:52:37 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:53:27 سبک زندگی 00:01:46
154 17:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:39
156 18:00:15 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
157 18:00:35 زنان کوچک - قسمت 34 00:19:43
158 18:20:18 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
159 18:21:45 تیزر چی چی 00:03:44
160 18:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 18:25:52 آگهی بازرگانی 00:04:28
162 18:30:20 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
163 18:30:40 خوش‌مزه-2 - قسمت 55 00:20:32
164 18:51:12 وله روابط عمومی-162 00:00:20
165 18:51:32 آنونس سینمایی ماداگاسکار3 00:02:00
166 18:53:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 18:53:55 آگهی بازرگانی 00:04:00
168 18:57:55 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
169 18:58:15 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 45 00:11:57
170 19:10:12 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
171 19:10:32 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 47 00:10:47
172 19:21:19 تیزر پف فیلم 00:00:36
173 19:21:55 وله رگلاژ 00:00:35
174 19:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
175 19:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
176 19:50:30 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:51:20 تیزر چی چی 00:03:23
178 19:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:36
180 19:59:42 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
181 20:00:02 سر سفره خدا - قسمت 2 00:57:59
182 20:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:58:24 آگهی بازرگانی 00:04:25
184 21:02:49 آرم تایم (خرس‌ها) 00:00:20
185 21:03:09 خرس‌ها - قسمت 2 00:24:22
186 21:27:31 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
187 21:29:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 21:29:40 آگهی بازرگانی 00:03:39
189 21:33:19 بسته شبانگاهی - قسمت 14 00:26:34
190 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها