جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:10:57 آگهی بازرگانی 00:04:03
9 08:15:00 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
10 08:15:20 میمونک و فیلی - قسمت 32 00:06:45
11 08:22:05 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
12 08:23:35 نقاشی کنیم 00:00:49
13 08:24:24 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
14 08:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:26:01 آگهی بازرگانی 00:04:06
16 08:30:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:27 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:17
18 08:38:44 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
19 08:40:14 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:42:29 وله روابط عمومی-162 00:00:22
21 08:42:51 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
22 08:45:08 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
23 08:45:28 صندوقچه بازی - قسمت 53 00:10:02
24 08:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:09
26 09:00:12 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
27 09:00:32 ماهی بادکنکی - قسمت 7 00:13:25
28 09:13:57 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
29 09:15:01 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
30 09:15:21 ماهی فضایی - قسمت 69 00:11:45
31 09:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:39 آگهی بازرگانی 00:04:06
33 09:31:45 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
34 09:32:05 ماجراهای بهادر - قسمت 17 00:11:31
35 09:43:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:43:56 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
37 09:45:06 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
38 09:45:26 نیکا و داداشی - قسمت 40 00:10:15
39 09:55:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:41
41 10:00:55 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
42 10:01:15 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 23 00:07:58
43 10:09:13 نقاشی کنیم 00:00:47
44 10:10:00 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
45 10:11:30 مولانگ 00:03:24
46 10:14:54 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
47 10:15:14 ماجراهای عمو رولی - قسمت 67 00:12:13
48 10:27:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:28:00 آگهی بازرگانی 00:04:55
50 10:32:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:33:15 ببعی - قسمت 138 00:08:54
52 10:42:09 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:42:44 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
54 10:45:03 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:45:23 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 12 00:11:33
56 10:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:57:29 آگهی بازرگانی 00:03:49
58 11:01:18 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
59 11:01:38 خدا چه آفریده؟ - قسمت 24 00:11:43
60 11:13:21 آرم استیشن روز 00:00:20
61 11:13:41 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
62 11:14:51 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
63 11:15:11 میمونک و فیلی - قسمت 33 00:06:48
64 11:21:59 اعلام برنامه 00:00:35
65 11:22:34 یاپ یاپس 00:02:15
66 11:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:25:22 آگهی بازرگانی 00:04:28
68 11:29:50 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 11:30:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:08:21
70 11:38:31 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
71 11:40:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 11:40:21 شن‌دونه‌ها 00:04:26
73 11:44:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
74 11:45:07 صندوقچه بازی - قسمت 54 00:10:51
75 11:55:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:56:31 آگهی بازرگانی 00:04:26
77 12:00:57 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
78 12:01:17 ماهی بادکنکی - قسمت 8 00:12:01
79 12:13:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
80 12:13:41 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
81 12:14:51 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
82 12:15:11 ماهی فضایی - قسمت 70 00:11:44
83 12:26:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:27:28 آگهی بازرگانی 00:04:23
85 12:31:51 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
86 12:32:11 ماجراهای بهادر - قسمت 16 00:10:59
87 12:43:10 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
88 12:44:40 باهم‌بازی 00:03:19
89 12:47:59 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
90 12:51:53 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
91 12:52:57 وله رگلاژ 00:00:40
92 12:53:37 جشن نماز 00:05:23
93 12:59:00 جشن نماز 00:05:42
94 13:04:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:05:02 ترو ترو 00:03:33
96 13:08:35 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
97 13:10:05 ماجراهای سعید 00:05:03
98 13:15:08 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
99 13:15:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:12:31
100 13:27:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:28:32 آگهی بازرگانی 00:04:53
102 13:33:25 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
103 13:33:45 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 11 00:11:35
104 13:45:20 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:45:40 ببعی - قسمت 137 00:09:05
106 13:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:42
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
110 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
111 14:08:47 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
112 14:09:07 گروه نجات رباتیک - قسمت 20 00:20:34
113 14:29:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
114 14:30:04 آگهی بازرگانی 00:03:39
115 14:33:43 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
116 14:34:03 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 69 00:22:13
117 14:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
118 14:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:39
119 15:00:18 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
120 15:00:38 زنان کوچک - قسمت 33 00:12:55
121 15:13:33 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:14:28 تیزر چی چی 00:03:44
123 15:18:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 15:18:29 آنونس سینمایی گروه جنگلی 00:02:00
125 15:20:29 گنجینه 00:00:57
126 15:21:26 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
127 15:22:53 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
128 15:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:51
130 15:30:06 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
131 15:30:26 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 45 00:11:57
132 15:42:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
133 15:42:50 آنونس سینمایی ماداگاسکار3 00:02:00
134 15:44:50 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
135 15:45:10 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 47 00:10:47
136 15:55:57 آگهی بازرگانی 00:04:20
137 16:00:17 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
138 16:00:37 سر سفره خدا - قسمت 16 00:57:59
139 16:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:58:59 آگهی بازرگانی 00:03:52
141 17:02:51 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
142 17:03:11 دیجیمون - قسمت 20 00:21:16
143 17:24:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
144 17:24:39 سبک زندگی 00:00:54
145 17:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:25:56 آگهی بازرگانی 00:04:07
147 17:30:03 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
148 17:30:23 نگهبانان شیردل - قسمت 12 00:21:01
149 17:51:24 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:52:14 تیزر چی چی 00:02:48
151 17:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:39
153 18:00:04 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
154 18:00:24 باخانمان - قسمت 50 00:24:56
155 18:25:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:11
157 18:29:54 آرم تایم (خرس‌ها) 00:00:20
158 18:30:14 خرس‌ها - قسمت 2 00:24:22
159 18:54:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:54:59 آگهی بازرگانی 00:04:23
161 18:59:22 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
162 18:59:42 تعمیرکاران - قسمت 16 00:11:16
163 19:10:58 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
164 19:11:18 پنگوئن ببری - قسمت 21 00:11:13
165 19:22:31 وله رگلاژ 00:00:59
166 19:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
167 19:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
168 19:52:30 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:53:20 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
170 19:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:32
172 19:59:38 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
173 19:59:58 سر سفره خدا - قسمت 15 00:57:58
174 20:57:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:58:19 آگهی بازرگانی 00:04:44
176 21:03:03 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
177 21:03:23 خوش‌مزه-2 - قسمت 53 00:19:14
178 21:22:37 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
179 21:22:49 تیزر چی چی 00:03:17
180 21:26:06 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
181 21:27:12 لئون 00:02:40
182 21:29:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 21:30:15 آگهی بازرگانی 00:02:45
184 21:33:00 بسته شبانگاهی - قسمت 12 00:26:37
185 21:59:37 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها