جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 مولانگ 00:03:17
6 08:10:43 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:28 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:14:40 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
9 08:15:00 میمونک و فیلی - قسمت 31 00:06:47
10 08:21:47 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
11 08:23:53 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
12 08:25:23 شن‌دونه‌ها 00:04:26
13 08:29:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:09 اتل متل یه جنگل - قسمت 69 00:08:30
15 08:38:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
16 08:39:05 ماموک 00:03:06
17 08:42:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:31 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
19 08:44:54 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
20 08:45:14 صندوقچه بازی - قسمت 52 00:13:17
21 08:58:31 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:59:06 اوم نوم 00:01:00
23 09:00:06 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
24 09:00:26 ماهی بادکنکی - قسمت 6 00:11:54
25 09:12:20 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
26 09:13:50 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
27 09:15:00 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
28 09:15:20 ماهی فضایی - قسمت 68 00:11:39
29 09:26:59 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:27:44 یاپ یاپس 00:02:10
31 09:29:54 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
32 09:30:14 ماجراهای بهادر - قسمت 16 00:10:59
33 09:41:13 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
34 09:42:43 کلیپ توپ 00:02:19
35 09:45:02 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
36 09:45:22 نیکا و داداشی - قسمت 39 00:11:18
37 09:56:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:56:49 باهم‌بازی 00:02:51
39 09:59:40 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
40 10:00:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 22 00:06:23
41 10:06:23 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
42 10:07:53 ترو ترو 00:03:31
43 10:11:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 10:11:44 کلیپ شاپرک 00:03:19
45 10:15:03 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
46 10:15:23 ماجراهای عمو رولی - قسمت 68 00:13:01
47 10:28:24 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-4 00:01:18
48 10:29:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 10:30:02 ببعی - قسمت 137 00:09:05
50 10:39:07 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:39:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 10:41:42 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
53 10:42:52 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
54 10:45:18 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:45:38 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 11 00:11:35
56 10:57:13 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
57 10:58:43 بندبندی‌ها 00:01:21
58 11:00:04 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
59 11:00:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:12:31
60 11:12:55 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
61 11:13:59 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
62 11:14:51 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
63 11:15:11 میمونک و فیلی - قسمت 32 00:06:45
64 11:21:56 اعلام برنامه 00:00:35
65 11:22:31 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
66 11:26:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:27:19 دیپ‌داپ 00:02:50
68 11:30:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 11:30:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:17
70 11:38:46 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
71 11:40:16 مولانگ 00:03:13
72 11:43:29 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
73 11:45:16 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
74 11:45:36 صندوقچه بازی - قسمت 53 00:10:02
75 11:55:38 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:56:23 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با مرکب 00:03:20
77 11:59:43 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
78 12:00:03 ماهی بادکنکی - قسمت 7 00:13:25
79 12:13:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:13:37 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
81 12:14:47 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
82 12:15:07 ماهی فضایی - قسمت 69 00:11:45
83 12:26:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 12:27:08 کلیپ ماهی-3 00:01:49
85 12:28:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 12:29:30 آگهی بازرگانی 00:00:36
87 12:30:06 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
88 12:30:26 ماجراهای بهادر - قسمت 15 00:13:10
89 12:43:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
90 12:44:00 ترو ترو 00:03:26
91 12:47:26 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
92 12:48:56 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
93 12:50:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 12:50:54 یاپ یاپس 00:02:15
95 12:53:09 وله رگلاژ 00:00:41
96 12:53:50 جشن نماز 00:05:10
97 12:59:00 جشن نماز 00:05:51
98 13:04:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:05:11 شن‌دونه‌ها 00:04:26
100 13:09:37 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
101 13:11:07 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
102 13:12:11 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
103 13:14:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
104 13:15:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:11:41
105 13:26:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:26:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
107 13:28:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:29:29 آگهی بازرگانی 00:00:36
109 13:30:05 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:30:25 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 10 00:11:37
111 13:42:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:42:22 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
113 13:43:32 بندبندی‌ها 00:01:36
114 13:45:08 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:45:28 ببعی - قسمت 136 00:08:35
116 13:54:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:54:19 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
118 13:57:23 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
119 13:58:53 اوم نوم 00:01:07
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
123 14:06:52 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
124 14:07:12 دیجیمون - قسمت 19 00:20:45
125 14:27:57 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
126 14:29:03 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
127 14:30:15 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
128 14:30:35 نگهبانان شیردل - قسمت 11 00:21:34
129 14:52:09 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
130 14:52:29 نظر شما چیه؟ 00:04:03
131 14:56:32 تیزر چی چی 00:03:17
132 14:59:49 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
133 15:00:09 باخانمان - قسمت 49,50 00:26:51
134 15:27:00 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:08
135 15:28:08 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
136 15:30:17 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
137 15:30:37 تعمیرکاران - قسمت 16 00:11:16
138 15:41:53 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
139 15:42:14 تیزر چی چی 00:02:48
140 15:45:02 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
141 15:45:22 پنگوئن ببری - قسمت 21 00:11:13
142 15:56:35 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:57:25 گنجینه 00:02:30
144 15:59:55 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
145 16:00:15 سر سفره خدا - قسمت گلچین-1 00:57:58
146 16:58:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 16:58:35 سبک زندگی 00:01:08
148 16:59:43 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
149 17:00:03 گروه نجات رباتیک - قسمت 20 00:20:34
150 17:20:37 اعلام برنامه 00:00:55
151 17:21:32 کلیپ نهال 00:02:16
152 17:23:48 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
153 17:25:07 گروه تحقیق 00:03:37
154 17:28:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:36
156 17:29:43 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
157 17:30:03 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 69 00:22:13
158 17:52:16 ترافیک 00:02:14
159 17:54:30 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:55:20 رالف 00:01:06
161 17:56:26 تیزر چی چی 00:03:23
162 17:59:49 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
163 18:00:09 زنان کوچک - قسمت 33 00:12:55
164 18:13:04 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
165 18:14:36 شکرستان 00:02:14
166 18:16:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
167 18:17:12 بره ناقلا 00:06:50
168 18:24:02 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
169 18:25:20 تیزر چی چی 00:03:17
170 18:28:37 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
171 18:30:00 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
172 18:30:20 خوش‌مزه-2 - قسمت 53 00:19:14
173 18:49:34 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
174 18:50:12 رود رانر 00:04:44
175 18:54:56 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
176 18:56:10 کلیپ بسم الله 00:03:33
177 18:59:43 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
178 19:00:03 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 44 00:11:59
179 19:12:02 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
180 19:12:22 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 46 00:12:09
181 19:24:31 وله رگلاژ 00:00:59
182 19:25:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
183 19:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:20
184 19:50:20 اعلام برنامه 00:00:50
185 19:51:10 تیزر چی چی 00:02:48
186 19:53:58 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
187 19:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 19:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:45
189 20:00:06 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
190 20:00:26 سر سفره خدا - قسمت 15 00:54:03
191 20:54:29 وله آیا می دانید که 00:00:50
192 20:55:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 20:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:13
194 20:59:55 آرم تایم (خرس‌ها) 00:00:20
195 21:00:15 خرس‌ها - قسمت 1 00:24:38
196 21:24:53 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
197 21:26:01 تیزر چی چی 00:03:23
198 21:29:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 21:29:47 آگهی بازرگانی 00:03:02
200 21:32:49 بسته شبانگاهی - قسمت 12 00:26:45
201 21:59:34 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها