جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:32 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:14:42 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
9 08:15:02 میمونک و فیلی - قسمت 30 00:06:50
10 08:21:52 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
11 08:24:01 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
12 08:25:31 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
13 08:26:35 مولانگ 00:03:19
14 08:29:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:14 اتل متل یه جنگل - قسمت 68 00:07:16
16 08:37:30 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
17 08:39:00 دیپ‌داپ 00:02:53
18 08:41:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:42:13 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:37
20 08:44:50 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
21 08:45:10 صندوقچه بازی - قسمت 51 00:12:43
22 08:57:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:58:02 بندبندی‌ها 00:01:38
24 08:59:40 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
25 09:00:00 ماهی بادکنکی - قسمت 5 00:12:04
26 09:12:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 09:12:26 کلیپ پروانه 00:02:15
28 09:14:41 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
29 09:15:01 ماهی فضایی - قسمت 67 00:11:35
30 09:26:36 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
31 09:28:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
32 09:30:06 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
33 09:30:26 ماجراهای بهادر - قسمت 15 00:13:10
34 09:43:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:43:56 اوم نوم 00:01:08
36 09:45:04 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
37 09:45:24 نیکا و داداشی - قسمت 38 00:10:33
38 09:55:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:56:19 باهم‌بازی 00:03:21
40 09:59:40 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
41 10:00:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 21 00:06:44
42 10:06:44 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
43 10:08:14 ترو ترو 00:03:36
44 10:11:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
45 10:12:43 کلیپ ماهی-2 00:02:10
46 10:14:53 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
47 10:15:13 ماجراهای عمو رولی - قسمت 67 00:13:55
48 10:29:08 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
49 10:30:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:30:32 ببعی - قسمت 136 00:08:35
51 10:39:07 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:39:42 یاپ یاپس 00:02:13
53 10:41:55 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
54 10:42:17 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
55 10:44:52 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
56 10:45:12 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 10 00:11:37
57 10:56:49 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
58 10:58:19 بندبندی‌ها 00:01:21
59 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
60 11:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:11:41
61 11:11:41 نقاشی کنیم 00:00:48
62 11:12:29 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
63 11:15:19 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
64 11:15:39 میمونک و فیلی - قسمت 31 00:06:47
65 11:22:26 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:23:01 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
67 11:27:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:27:34 دیپ‌داپ 00:02:32
69 11:30:06 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
70 11:30:26 اتل متل یه جنگل - قسمت 69 00:08:30
71 11:38:56 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
72 11:40:26 ماموک 00:03:08
73 11:43:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:43:43 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
75 11:44:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
76 11:45:07 صندوقچه بازی - قسمت 52 00:13:17
77 11:58:24 اعلام برنامه 00:00:45
78 11:59:09 اوم نوم 00:01:08
79 12:00:17 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
80 12:00:37 ماهی بادکنکی - قسمت 6 00:11:54
81 12:12:31 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
82 12:14:01 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
83 12:15:05 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
84 12:15:25 ماهی فضایی - قسمت 68 00:11:39
85 12:27:04 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و فواید خوردن 00:01:53
86 12:28:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:29:30 آگهی بازرگانی 00:00:36
88 12:30:06 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
89 12:30:26 ماجراهای بهادر - قسمت 14 00:10:59
90 12:41:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
91 12:41:41 شن‌دونه‌ها 00:04:22
92 12:46:03 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
93 12:47:33 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
94 12:50:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
95 12:50:35 مولانگ 00:03:27
96 12:54:02 وله رگلاژ 00:00:36
97 12:54:38 جشن نماز 00:05:22
98 13:00:00 جشن نماز 00:05:49
99 13:05:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:06:09 ماجراهای سعید 00:04:43
101 13:10:52 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
102 13:12:22 دیپ‌داپ 00:02:55
103 13:15:17 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
104 13:15:37 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:11:53
105 13:27:30 تیزر مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
106 13:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:36
108 13:29:43 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
109 13:30:03 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 9 00:11:34
110 13:41:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 13:41:59 کلیپ درخت-2 00:02:44
112 13:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
113 13:45:03 ببعی - قسمت 135 00:08:39
114 13:53:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:53:51 بندبندی‌ها 00:01:35
116 13:55:26 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
117 13:56:56 ماموک 00:03:04
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
121 14:08:47 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
122 14:09:07 گروه نجات رباتیک - قسمت 19 00:21:09
123 14:30:16 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
124 14:30:36 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 68 00:20:56
125 14:51:32 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
126 14:52:51 شکرستان 00:02:19
127 14:55:10 رالف 00:01:08
128 14:56:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
129 14:56:39 تیزر چی چی 00:03:23
130 15:00:02 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
131 15:00:22 زنان کوچک - قسمت 32 00:17:43
132 15:18:05 اعلام برنامه 00:00:55
133 15:19:00 نظر شما چیه؟ 00:04:52
134 15:23:52 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
135 15:25:19 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
136 15:26:56 برنارد 00:02:51
137 15:29:47 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
138 15:30:07 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 44 00:11:59
139 15:42:06 تیزر چی چی 00:02:48
140 15:44:54 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
141 15:45:14 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 46 00:12:09
142 15:57:23 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:58:13 گنجینه 00:01:32
144 15:59:45 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
145 16:00:05 سر سفره خدا - قسمت 15 00:54:03
146 16:54:08 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
147 16:55:40 گروه تحقیق 00:04:08
148 16:59:48 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
149 17:00:08 دیجیمون - قسمت 19 00:20:45
150 17:20:53 اعلام برنامه 00:00:55
151 17:21:48 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
152 17:23:52 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
153 17:26:24 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 17:26:45 تیزر چی چی 00:02:18
155 17:29:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:29:26 آگهی بازرگانی 00:00:36
157 17:30:02 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
158 17:30:22 نگهبانان شیردل - قسمت 11 00:21:34
159 17:51:56 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:52:46 ترافیک 00:02:15
161 17:55:01 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
162 17:56:19 تیزر چی چی 00:03:23
163 17:59:42 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
164 18:00:02 باخانمان - قسمت 49,50 00:26:51
165 18:26:53 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:08
166 18:28:01 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
167 18:30:00 آرم تایم (خرس‌ها) 00:00:20
168 18:30:20 خرس‌ها - قسمت 1 00:24:38
169 18:54:58 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
170 18:55:53 خال‌خالی 00:03:47
171 18:59:40 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
172 19:00:00 تعمیرکاران - قسمت 15 00:11:17
173 19:11:17 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
174 19:11:38 تیزر چی چی 00:02:48
175 19:14:26 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
176 19:14:46 پنگوئن ببری - قسمت 20 00:11:11
177 19:25:57 وله رگلاژ 00:00:33
178 19:26:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
179 19:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:52
180 19:51:52 اعلام برنامه 00:00:50
181 19:52:42 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
182 19:53:50 رود رانر 00:05:54
183 19:59:44 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
184 20:00:04 سر سفره خدا - قسمت 14 00:57:46
185 20:57:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
186 20:58:12 دزد ناشی 00:01:30
187 20:59:42 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
188 21:00:02 خوش‌مزه-2 - قسمت 52 00:19:13
189 21:19:15 تیزر چی چی 00:02:18
190 21:21:33 گروه تحقیق 00:04:11
191 21:25:44 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
192 21:26:50 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
193 21:28:03 نظر شما چیه؟ 00:04:35
194 21:32:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:33:00 بسته شبانگاهی - قسمت 11 00:26:53
196 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها