جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:06:26
4 08:08:26 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
5 08:09:19 ترو ترو 00:03:30
6 08:12:49 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:34 اوم نوم 00:01:14
8 08:14:48 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
9 08:15:08 میمونک و فیلی - قسمت 25 00:06:49
10 08:21:57 وله روابط عمومی-162 00:00:22
11 08:22:19 نقاشی کنیم 00:00:55
12 08:23:14 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
13 08:24:44 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
14 08:28:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
15 08:28:29 ویژه ماه محرم 00:01:11
16 08:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 63 00:07:44
18 08:37:44 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
19 08:39:14 ماجراهای سعید 00:05:48
20 08:45:02 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
21 08:45:22 صندوقچه بازی - قسمت 46 00:12:20
22 08:57:42 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
24 09:00:17 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
25 09:00:37 نون و پنیر و پسته - قسمت 12 00:05:35
26 09:06:12 دیپ‌داپ 00:02:32
27 09:08:44 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
28 09:10:14 ماموک 00:03:12
29 09:13:26 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
30 09:13:49 اوم نوم 00:01:08
31 09:14:57 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
32 09:15:17 ماهی فضایی - قسمت 62 00:11:46
33 09:27:03 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:29:48 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
36 09:30:08 ماجراهای بهادر - قسمت 10 00:11:07
37 09:41:15 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
38 09:42:45 دیپ‌داپ 00:02:44
39 09:45:29 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
40 09:45:49 نیکا و داداشی - قسمت 33 00:09:55
41 09:55:44 نقاشی کنیم 00:00:46
42 09:56:30 آرم استیشن روز 00:00:20
43 09:56:50 ترو ترو 00:02:53
44 09:59:43 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
45 10:00:03 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 16 00:06:56
46 10:06:59 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
47 10:08:29 مولانگ 00:03:22
48 10:11:51 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
49 10:13:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
50 10:15:21 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
51 10:15:41 ماجراهای عمو رولی - قسمت 62 00:10:36
52 10:26:17 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
53 10:26:40 ماموک 00:03:00
54 10:29:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:30:00 ببعی - قسمت 131 00:08:49
56 10:38:49 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:39:24 دیپ‌داپ 00:02:55
58 10:42:19 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
59 10:43:49 نقاشی کنیم 00:00:55
60 10:44:44 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
61 10:45:04 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 5 00:11:36
62 10:56:40 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
63 10:58:10 بندبندی‌ها 00:01:37
64 10:59:47 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
65 11:00:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 17 00:11:22
66 11:11:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:11:49 ترو ترو 00:02:53
68 11:14:42 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
69 11:15:02 میمونک و فیلی - قسمت 26 00:06:55
70 11:21:57 اعلام برنامه 00:00:35
71 11:22:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
72 11:24:32 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
73 11:26:02 ماجراهای سعید 00:03:41
74 11:29:43 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 11:30:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 64 00:08:26
76 11:38:29 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
77 11:39:59 ترو ترو 00:02:50
78 11:42:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 11:43:42 اوم نوم 00:01:07
80 11:44:49 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
81 11:45:09 صندوقچه بازی - قسمت 47 00:09:28
82 11:54:37 اعلام برنامه 00:00:45
83 11:55:22 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
84 11:58:47 ویژه ماه محرم 00:01:11
85 11:59:58 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
86 12:00:18 ماهی بادکنکی - قسمت 13 00:11:24
87 12:11:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
88 12:12:35 دیپ‌داپ 00:02:31
89 12:15:06 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
90 12:15:26 ماهی فضایی - قسمت 63 00:11:49
91 12:27:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:27:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 12:29:37 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
94 12:29:57 ماجراهای بهادر - قسمت 9 00:13:00
95 12:42:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 12:43:50 مولانگ 00:03:27
97 12:47:17 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
98 12:48:47 شن‌دونه‌ها 00:04:21
99 12:53:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 12:53:28 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
101 12:56:53 وله رگلاژ 00:01:28
102 12:58:21 جشن نماز 00:02:39
103 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
104 13:06:42 ویژه ماه محرم 00:01:11
105 13:07:53 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
106 13:09:23 ماجراهای سعید 00:05:39
107 13:15:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
108 13:15:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 16 00:11:37
109 13:26:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
110 13:27:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
111 13:29:52 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 13:30:12 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 4 00:11:37
113 13:41:49 ماموک 00:03:07
114 13:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:45:16 ببعی - قسمت 130 00:09:00
116 13:54:16 اوم نوم 00:01:00
117 13:55:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:08
118 13:55:24 ویژه ماه محرم 00:01:11
119 13:56:35 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
122 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:42
123 14:07:15 تیزر پف فیلم - قبل از سینمایی 00:02:38
124 14:09:53 سینمایی نقش و نقاش 01:19:08
125 15:29:01 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:02:20
126 15:31:21 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
127 15:31:41 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 43 00:11:59
128 15:43:40 وله پدر عشق و ماه پاره 00:01:00
129 15:44:40 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
130 15:45:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 45 00:11:49
131 15:56:49 السلام علی الحسین الشهید (ع) 00:00:22
132 15:57:11 کلیپ امیری حسین 00:01:56
133 15:59:07 گنجینه 00:00:42
134 15:59:49 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
135 16:00:09 سر سفره خدا - قسمت 10 00:53:39
136 16:53:48 السلام علی شهید کربلا 00:00:22
137 16:54:10 کلیپ آب روان 00:04:42
138 16:58:52 سبک زندگی 00:00:55
139 16:59:47 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
140 17:00:07 دیجیمون - قسمت 18 00:21:28
141 17:21:35 وله ماه محرم 00:00:29
142 17:22:04 کلیپ لالایی محرمی 00:03:19
143 17:25:23 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:26:18 رود رانر 00:03:37
145 17:29:55 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
146 17:30:15 نگهبانان شیردل - قسمت 10 00:21:56
147 17:52:11 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:53:01 سبک زندگی 00:02:02
149 17:55:03 وله ماه محرم 00:00:40
150 17:55:43 کلیپ سید العطشان 00:04:00
151 17:59:43 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
152 18:00:03 باخانمان - قسمت 47و48 00:25:50
153 18:25:53 آنونس مجموعه دیجمون 00:01:17
154 18:27:10 برنارد 00:03:06
155 18:30:16 آرم تایم (زنبورها هرگز نمی خوابند) 00:00:20
156 18:30:36 زنبورها هرگز نمی خوابند - قسمت 3 00:18:03
157 18:48:39 وله حضرت قاسم (ع) 00:00:51
158 18:49:30 کلیپ غریب تشنه 00:04:34
159 18:54:04 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:22
160 18:54:26 سبک زندگی 00:01:44
161 18:56:10 کلیپ لبیک 00:03:53
162 19:00:03 یکی از چهار نفر - قسمت 3 00:11:02
163 19:11:05 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
164 19:11:28 کلیپ شرط وفا 00:02:53
165 19:14:21 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
166 19:14:41 پنگوئن ببری - قسمت 18 00:10:50
167 19:25:31 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:22
168 19:25:53 کلیپ عزیز مادر 00:03:24
169 19:29:17 وله رگلاژ 00:00:43
170 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
171 19:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
172 19:58:00 وله ماه محرم 00:00:22
173 19:58:22 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
174 19:59:54 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
175 20:00:14 سر سفره خدا - قسمت 9 00:51:21
176 20:51:35 وله السلام علی زینب الکبری(س) 00:00:22
177 20:51:57 کلیپ شب پریشانی 00:05:12
178 20:57:09 وله ماه محرم 00:00:40
179 20:57:49 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
180 20:59:03 گنجینه 00:01:32
181 21:00:35 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
182 21:01:00 خوش‌مزه-2 - قسمت 60 00:21:44
183 21:22:44 انونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:06
184 21:23:50 وله حضرت علی اصغر (ع) 00:00:59
185 21:24:49 کلیپ حضرت علی اصغر (ع) 00:05:25
186 21:30:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
187 21:30:41 سبک زندگی 00:02:17
188 21:32:58 بسته شبانگاهی - قسمت 95 00:26:48
189 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها