جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ترو ترو 00:03:33
6 08:09:58 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:43 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
8 08:13:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:39 آگهی بازرگانی 00:01:18
10 08:14:57 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:17 میمونک و فیلی - قسمت 23 00:06:53
12 08:22:10 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
13 08:24:16 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
14 08:25:46 یاپ یاپس 00:02:15
15 08:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
17 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:30:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 61 00:08:14
19 08:38:26 آنونس مجموعه نون و پنیر و پسته 00:01:30
20 08:39:56 مولانگ 00:03:00
21 08:42:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:43:16 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
23 08:44:40 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
24 08:45:00 صندوقچه بازی - قسمت 44 00:11:13
25 08:56:13 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
26 08:56:35 بندبندی‌ها 00:01:21
27 08:57:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:18
29 08:59:47 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
30 09:00:07 نون و پنیر و پسته - قسمت 10 00:08:34
31 09:08:41 آرم استیشن روز 00:00:20
32 09:09:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:11:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:11:27 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
35 09:14:45 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
36 09:15:05 ماهی فضایی - قسمت 60 00:11:42
37 09:26:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:26:56 اوم نوم 00:01:05
39 09:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
41 09:29:52 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
42 09:30:12 ماجراهای بهادر - قسمت 8 00:11:15
43 09:41:27 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
44 09:42:57 یاپ یاپس 00:02:15
45 09:45:12 آرم تایم (نیکا و داداشی) 00:00:20
46 09:45:32 نیکا و داداشی - قسمت 31 00:10:28
47 09:56:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 09:56:22 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
49 09:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 09:58:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
51 09:59:52 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
52 10:00:12 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 14 00:07:11
53 10:07:23 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
54 10:08:53 دیپ‌داپ 00:02:56
55 10:11:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
56 10:12:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
57 10:14:59 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
58 10:15:19 ماجراهای عمو رولی - قسمت 60 00:14:14
59 10:29:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:30:06 آگهی بازرگانی 00:01:18
61 10:31:24 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:31:44 ببعی - قسمت 129 00:08:46
63 10:40:30 اعلام برنامه 00:00:35
64 10:41:05 ترو ترو 00:03:36
65 10:44:41 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
66 10:45:01 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 3 00:11:30
67 10:56:31 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
68 10:56:54 نقاشی کنیم 00:00:55
69 10:57:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:18
71 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
72 11:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:12:59
73 11:12:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:13:08 بندبندی‌ها 00:01:37
75 11:14:45 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
76 11:15:05 میمونک و فیلی - قسمت 24 00:06:56
77 11:22:01 کلیپ‌های مهدپویا- کتاب-1 00:02:14
78 11:24:15 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
79 11:25:45 یاپ یاپس 00:02:15
80 11:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:28:33 آگهی بازرگانی 00:01:18
82 11:29:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
83 11:30:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 62 00:08:18
84 11:38:29 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
85 11:39:59 ماموک 00:03:07
86 11:43:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 11:43:26 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
88 11:45:13 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
89 11:45:33 صندوقچه بازی - قسمت 45 00:12:45
90 11:58:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 11:58:51 آگهی بازرگانی 00:01:18
92 12:00:09 آرم تایم (نون و پنیر و پسته) 00:00:20
93 12:00:29 نون و پنیر و پسته - قسمت 11 00:08:10
94 12:08:39 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:01:30
95 12:10:09 شن‌دونه‌ها 00:04:31
96 12:14:40 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
97 12:15:00 ماهی فضایی - قسمت 61 00:11:49
98 12:26:49 اوم نوم 00:01:08
99 12:27:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:18
101 12:29:48 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
102 12:30:08 ماجراهای بهادر - قسمت 7 00:12:18
103 12:42:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
104 12:42:42 مولانگ 00:03:07
105 12:45:49 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
106 12:47:58 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
107 12:49:28 دیپ‌داپ 00:02:55
108 12:52:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 12:52:43 کلیپ کاش ما بچه‌ها بودیم 00:03:25
110 12:56:08 وله رگلاژ 00:00:30
111 12:56:38 جشن نماز 00:05:22
112 13:02:00 جشن نماز 00:05:49
113 13:07:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
114 13:08:13 ماجراهای سعید 00:03:15
115 13:11:28 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
116 13:12:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
117 13:14:58 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
118 13:15:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 14 00:11:50
119 13:27:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:27:17 اوم نوم 00:01:05
121 13:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:18
123 13:30:13 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
124 13:30:33 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 2 00:11:32
125 13:42:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
126 13:42:25 کلیپ باد 00:02:55
127 13:45:20 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
128 13:45:40 ببعی - قسمت 128 00:08:44
129 13:54:24 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
130 13:55:54 یاپ یاپس 00:02:15
131 13:58:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
132 13:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:18
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
134 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
136 14:07:25 وله حضرت علی اکبر (ع) 00:00:21
137 14:07:46 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
138 14:08:06 گروه نجات رباتیک - قسمت 16 00:20:08
139 14:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 14:28:37 آگهی بازرگانی 00:01:18
141 14:29:55 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
142 14:30:15 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 65 00:22:32
143 14:52:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 14:52:57 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
145 14:55:06 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
146 14:55:27 تیزر چی چی 00:02:32
147 14:57:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 14:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:18
149 14:59:40 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
150 15:00:00 زنان کوچک - قسمت 29 00:26:47
151 15:26:47 وله محرم 00:00:29
152 15:27:16 کلیپ شعر محتشم 00:02:02
153 15:29:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 15:29:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
155 15:30:59 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
156 15:31:19 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 42 00:10:57
157 15:42:16 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
158 15:43:43 گنجینه 00:01:03
159 15:44:46 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
160 15:45:06 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 44 00:12:05
161 15:57:11 وله آیا می دانید که 00:00:50
162 15:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 15:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:18
164 15:59:42 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
165 16:00:02 سر سفره خدا - قسمت 8 00:45:23
166 16:45:25 وله محرم 00:00:40
167 16:46:05 کلیپ حضرت علی اکبر(ع) 00:03:39
168 16:49:44 وله حضرت علی اکبر (ع) 00:00:21
169 16:50:05 سبک زندگی 00:01:44
170 16:51:49 آنونس مجموعه موش خبرنگار 00:01:18
171 16:53:07 رود رانر 00:05:27
172 16:58:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 16:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:18
174 17:00:15 آرم تایم (دیجیمون) 00:00:20
175 17:00:35 دیجیمون - قسمت 17 00:21:00
176 17:21:35 اعلام برنامه 00:00:55
177 17:22:30 کلیپ ز کربلا مگو سخن 00:04:38
178 17:27:08 وله محرم 00:00:21
179 17:27:29 وله آیا می دانید که 00:00:47
180 17:28:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 17:28:39 آگهی بازرگانی 00:01:18
182 17:29:57 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
183 17:30:17 نگهبانان شیردل - قسمت 9 00:21:42
184 17:51:59 اعلام برنامه 00:00:50
185 17:52:49 ترافیک 00:02:14
186 17:55:03 تیزر چی چی 00:03:25
187 17:58:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 17:58:51 آگهی بازرگانی 00:01:18
189 18:00:09 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
190 18:00:29 باخانمان - قسمت 45 00:23:09
191 18:23:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
192 18:24:00 کلیپ ستاره‌ها 00:04:08
193 18:28:08 وله حضرت علی اکبر (ع) 00:00:21
194 18:28:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 18:28:52 آگهی بازرگانی 00:01:18
196 18:30:10 آرم تایم (زنبورها هرگز نمی خوابند) 00:00:20
197 18:30:30 زنبورها هرگز نمی خوابند - قسمت 2 00:20:32
198 18:51:02 تیزر چی چی 00:02:32
199 18:53:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 18:53:56 کلیپ نیزه شکسته‌ها 00:04:13
201 18:58:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 18:58:32 آگهی بازرگانی 00:01:18
203 18:59:50 آرم تایم (یکی از چهار نفر) 00:00:20
204 19:00:10 یکی از چهار نفر - قسمت 1 00:10:03
205 19:10:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
206 19:10:35 خال‌خالی 00:03:41
207 19:14:16 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
208 19:14:36 پنگوئن ببری - قسمت 17 00:11:13
209 19:25:49 وله محرم 00:00:29
210 19:26:18 کلیپ عزیز مادر 00:03:29
211 19:29:47 وله رگلاژ 00:00:23
212 19:30:10 باکس تلاوت قرآن 00:10:50
213 19:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
214 20:00:00 وله حضرت عباس (ع) 00:00:32
215 20:00:32 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
216 20:00:52 سر سفره خدا - قسمت 7 00:48:00
217 20:48:52 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
218 20:50:24 وله محرم 00:00:40
219 20:51:04 اشک و آب 00:04:53
220 20:55:57 کلیپ سید العطشان 00:04:00
221 20:59:57 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
222 21:00:17 خوش‌مزه-2 00:22:15
223 21:22:32 وله محرم 00:00:21
224 21:22:53 کلیپ حسین (ع) 00:03:14
225 21:26:07 سبک زندگی 00:02:17
226 21:28:24 آرم استیشن امام حسین (ع) 00:00:23
227 21:28:47 کلیپ غریب تشنه 00:04:34
228 21:33:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
229 21:33:43 بسته شبانگاهی - قسمت 4 00:25:36
230 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها