جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:20 ترو ترو 00:03:32
6 08:10:52 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
7 08:12:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:13:29 آگهی بازرگانی 00:01:16
9 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
10 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 15 00:11:58
11 08:27:03 نقاشی کنیم 00:00:49
12 08:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:28:25 آگهی بازرگانی 00:01:15
14 08:29:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
15 08:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 59 00:05:11
16 08:35:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:35:31 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
18 08:39:38 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
19 08:41:08 شن‌دونه‌ها 00:03:46
20 08:44:54 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
21 08:45:14 دوستان جنگل-4 - قسمت 24 00:08:24
22 08:53:38 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:13 کلیپ باد 00:02:55
24 08:57:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:41 آگهی بازرگانی 00:01:59
26 08:59:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
27 09:00:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 31 00:11:38
28 09:11:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:11:47 باهم‌بازی 00:03:15
30 09:15:02 آرم تایم (موفی) 00:00:20
31 09:15:22 موفی - قسمت 26 00:04:54
32 09:20:16 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:21:01 کلیپ توپ 00:02:19
34 09:23:20 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
35 09:24:50 دیپ‌داپ 00:02:51
36 09:27:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:56
38 09:30:10 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:30 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:13:12
40 09:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
41 09:44:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
42 09:45:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 4 00:05:38
43 09:50:38 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
44 09:52:51 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
45 09:54:21 بندبندی‌ها 00:01:36
46 09:55:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:10
48 09:59:40 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
49 10:00:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 2 00:10:42
50 10:10:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:11:35 مولانگ 00:03:27
52 10:15:02 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
53 10:15:22 بیشه مثل‌ها - قسمت 2 00:08:36
54 10:23:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:24:07 کلیپ نمره بیست 00:01:52
56 10:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:23
58 10:29:55 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
59 10:30:15 ماشین کوکی‌ها - قسمت 30 00:13:32
60 10:43:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:05 ببعی - قسمت 66 00:08:36
63 10:53:41 اعلام برنامه 00:00:45
64 10:54:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 10:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:56:59 آگهی بازرگانی 00:03:13
67 11:00:12 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
68 11:00:32 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 37 00:09:01
69 11:09:33 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
70 11:11:03 یاپ یاپس 00:02:15
71 11:13:18 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
72 11:15:10 آرم تایم (موفی) 00:00:20
73 11:15:30 موفی - قسمت 27 00:04:53
74 11:20:23 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:20:58 کلیپ دو دوست 00:02:38
76 11:23:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 11:23:56 اوم نوم 00:01:08
78 11:25:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:25:37 آگهی بازرگانی 00:04:49
80 11:30:26 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 15 00:11:58
81 11:42:24 ‌آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
82 11:43:54 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
83 11:44:58 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
84 11:45:18 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 60 00:05:34
85 11:50:52 اعلام برنامه 00:00:45
86 11:51:37 باهم‌بازی 00:03:00
87 11:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 11:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:38
89 11:59:48 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
90 12:00:08 داربی و تیگر و پو - قسمت 32 00:10:03
91 12:10:11 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
92 12:10:33 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
93 12:14:46 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
94 12:15:06 دهکده شمالی - قسمت 31 00:06:09
95 12:21:15 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
96 12:22:45 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
97 12:24:53 بندبندی‌ها 00:01:21
98 12:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:26:47 آگهی بازرگانی 00:03:19
100 12:30:06 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
101 12:30:26 دوستان جنگل-4 - قسمت 25 00:09:52
102 12:40:18 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
103 12:41:48 ماموک 00:03:00
104 12:44:48 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
105 12:45:08 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 3 00:05:33
106 12:50:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:51:01 کلیپ پروانه 00:02:15
108 12:53:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 12:53:38 شن‌دونه‌ها 00:04:22
110 12:58:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
111 12:58:16 ماجراهای سعید 00:03:09
112 13:01:25 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
113 13:02:55 وله رگلاژ 00:00:43
114 13:03:38 جشن نماز 00:05:22
115 13:09:00 جشن نماز 00:05:49
116 13:14:49 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
117 13:15:09 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 36 00:08:38
118 13:23:47 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
119 13:25:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
120 13:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:26:48 آگهی بازرگانی 00:03:24
122 13:30:12 ماشین کوکی‌ها - قسمت 29 00:13:41
123 13:43:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
124 13:44:02 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
125 13:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
126 13:45:14 ببعی - قسمت 65 00:08:43
127 13:53:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
128 13:55:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
133 14:07:08 آرم تایم (سینمایی کتابخانه اسرارآمیز) 00:00:25
134 14:07:33 سینمایی کتابخانه اسرارآمیز 00:59:15
135 15:06:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:07:11 آگهی بازرگانی 00:04:36
137 15:11:47 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
138 15:14:43 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
139 15:15:03 خانواده من - قسمت 47 00:07:08
140 15:22:11 آنونس سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی 00:02:00
141 15:24:11 دزد ناشی 00:01:18
142 15:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:25:52 آگهی بازرگانی 00:03:57
144 15:29:49 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
145 15:30:09 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 26 00:11:59
146 15:42:08 تیزر دومین جشنواره پویانمایی 00:01:12
147 15:43:20 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
148 15:43:40 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 26 00:12:13
149 15:55:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:56:16 آگهی بازرگانی 00:04:31
151 16:00:47 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
152 16:01:07 مل‌مل-6 - قسمت 7 00:55:00
153 16:56:07 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
154 16:57:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 16:58:10 آگهی بازرگانی 00:02:07
156 17:00:17 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
157 17:00:37 ربات‌های مبدل - قسمت 25 00:21:08
158 17:21:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
159 17:22:07 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
160 17:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 17:25:51 آگهی بازرگانی 00:04:20
162 17:30:11 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
163 17:30:31 کنام‌ اژدها-8 - قسمت 1 00:22:00
164 17:52:31 آنونس سینمایی توربو 00:02:00
165 17:54:31 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
166 17:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 17:57:01 آگهی بازرگانی 00:03:09
168 18:00:10 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
169 18:00:30 باخانمان - قسمت 27 00:22:30
170 18:23:00 اعلام برنامه 00:00:55
171 18:23:55 کلیپ تبسم خورشید 2 00:02:51
172 18:26:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:27:09 آگهی بازرگانی 00:02:48
174 18:29:57 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
175 18:30:17 کتاب وحش - قسمت 9 00:21:23
176 18:51:40 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:33
177 18:53:13 شکرستان 00:01:57
178 18:55:10 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
179 18:56:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 18:57:02 آگهی بازرگانی 00:02:54
181 18:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
182 19:00:16 مل‌مل-6 - قسمت 6 00:54:37
183 19:54:53 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
184 19:55:47 رالف 00:01:03
185 19:56:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 19:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:43
187 19:59:56 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
188 20:00:16 فوتبال رباتی - قسمت 40 00:21:29
189 20:21:45 اعلام برنامه 00:00:50
190 20:22:35 نظر شما چیه؟ 00:04:23
191 20:26:58 آنونس سینمایی چارلی و کارخانه شکلات‌سازی 00:02:00
192 20:28:58 وله رگلاژ 00:01:02
193 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
194 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
195 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:02
197 21:00:25 آرم تایم (سینمایی داستان اسباب‌بازی‌) 00:00:25
198 21:00:50 سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-1 01:11:15
199 22:12:05 آنونس مجموعه برندگان کوچک 00:01:18
200 22:13:23 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
201 22:14:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 22:14:54 آگهی بازرگانی 00:00:55
203 22:15:49 خانواده من - قسمت 46 00:07:23
204 22:23:12 آنونس سینمایی باسیل موش، کارآگاه زبل 00:02:00
205 22:25:12 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
206 22:28:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 22:28:56 آگهی بازرگانی 00:00:55
208 22:29:51 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
209 22:30:11 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 38 00:21:25
210 22:51:36 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
211 22:53:03 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
212 22:55:11 آرم استیشن ماشین 00:00:14
213 22:55:25 برنارد 00:02:59
214 22:58:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
215 22:58:47 آگهی بازرگانی 00:00:55
216 22:59:42 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
217 23:00:02 زنان کوچک - قسمت 2 00:20:04
218 23:20:06 آنونس مجموعه کنام اژدها 00:01:33
219 23:21:39 گروه تحقیق 00:04:08
220 23:25:47 آنونس سینمایی تندر قایق نجات 00:02:00
221 23:27:47 تیزر بزودی رکاب‌زنان کوهستان 00:01:40
222 23:29:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
223 23:29:49 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
224 23:34:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
225 23:34:47 آگهی بازرگانی 00:00:55
226 23:35:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 30 00:24:10
227 23:59:52 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها