جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:24
5 08:06:59 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:07:44 ماموک 00:03:11
7 08:10:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:11:28 آگهی بازرگانی 00:03:25
9 08:14:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 27 00:14:50
11 08:30:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:36 آگهی بازرگانی 00:04:05
13 08:34:41 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:35:01 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 43 00:05:24
15 08:40:25 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
16 08:41:55 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-2 00:01:53
17 08:43:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:44:46 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
19 08:45:06 دوستان جنگل - قسمت 8 00:11:26
20 08:56:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:57:05 آگهی بازرگانی 00:03:25
22 09:00:30 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:50 داربی و تیگر و پو - قسمت 15 00:11:58
24 09:12:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 09:13:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
26 09:15:08 آرم تایم (موفی) 00:00:20
27 09:15:28 موفی - قسمت 10 00:04:53
28 09:20:21 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
29 09:21:51 ترو ترو 00:03:36
30 09:25:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 09:26:00 آگهی بازرگانی 00:04:07
32 09:30:07 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
33 09:30:27 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 26 00:09:22
34 09:39:49 اوم نوم 00:01:05
35 09:40:54 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
36 09:43:24 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
37 09:44:54 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
38 09:45:14 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 42 00:11:06
39 09:56:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:56:53 آگهی بازرگانی 00:04:31
41 10:01:24 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
42 10:01:44 مهد‌پویا - قسمت 77 00:25:40
43 10:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 10:27:57 آگهی بازرگانی 00:04:53
45 10:32:50 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
46 10:33:10 ماشین کوکی‌ها - قسمت 14 00:13:15
47 10:46:25 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 10:46:45 ببعی - قسمت 50 00:08:36
49 10:55:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:55:54 آگهی بازرگانی 00:04:32
51 11:00:26 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
52 11:00:46 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 21 00:08:32
53 11:09:18 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
54 11:10:48 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
55 11:13:05 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
56 11:14:35 وله روابط عمومی-162 00:00:22
57 11:14:57 آرم تایم (موفی) 00:00:20
58 11:15:17 موفی - قسمت 11 00:04:54
59 11:20:11 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
60 11:21:41 مولانگ 00:03:13
61 11:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 11:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:49
63 11:30:16 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
64 11:30:36 نقاشی‌نقاشی - قسمت 27 00:14:50
65 11:45:26 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
66 11:45:46 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 44 00:05:27
67 11:51:13 اعلام برنامه 00:00:45
68 11:51:58 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
69 11:54:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:52
71 11:59:49 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
72 12:00:09 داربی و تیگر و پو - قسمت 16 00:11:58
73 12:12:07 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
74 12:13:37 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 7 00:01:35
75 12:15:12 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
76 12:15:32 دهکده شمالی - قسمت 15 00:05:54
77 12:21:26 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
78 12:22:56 یاپ یاپس 00:02:15
79 12:25:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 12:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:43
81 12:30:27 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
82 12:30:47 دوستان جنگل-4 - قسمت 9 00:08:45
83 12:39:32 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
84 12:41:02 وله روابط عمومی-162 00:00:22
85 12:41:24 مولانگ 00:03:27
86 12:44:51 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
87 12:45:11 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 41 00:10:58
88 12:56:09 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
89 12:57:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
90 12:58:37 وله رگلاژ 00:01:33
91 13:00:10 جشن نماز 00:05:50
92 13:06:00 جشن نماز 00:05:53
93 13:11:53 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
94 13:13:23 کاردستی‌های مهدپویا- ماهی 00:02:08
95 13:15:31 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
96 13:15:51 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 20 00:08:31
97 13:24:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 13:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:50
99 13:29:45 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
100 13:30:05 ماشین کوکی‌ها - قسمت .13 00:13:14
101 13:43:19 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 13:43:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
103 13:45:28 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
104 13:45:48 ببعی - قسمت 49 00:08:56
105 13:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:43
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
108 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
110 14:06:06 آرم تایم (سینمایی لئو سلطان جنگل) 00:00:25
111 14:06:31 سینمایی لئو سلطان جنگل 01:32:57
112 15:39:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
113 15:39:51 آگهی بازرگانی 00:04:30
114 15:44:21 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
115 15:44:41 خانواده من - قسمت 36 00:07:49
116 15:52:30 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
117 15:53:24 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
118 15:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 15:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:36
120 15:59:51 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
121 16:00:11 دالتون‌ها - قسمت 20 00:19:52
122 16:20:03 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
123 16:21:51 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
124 16:23:45 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
125 16:24:23 برنارد 00:03:05
126 16:27:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:27:51 آگهی بازرگانی 00:01:58
128 16:29:49 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
129 16:30:09 مهارت‌های زندگی - قسمت 330 00:13:31
130 16:43:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
131 16:44:02 گنجینه 00:00:48
132 16:44:50 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
133 16:45:10 شکرستان - قسمت 24 00:14:37
134 16:59:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:00:10 آگهی بازرگانی 00:02:36
136 17:02:46 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
137 17:03:06 کارآگاه گجت - قسمت 34 00:21:47
138 17:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 17:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:37
140 17:29:53 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
141 17:30:13 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
142 17:52:52 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:53:42 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
144 17:55:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:52
146 18:00:26 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
147 18:00:46 خانواده دکتر ارنست - قسمت 40 00:20:54
148 18:21:40 اعلام برنامه 00:00:55
149 18:22:35 وله شهادت دکتر چمران 00:01:00
150 18:23:35 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
151 18:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:40
153 18:30:08 آرم تایم افسانه سه برادر) 00:00:20
154 18:30:28 افسانه سه برادر - قسمت 4 00:22:51
155 18:53:19 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
156 18:54:35 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
157 18:56:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 18:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:26
159 18:59:52 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
160 19:00:12 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت خلاصه دو قسمت آخر 00:26:54
161 19:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:10
163 19:29:39 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
164 19:29:59 دالتون‌ها - قسمت 19 00:19:15
165 19:49:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
166 19:49:52 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:36
167 19:53:28 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
168 19:54:28 آنونس مجموعه رنگ و نیرنگ 00:01:32
169 19:56:00 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
170 19:57:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:10
172 19:59:35 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
173 19:59:55 مهارت‌های زندگی - قسمت 329 00:13:41
174 20:13:36 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
175 20:13:56 شکرستان - قسمت 30 00:15:09
176 20:29:05 وله رگلاژ 00:00:55
177 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
178 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
179 20:57:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:57:23 آگهی بازرگانی 00:03:26
181 21:00:49 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
182 21:01:09 خانواده دکتر ارنست - قسمت 39 00:22:50
183 21:23:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 21:24:35 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:36
185 21:28:11 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:07
186 21:29:18 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
187 21:30:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 21:31:04 آگهی بازرگانی 00:04:16
189 21:35:20 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 14 00:24:15
190 21:59:35 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها