جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
5 08:09:09 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:09:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
7 08:10:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:11:25 آگهی بازرگانی 00:03:26
9 08:14:51 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:11 نقاشی‌نقاشی - قسمت 25 00:14:21
11 08:29:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:05 آگهی بازرگانی 00:04:05
13 08:34:10 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:34:30 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 42 00:05:34
15 08:40:04 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
16 08:41:34 وله روابط عمومی-162 00:00:22
17 08:41:56 دیپ‌داپ 00:02:53
18 08:44:49 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
19 08:45:09 دوستان جنگل-4 - قسمت 7 00:07:19
20 08:52:28 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
21 08:53:58 نقاشی کنیم 00:00:50
22 08:54:48 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
23 08:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:25
25 09:00:16 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
26 09:00:36 داربی و تیگر و پو - قسمت 14 00:10:51
27 09:11:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:11:47 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
29 09:14:51 آرم تایم (موفی) 00:00:20
30 09:15:11 موفی - قسمت 9 00:04:50
31 09:20:01 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
32 09:21:31 مولانگ 00:03:27
33 09:24:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:20
35 09:29:51 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
36 09:30:11 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 25 00:08:07
37 09:38:18 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
38 09:39:48 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
39 09:44:58 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
40 09:45:18 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 41 00:10:58
41 09:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:58
43 10:00:47 مهد‌پویا - قسمت 76 00:24:26
44 10:25:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:25:46 آگهی بازرگانی 00:04:42
46 10:30:28 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
47 10:30:48 ماشین کوکی‌ها - قسمت 13 00:13:14
48 10:44:02 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
49 10:44:26 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
50 10:45:24 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:45:44 ببعی - قسمت 49 00:08:56
52 10:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:22
54 10:59:35 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
55 10:59:55 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 20 00:08:31
56 11:08:26 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
57 11:09:56 ماجراهای سعید 00:04:43
58 11:14:39 آرم تایم (موفی) 00:00:20
59 11:14:59 موفی - قسمت 10 00:04:53
60 11:19:52 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
61 11:21:22 وله روابط عمومی-162 00:00:22
62 11:21:44 کلیپ قصه باران 00:02:46
63 11:24:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:25:03 آگهی بازرگانی 00:04:53
65 11:29:56 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
66 11:30:16 نقاشی‌نقاشی - قسمت 25 00:14:21
67 11:44:37 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
68 11:44:57 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 43 00:05:24
69 11:50:21 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:51:06 ماموک 00:03:12
71 11:54:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:58
73 11:59:49 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
74 12:00:09 داربی و تیگر و پو - قسمت 15 00:11:58
75 12:12:07 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
76 12:13:37 اوم نوم 00:01:08
77 12:14:45 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
78 12:15:05 دهکده شمالی - قسمت 14 00:06:03
79 12:21:08 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
80 12:22:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
81 12:23:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:24:09 آگهی بازرگانی 00:05:34
83 12:29:43 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
84 12:30:03 دوستان جنگل-4 - قسمت 8 00:11:26
85 12:41:29 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
86 12:42:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
87 12:44:59 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
88 12:45:19 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 40 00:09:48
89 12:55:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:56:00 دیپ‌داپ 00:02:44
91 12:58:44 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
92 13:00:14 حدیث 00:00:17
93 13:00:31 وله رگلاژ 00:01:03
94 13:01:34 جشن نماز 00:04:26
95 13:06:00 جشن نماز 00:05:47
96 13:11:47 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
97 13:13:17 وله روابط عمومی-162 00:00:22
98 13:13:39 اوم نوم 00:01:14
99 13:14:53 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
100 13:15:13 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 19 00:08:22
101 13:23:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
102 13:23:51 نقاشی کنیم 00:00:51
103 13:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 13:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:39
105 13:29:54 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
106 13:30:14 ماشین کوکی‌ها - قسمت 12 00:13:14
107 13:43:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:43:37 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
109 13:44:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
110 13:45:01 ببعی - قسمت 48 00:08:37
111 13:53:38 اوم نوم 00:01:02
112 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
115 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
116 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
117 14:06:06 آرم تایم(پدینگتون-2) 00:00:25
118 14:06:31 سینمایی پدینگتون-2‎ 01:24:15
119 15:30:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:31:09 آگهی بازرگانی 00:04:50
121 15:35:59 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
122 15:36:19 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 8 00:26:54
123 16:03:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 16:03:36 آگهی بازرگانی 00:04:45
125 16:08:21 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
126 16:08:41 دالتون‌ها - قسمت 18 00:19:15
127 16:27:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 16:28:19 آگهی بازرگانی 00:02:25
129 16:30:44 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
130 16:31:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 328 00:13:41
131 16:44:45 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
132 16:45:05 شکرستان - قسمت 11 00:15:09
133 17:00:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 17:00:37 آگهی بازرگانی 00:03:09
135 17:03:46 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
136 17:04:06 کارآگاه گجت - قسمت 42 00:21:35
137 17:25:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 17:26:04 آگهی بازرگانی 00:05:01
139 17:31:05 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
140 17:31:25 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 2 00:22:57
141 17:54:22 اعلام برنامه 00:00:50
142 17:55:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 17:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:42
144 18:00:17 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
145 18:00:37 خانواده دکتر ارنست - قسمت 38 00:22:50
146 18:23:27 اعلام برنامه 00:00:55
147 18:24:22 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
148 18:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 18:25:47 آگهی بازرگانی 00:04:51
150 18:30:38 آرم تایم افسانه سه برادر) 00:00:20
151 18:30:58 افسانه سه برادر - قسمت 2 00:20:58
152 18:51:56 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
153 18:53:24 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
154 18:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:33
156 19:00:06 آرم تایم (باگزخرگوشه) 00:00:20
157 19:00:26 باگز خرگوشه - قسمت 7 00:21:16
158 19:21:42 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:34
159 19:23:16 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
160 19:24:13 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:44
161 19:27:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:28:20 آگهی بازرگانی 00:02:09
163 19:30:29 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:20
164 19:30:49 خانه‌ ما-5 - قسمت 23 00:15:53
165 19:46:42 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
166 19:50:12 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
167 19:51:40 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
168 19:52:53 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
169 19:53:53 لئون 00:02:27
170 19:56:20 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
171 19:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 19:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:10
173 19:59:50 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
174 20:00:10 ماجراهای پلانکی - قسمت 12 00:08:22
175 20:08:32 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
176 20:08:42 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
177 20:09:36 برنارد 00:03:01
178 20:12:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
179 20:12:57 گنجینه 00:00:42
180 20:13:39 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
181 20:14:41 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
182 20:15:01 رنگ نیرنگ - قسمت 10 00:11:44
183 20:26:45 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
184 20:28:13 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
185 20:29:10 وله رگلاژ 00:00:50
186 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
187 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
188 20:59:00 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
189 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:25
191 21:03:48 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
192 21:04:08 هایـدی - قسمت 31 00:21:13
193 21:25:21 تیزر خوش‌مزه 00:03:44
194 21:29:05 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
195 21:30:02 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 21:30:40 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
197 21:31:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 21:32:05 آگهی بازرگانی 00:04:16
199 21:36:21 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 265 00:23:35
200 21:59:56 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها