جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:27 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:49 یاپ یاپس 00:02:15
7 08:11:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:11:37 آگهی بازرگانی 00:03:35
9 08:15:12 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:32 نقاشی‌نقاشی - قسمت 90 00:14:07
11 08:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:12 آگهی بازرگانی 00:04:27
13 08:34:39 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 41 00:05:33
14 08:40:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:40:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
16 08:42:21 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
17 08:43:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:44:49 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
19 08:45:09 دوستان جنگل-4 - قسمت 6 00:08:59
20 08:54:08 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
21 08:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:56:11 آگهی بازرگانی 00:03:35
23 08:59:46 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
24 09:00:06 داربی و تیگر و پو - قسمت 13 00:11:55
25 09:12:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
26 09:12:25 کلیپ پروانه 00:02:15
27 09:14:40 آرم تایم (موفی) 00:00:20
28 09:15:00 موفی - قسمت 8 00:04:31
29 09:19:31 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:20:16 باهم‌بازی 00:03:20
31 09:23:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:23:56 نقاشی کنیم 00:01:00
33 09:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:20
35 09:29:49 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
36 09:30:09 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 24 00:08:47
37 09:38:56 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
38 09:40:26 بندبندی‌ها 00:01:21
39 09:41:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:42:45 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
41 09:45:15 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
42 09:45:35 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 39 00:09:48
43 09:55:23 نقاشی کنیم 00:00:46
44 09:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:35
46 10:00:17 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
47 10:00:37 مهد‌پویا - قسمت 75 00:23:52
48 10:24:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:25:02 آگهی بازرگانی 00:04:53
50 10:29:55 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
51 10:30:15 ماشین کوکی‌ها - قسمت 12 00:13:14
52 10:43:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 10:43:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:03 ببعی - قسمت 48 00:08:37
56 10:53:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
57 10:54:03 یاپ یاپس 00:02:15
58 10:56:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:00
60 10:59:51 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
61 11:00:11 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 19 00:08:22
62 11:08:33 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
63 11:10:03 وله روابط عمومی-162 00:00:22
64 11:10:25 ماجراهای سعید 00:04:33
65 11:14:58 آرم تایم (موفی) 00:00:20
66 11:15:18 موفی - قسمت 9 00:04:50
67 11:20:08 اعلام برنامه 00:00:35
68 11:20:43 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
69 11:24:37 اوم نوم 00:01:02
70 11:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:26:12 آگهی بازرگانی 00:03:58
72 11:30:10 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
73 11:30:30 نقاشی‌نقاشی - قسمت 90 00:14:07
74 11:44:37 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
75 11:44:57 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 42 00:05:34
76 11:50:31 اعلام برنامه 00:00:45
77 11:51:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
78 11:52:14 دیپ‌داپ 00:02:53
79 11:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:25
81 12:00:05 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
82 12:00:25 داربی و تیگر و پو - قسمت 14 00:10:51
83 12:11:16 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
84 12:12:46 وله روابط عمومی-162 00:00:22
85 12:13:08 کاردستی‌های مهدپویا-زبان 00:01:52
86 12:15:00 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
87 12:15:20 دهکده شمالی - قسمت 13 00:05:50
88 12:21:10 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
89 12:22:40 مولانگ 00:02:53
90 12:25:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:26:06 آگهی بازرگانی 00:03:43
92 12:29:49 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
93 12:30:09 دوستان جنگل-4 - قسمت 7 00:07:19
94 12:37:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:37:48 شن‌دونه‌ها 00:04:26
96 12:42:14 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
97 12:43:44 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
98 12:44:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
99 12:45:04 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
100 12:45:24 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 39 00:11:06
101 12:56:30 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
102 12:58:00 وله رگلاژ 00:01:35
103 12:59:35 جشن نماز 00:06:25
104 13:06:00 جشن نماز 00:05:42
105 13:11:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
106 13:12:35 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
107 13:14:52 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
108 13:15:12 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 18 00:08:46
109 13:23:58 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
110 13:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:55
112 13:29:56 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
113 13:30:16 ماشین کوکی‌ها - قسمت 11 00:12:52
114 13:43:08 آرم استیشن روز 00:00:20
115 13:43:28 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:31
116 13:44:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
117 13:45:19 ببعی - قسمت 47 00:08:49
118 13:54:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
119 13:56:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:19
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:52
124 14:07:56 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
125 14:08:16 ربات‌های مبدل - قسمت 20 00:21:08
126 14:29:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 14:29:47 آگهی بازرگانی 00:04:20
128 14:34:07 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
129 14:34:27 پیمان دوستی - قسمت 20 00:20:34
130 14:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 14:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:51
132 15:00:15 آرم تایم(کتاب وحش) 00:00:20
133 15:00:35 کتاب وحش - قسمت 4 00:21:01
134 15:21:36 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
135 15:23:04 مورف 00:01:16
136 15:24:20 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
137 15:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 15:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:13
139 15:29:53 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
140 15:30:13 باگز خرگوشه - قسمت 9 00:21:16
141 15:51:29 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:52:19 کلیپ نهال 00:02:16
143 15:54:35 وله روابط عمومی-162 00:00:20
144 15:54:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 15:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:23
146 15:59:41 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
147 16:00:01 خانه‌ ما-5 - قسمت 25 00:15:53
148 16:15:54 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
149 16:17:28 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
150 16:18:30 لئون 00:02:40
151 16:21:10 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
152 16:22:38 ترافیک 00:02:14
153 16:24:52 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
154 16:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 16:27:37 آگهی بازرگانی 00:02:08
156 16:29:45 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
157 16:30:05 ماجراهای پلانکی - قسمت 14 00:08:22
158 16:38:27 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
159 16:39:24 جان‌جان‌ها 00:05:29
160 16:44:53 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
161 16:45:13 رنگ نیرنگ - قسمت 12 00:11:44
162 16:56:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 16:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:45
164 17:00:05 فوتبال رباتی - قسمت 33 00:21:44
165 17:21:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 17:22:25 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:38
167 17:26:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 17:26:26 آگهی بازرگانی 00:03:14
169 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
170 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 31 00:21:17
171 17:51:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 17:51:44 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
173 17:53:34 آنونس مجموعه ماجراهای پلانکی 00:01:07
174 17:54:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 17:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:51
176 17:59:55 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
177 18:00:15 هایـدی - قسمت 33 00:21:13
178 18:21:28 اعلام برنامه 00:00:55
179 18:22:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
180 18:22:39 شکرستان 00:02:19
181 18:24:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 18:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:26
183 18:29:47 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
184 18:30:07 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 6 00:20:00
185 18:50:07 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
186 18:51:35 برنارد 00:02:53
187 18:54:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 18:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:50
189 18:59:41 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
190 19:00:01 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 21 00:11:59
191 19:12:00 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:36
192 19:13:36 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
193 19:14:59 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
194 19:15:19 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 21 00:11:59
195 19:27:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 19:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:19
197 19:30:00 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
198 19:30:20 کارآگاه نجار - قسمت 10 00:20:40
199 19:51:00 اعلام برنامه 00:00:50
200 19:51:50 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
201 19:53:38 گروه تحقیق 00:03:37
202 19:57:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 19:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:19
204 19:59:57 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
205 20:00:17 افسانه‌های ملل - قسمت 21 00:10:47
206 20:11:04 کلیپ یا سید الکریم 00:03:00
207 20:14:04 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
208 20:14:24 قصه‌های مثنوی - قسمت 4 00:14:41
209 20:29:05 وله رگلاژ 00:00:55
210 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
211 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
212 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
213 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:09
214 21:04:32 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
215 21:04:52 باخانمان - قسمت 22 00:15:20
216 21:20:12 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
217 21:20:50 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
218 21:22:18 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:38
219 21:25:56 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
220 21:27:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
221 21:28:12 خال‌خالی 00:03:46
222 21:31:58 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
223 21:32:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
224 21:33:18 آگهی بازرگانی 00:04:30
225 21:37:48 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 11 00:21:52
226 21:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها