جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:08:42 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:10:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:11:21 آگهی بازرگانی 00:03:37
8 08:14:58 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:18 نقاشی‌نقاشی - قسمت 89 00:14:09
10 08:29:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:30:00 آگهی بازرگانی 00:03:56
12 08:33:56 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:34:16 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 40 00:05:24
14 08:39:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
15 08:40:33 کلیپ نمره بیست 00:01:51
16 08:42:24 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
17 08:43:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:44:52 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
19 08:45:12 دوستان جنگل-4 - قسمت 5 00:06:55
20 08:52:07 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:42 مولانگ 00:03:00
22 08:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:47
24 09:00:02 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:22 داربی و تیگر و پو - قسمت 12 00:11:20
26 09:11:42 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
27 09:13:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 09:15:12 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:32 موفی - قسمت 7 00:04:52
30 09:20:24 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:21:09 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
32 09:23:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:23:52 دیپ‌داپ 00:01:58
34 09:25:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:50
36 09:30:13 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
37 09:30:33 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 23 00:10:18
38 09:40:51 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
39 09:42:21 مولانگ 00:02:45
40 09:45:06 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:26 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 39 00:11:06
42 09:56:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:57:05 آگهی بازرگانی 00:04:10
44 10:01:15 مهد‌پویا - قسمت 74 00:24:48
45 10:26:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:26:36 آگهی بازرگانی 00:04:19
47 10:30:55 ماشین کوکی‌ها - قسمت 11 00:12:52
48 10:43:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:43:56 نقاشی کنیم 00:00:50
50 10:44:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
51 10:45:06 ببعی - قسمت 47 00:08:49
52 10:53:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 10:54:53 اوم نوم 00:01:03
54 10:55:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:32
56 11:00:01 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
57 11:00:21 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 18 00:08:46
58 11:09:07 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
59 11:10:37 شن‌دونه‌ها 00:04:22
60 11:14:59 آرم تایم (موفی) 00:00:20
61 11:15:19 موفی - قسمت 8 00:04:31
62 11:19:50 اعلام برنامه 00:00:35
63 11:20:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
64 11:21:23 ماجراهای سعید 00:04:26
65 11:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:31
67 11:29:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
68 11:30:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 89 00:14:09
69 11:44:22 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
70 11:45:21 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
71 11:45:41 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 41 00:05:33
72 11:51:14 اعلام برنامه 00:00:45
73 11:51:59 باهم‌بازی 00:03:04
74 11:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:44
76 12:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
77 12:00:40 داربی و تیگر و پو - قسمت 13 00:11:55
78 12:12:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 12:12:55 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
80 12:15:14 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
81 12:15:34 دهکده شمالی - قسمت 12 00:06:00
82 12:21:34 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
83 12:23:04 یاپ یاپس 00:02:02
84 12:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:25:39 آگهی بازرگانی 00:04:24
86 12:30:03 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
87 12:30:23 دوستان جنگل-4 - قسمت 6 00:08:59
88 12:39:22 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
89 12:40:52 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
90 12:43:27 اوم نوم 00:01:14
91 12:44:41 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
92 12:45:01 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 38 00:11:06
93 12:56:07 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
94 12:56:31 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
95 12:58:31 وله رگلاژ 00:01:06
96 12:59:37 جشن نماز 00:05:23
97 13:05:00 جشن نماز 00:05:42
98 13:10:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:11:02 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
100 13:14:00 نقاشی کنیم 00:00:55
101 13:14:55 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
102 13:15:15 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 17 00:08:19
103 13:23:34 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
104 13:25:04 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
105 13:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:33
107 13:29:51 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
108 13:30:11 ماشین کوکی‌ها - قسمت 10 00:13:34
109 13:43:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 13:43:54 اوم نوم 00:00:51
111 13:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
112 13:45:05 ببعی - قسمت 46 00:08:35
113 13:53:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
114 13:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
115 13:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:49
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
119 14:07:09 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
120 14:07:29 فوتبال رباتی - قسمت 32 00:20:53
121 14:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
122 14:28:45 آگهی بازرگانی 00:04:42
123 14:33:27 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 30 00:22:44
124 14:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:56:34 آگهی بازرگانی 00:04:15
126 15:00:49 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
127 15:01:09 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 5 00:18:53
128 15:20:02 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
129 15:21:30 کدو بدو 00:01:17
130 15:22:47 اعلام برنامه 00:00:55
131 15:23:42 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
132 15:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:25:02 آگهی بازرگانی 00:04:56
134 15:29:58 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
135 15:30:18 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 21 00:11:59
136 15:42:17 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
137 15:42:27 تیزر به همین سادگی 00:02:40
138 15:45:07 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
139 15:45:27 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 21 00:11:59
140 15:57:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:57:49 آگهی بازرگانی 00:04:08
142 16:01:57 کارآگاه نجار - قسمت 10 00:20:40
143 16:22:37 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 00:01:12
144 16:23:49 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
145 16:24:49 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
146 16:28:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:28:42 آگهی بازرگانی 00:01:22
148 16:30:04 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
149 16:30:24 افسانه‌های ملل - قسمت 21 00:10:47
150 16:41:11 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
151 16:42:39 دزد ناشی 00:01:09
152 16:43:48 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
153 16:44:45 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
154 16:45:05 قصه‌های مثنوی - قسمت 4 00:14:41
155 16:59:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:00:09 آگهی بازرگانی 00:02:41
157 17:02:50 ربات‌های مبدل - قسمت 20 00:21:08
158 17:23:58 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:53
159 17:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:25
161 17:29:39 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
162 17:29:59 پیمان دوستی - قسمت 20 00:20:34
163 17:50:33 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
164 17:52:01 گنجینه 00:00:51
165 17:52:52 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
166 17:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 17:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:46
168 17:59:48 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
169 18:00:08 باخانمان - قسمت 22 00:15:20
170 18:15:28 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
171 18:17:16 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
172 18:20:27 اعلام برنامه 00:00:55
173 18:21:22 سبک زندگی 00:02:17
174 18:23:39 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
175 18:23:51 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
176 18:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:30
178 18:29:41 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
179 18:30:01 کتاب وحش - قسمت 4 00:21:01
180 18:51:02 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
181 18:52:30 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
182 18:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 18:55:15 آگهی بازرگانی 00:05:00
184 19:00:15 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
185 19:00:35 باگز خرگوشه - قسمت 8 00:22:18
186 19:22:53 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:26
187 19:26:19 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
188 19:27:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 19:27:39 آگهی بازرگانی 00:01:59
190 19:29:38 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
191 19:29:58 خانه‌ ما-5 - قسمت 24 00:16:08
192 19:46:06 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:46:56 ترافیک 00:02:15
194 19:49:11 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
195 19:50:39 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 19:51:17 بره ناقلا 00:04:48
197 19:56:05 آنونس مجموعه رنگ نیرنگ 00:01:32
198 19:57:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 19:58:00 آگهی بازرگانی 00:01:40
200 19:59:40 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
201 20:00:00 ماجراهای پلانکی - قسمت 13 00:08:38
202 20:08:38 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
203 20:10:06 شکرستان 00:02:11
204 20:12:17 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
205 20:14:39 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
206 20:14:59 رنگ نیرنگ - قسمت 11 00:12:33
207 20:27:32 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
208 20:28:29 وله رگلاژ 00:01:31
209 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
210 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
211 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:57
213 21:03:20 هایـدی - قسمت 32 00:20:14
214 21:23:34 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
215 21:25:02 خال‌خالی 00:03:46
216 21:28:48 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
217 21:29:48 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:26
218 21:33:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
219 21:33:37 آگهی بازرگانی 00:03:50
220 21:37:27 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 11 00:22:04
221 21:59:31 ول شب بخیر بچه‌ها 00:00:29


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها