جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:10:31 آگهی بازرگانی 00:04:19
8 08:14:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 88 00:14:12
10 08:29:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:29:55 آگهی بازرگانی 00:03:50
12 08:33:45 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 39 00:05:33
13 08:39:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:39:27 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
15 08:42:25 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
16 08:43:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
17 08:44:53 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
18 08:45:13 دوستان جنگل-4 - قسمت 4 00:08:03
19 08:53:16 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
20 08:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:10
22 09:00:05 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:25 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:11:54
24 09:12:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 09:12:39 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
26 09:15:05 آرم تایم (موفی) 00:00:20
27 09:15:25 موفی - قسمت 6 00:04:52
28 09:20:17 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:21:02 باهم‌بازی 00:03:08
30 09:24:10 آرم استیشن روز 00:00:20
31 09:24:30 اوم نوم 00:01:08
32 09:25:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:26:11 آگهی بازرگانی 00:03:56
34 09:30:07 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
35 09:30:27 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 22 00:09:21
36 09:39:48 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
37 09:41:18 بندبندی‌ها 00:01:21
38 09:42:39 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
39 09:45:09 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
40 09:45:29 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 37 00:11:06
41 09:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:57:08 آگهی بازرگانی 00:04:07
43 10:01:15 مهد‌پویا - قسمت 73 00:24:14
44 10:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:18
46 10:30:20 ماشین کوکی‌ها - قسمت 10 00:13:34
47 10:43:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 10:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 10:45:12 ببعی - قسمت 46 00:08:35
50 10:53:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
51 10:54:10 یاپ یاپس 00:01:55
52 10:56:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:26
54 11:00:04 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
55 11:00:24 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 17 00:08:19
56 11:08:43 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
57 11:10:13 مولانگ 00:03:12
58 11:13:25 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
59 11:15:02 آرم تایم (موفی) 00:00:20
60 11:15:22 موفی - قسمت 7 00:04:52
61 11:20:14 اعلام برنامه 00:00:35
62 11:20:49 کلیپ درخت-2 00:02:44
63 11:23:33 اوم نوم 00:01:08
64 11:24:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 11:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:54
66 11:30:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
67 11:30:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 88 00:14:12
68 11:44:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
69 11:45:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 40 00:05:24
70 11:50:24 اعلام برنامه 00:00:45
71 11:51:09 ماجراهای سعید 00:03:15
72 11:54:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
73 11:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:55:55 آگهی بازرگانی 00:03:57
75 11:59:52 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
76 12:00:12 داربی و تیگر و پو - قسمت 12 00:11:20
77 12:11:32 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
78 12:13:02 بندبندی‌ها 00:01:38
79 12:14:40 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
80 12:15:00 دهکده شمالی - قسمت 11 00:05:45
81 12:20:45 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
82 12:22:15 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
83 12:24:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:55
85 12:30:18 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
86 12:30:38 دوستان جنگل-4 - قسمت 5 00:06:55
87 12:37:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:37:53 شن‌دونه‌ها 00:03:46
89 12:41:39 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
90 12:42:01 باهم‌بازی 00:03:13
91 12:45:14 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
92 12:45:34 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 37 00:11:01
93 12:56:35 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
94 12:58:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:59:03 حدیث 00:00:24
96 12:59:27 وله رگلاژ 00:00:23
97 12:59:50 جشن نماز 00:05:10
98 13:05:00 جشن نماز 00:05:51
99 13:10:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:11:11 ترو ترو 00:03:36
101 13:14:47 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
102 13:15:07 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 16 00:07:53
103 13:23:00 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
104 13:24:30 اوم نوم 00:01:08
105 13:25:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:26:11 آگهی بازرگانی 00:03:40
107 13:29:51 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
108 13:30:11 ماشین کوکی‌ها - قسمت 9 00:11:54
109 13:42:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:42:27 کلیپ دو دوست 00:02:38
111 13:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
112 13:45:25 ببعی - قسمت 45 00:08:20
113 13:53:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
114 13:54:09 بندبندی‌ها 00:01:21
115 13:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:56:03 آگهی بازرگانی 00:03:57
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:52
120 14:07:56 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
121 14:08:16 ربات‌های مبدل - قسمت 19 00:21:26
122 14:29:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:30:05 آگهی بازرگانی 00:03:43
124 14:33:48 پیمان دوستی - قسمت 19 00:22:41
125 14:56:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 14:56:52 آگهی بازرگانی 00:04:57
127 15:01:49 کتاب وحش - قسمت 3 00:21:08
128 15:22:57 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
129 15:24:25 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
130 15:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:25:45 آگهی بازرگانی 00:04:14
132 15:29:59 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
133 15:30:19 باگز خرگوشه - قسمت 8 00:22:18
134 15:52:37 اعلام برنامه 00:00:50
135 15:53:27 گنجینه 00:01:32
136 15:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 15:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:42
138 16:00:04 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
139 16:00:24 خانه‌ ما-5 - قسمت 24 00:16:08
140 16:16:32 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:34
141 16:18:06 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
142 16:19:08 رود رانر 00:02:30
143 16:21:38 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
144 16:23:06 مزه_خلاقیت - قسمت هدیه 00:02:07
145 16:25:13 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
146 16:27:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 16:27:58 آگهی بازرگانی 00:01:47
148 16:29:45 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
149 16:30:05 ماجراهای پلانکی - قسمت 13 00:08:38
150 16:38:43 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
151 16:39:40 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
152 16:40:34 گروه تحقیق 00:04:26
153 16:45:00 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
154 16:45:20 رنگ نیرنگ - قسمت 11 00:12:33
155 16:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 16:58:16 آگهی بازرگانی 00:02:06
157 17:00:22 فوتبال رباتی - قسمت 32 00:20:53
158 17:21:15 تیزر خوش‌مزه 00:03:33
159 17:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:29
161 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
162 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 30 00:22:44
163 17:52:44 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
164 17:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:36
166 18:00:13 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
167 18:00:33 هایـدی - قسمت 32 00:20:14
168 18:20:47 اعلام برنامه 00:00:55
169 18:21:42 شکرستان 00:02:02
170 18:23:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 18:23:54 رالف 00:01:08
172 18:25:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:25:25 آگهی بازرگانی 00:04:20
174 18:29:45 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
175 18:30:05 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 5 00:18:53
176 18:48:58 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
177 18:50:26 برنارد 00:02:51
178 18:53:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
179 18:53:29 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
180 18:54:29 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
181 18:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 18:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:10
183 18:59:57 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
184 19:00:17 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 20 00:11:26
185 19:11:43 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:36
186 19:13:19 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
187 19:14:42 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
188 19:15:02 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 20 00:11:57
189 19:26:59 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
190 19:27:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:28:19 آگهی بازرگانی 00:01:39
192 19:29:58 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
193 19:30:18 کارآگاه نجار - قسمت 9 00:20:59
194 19:51:17 اعلام برنامه 00:00:50
195 19:52:07 بره ناقلا 00:05:31
196 19:57:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 19:58:01 آگهی بازرگانی 00:01:40
198 19:59:41 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
199 20:00:01 افسانه‌های ملل - قسمت 20 00:12:04
200 20:12:05 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
201 20:13:33 مورف 00:01:17
202 20:14:50 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
203 20:15:10 قصه‌های مثنوی - قسمت 3 00:14:03
204 20:29:13 حدیث 00:00:17
205 20:29:30 وله رگلاژ 00:00:30
206 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
207 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
208 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:04:40
210 21:03:03 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
211 21:03:23 باخانمان - قسمت 21 00:22:10
212 21:25:33 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
213 21:27:01 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
214 21:29:05 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
215 21:29:27 دزد ناشی 00:01:30
216 21:30:57 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
217 21:31:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
218 21:32:17 آگهی بازرگانی 00:03:50
219 21:36:07 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 10 00:23:51
220 21:59:58 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها