جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:50 مامان گلی - قسمت 1 00:03:27
6 08:10:17 اوم نوم 00:01:07
7 08:11:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:11:57 آگهی بازرگانی 00:03:12
9 08:15:09 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 87 00:14:21
11 08:29:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:23 آگهی بازرگانی 00:03:07
13 08:33:30 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:33:50 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 38 00:05:30
15 08:39:20 مامان گلی - قسمت 2 00:04:33
16 08:43:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
17 08:44:51 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
18 08:45:11 دوستان جنگل-4 - قسمت 3 00:07:59
19 08:53:10 نقاشی کنیم 00:00:50
20 08:54:00 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:54:35 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
22 08:56:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:48 آگهی بازرگانی 00:02:53
24 08:59:41 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:01 داربی و تیگر و پو - قسمت 10 00:11:56
26 09:11:57 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
27 09:13:27 کلیپ ماهی-3 00:01:49
28 09:15:16 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:36 موفی - قسمت 5 00:04:33
30 09:20:09 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:20:54 باهم‌بازی 00:03:04
32 09:23:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:24:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:26:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:26:51 آگهی بازرگانی 00:02:51
36 09:29:42 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
37 09:30:02 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 21 00:08:08
38 09:38:10 مامان گلی - قسمت 3 00:04:51
39 09:43:01 کلیپ نمره بیست 00:01:52
40 09:44:53 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:13 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 37 00:11:01
42 09:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:47 آگهی بازرگانی 00:04:08
44 10:00:55 مهد‌پویا - قسمت 72 00:26:53
45 10:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:28:21 آگهی بازرگانی 00:04:36
47 10:32:57 ماشین کوکی‌ها - قسمت 9 00:11:54
48 10:44:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 10:45:11 ببعی - قسمت 45 00:08:20
50 10:53:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
51 10:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:48
53 10:59:50 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
54 11:00:10 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 16 00:07:53
55 11:08:03 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
56 11:09:33 بندبندی‌ها 00:01:37
57 11:11:10 مامان گلی - قسمت 4 00:03:47
58 11:14:57 آرم تایم (موفی) 00:00:20
59 11:15:17 موفی - قسمت 6 00:04:52
60 11:20:09 اعلام برنامه 00:00:35
61 11:20:44 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
62 11:25:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:25:45 آگهی بازرگانی 00:04:23
64 11:30:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
65 11:30:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 87 00:14:21
66 11:44:49 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
67 11:45:09 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 39 00:05:33
68 11:50:42 اعلام برنامه 00:00:45
69 11:51:27 یاپ یاپس 00:02:15
70 11:53:42 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
71 11:55:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:55:50 آگهی بازرگانی 00:04:18
73 12:00:08 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
74 12:00:28 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:11:54
75 12:12:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 12:12:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
77 12:14:59 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
78 12:15:19 دهکده شمالی - قسمت 10 00:05:58
79 12:21:17 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
80 12:22:47 مولانگ 00:03:09
81 12:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:26:29 آگهی بازرگانی 00:03:25
83 12:29:54 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
84 12:30:14 دوستان جنگل-4 - قسمت 4 00:08:03
85 12:38:17 مامان گلی - قسمت 5 00:04:05
86 12:42:22 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
87 12:45:11 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
88 12:45:31 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 36 00:10:06
89 12:55:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 12:57:37 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
91 12:59:07 وله رگلاژ 00:00:31
92 12:59:38 جشن نماز 00:05:22
93 13:05:00 جشن نماز 00:05:49
94 13:10:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:11:09 دیپ‌داپ 00:02:45
96 13:13:54 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
97 13:14:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 15 00:08:19
98 13:22:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 13:23:06 آگهی بازرگانی 00:04:57
100 13:28:03 ماشین کوکی‌ها - قسمت 8 00:12:04
101 13:40:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
102 13:40:27 ببعی - قسمت 44 00:09:10
103 13:49:37 مامان گلی - قسمت 6 00:04:54
104 13:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:56
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
109 14:06:38 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
110 14:06:58 فوتبال رباتی - قسمت 31 00:20:03
111 14:27:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
112 14:27:24 آگهی بازرگانی 00:04:53
113 14:32:17 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 29 00:21:44
114 14:54:01 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
115 14:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
116 14:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:50
117 15:00:16 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
118 15:00:36 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 4 00:18:33
119 15:19:09 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
120 15:20:36 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
121 15:22:26 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:23:21 رود رانر 00:02:39
123 15:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:23
125 15:29:46 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
126 15:30:06 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 20 00:11:26
127 15:41:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 15:41:54 کلیپ یا رب 00:02:55
129 15:44:49 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
130 15:45:09 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 20 00:11:57
131 15:57:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:57:29 آگهی بازرگانی 00:03:04
133 16:00:33 کارآگاه نجار - قسمت 9 00:20:59
134 16:21:32 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 00:01:12
135 16:22:44 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
136 16:23:44 گروه تحقیق 00:04:24
137 16:28:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 16:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:25
139 16:29:56 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
140 16:30:16 افسانه‌های ملل - قسمت 20 00:12:04
141 16:42:20 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
142 16:43:48 رالف 00:01:08
143 16:44:56 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
144 16:45:16 قصه‌های مثنوی - قسمت 3 00:14:03
145 16:59:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 16:59:42 آگهی بازرگانی 00:01:28
147 17:01:10 ربات‌های مبدل - قسمت 19 00:21:26
148 17:22:36 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
149 17:23:33 شکرستان 00:01:48
150 17:25:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:28
152 17:30:12 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
153 17:30:32 پیمان دوستی - قسمت 19 00:22:41
154 17:53:13 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
155 17:54:41 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
156 17:56:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 17:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:13
158 18:00:04 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
159 18:00:24 باخانمان - قسمت 21 00:22:10
160 18:22:34 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:23:29 ترافیک 00:02:14
162 18:25:43 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
163 18:25:55 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
164 18:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 18:27:15 آگهی بازرگانی 00:02:51
166 18:30:06 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
167 18:30:26 کتاب وحش - قسمت 3 00:21:08
168 18:51:34 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
169 18:53:02 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
170 18:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:55:47 آگهی بازرگانی 00:03:41
172 18:59:28 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:32
173 19:00:00 باگز خرگوشه - قسمت 7 00:22:03
174 19:22:03 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
175 19:23:31 دزد ناشی 00:01:26
176 19:24:57 تیزر خوش‌مزه 00:03:27
177 19:28:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:28:47 آگهی بازرگانی 00:00:56
179 19:29:43 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
180 19:30:03 خانه‌ ما-5 - قسمت 23 00:16:00
181 19:46:03 اعلام برنامه 00:00:50
182 19:46:53 برنارد 00:02:59
183 19:49:52 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
184 19:51:20 بره ناقلا 00:06:19
185 19:57:39 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
186 19:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 19:58:59 آگهی بازرگانی 00:00:56
188 19:59:55 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
189 20:00:15 ماجراهای پلانکی - قسمت 12 00:08:33
190 20:08:48 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
191 20:10:16 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
192 20:12:32 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
193 20:14:54 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
194 20:15:14 رنگ نیرنگ - قسمت 10 00:11:47
195 20:27:01 تیزر اختتامیه جشنواره قصه‌گویی 00:00:57
196 20:27:58 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:34
197 20:29:32 وله رگلاژ 00:00:28
198 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
199 20:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
200 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:27
202 21:03:50 هایـدی - قسمت 31 00:21:38
203 21:25:28 تیزر جشنواره تابستانه 00:01:28
204 21:26:56 شکرستان 00:02:10
205 21:29:06 تیزر خوش‌مزه 00:03:27
206 21:32:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 21:32:56 آگهی بازرگانی 00:02:51
208 21:35:47 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 9 00:24:09
209 21:59:56 ول شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها