جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:24
5 08:06:59 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:07:44 مامان گلی - قسمت 1 00:04:22
7 08:12:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:39 آگهی بازرگانی 00:02:12
9 08:14:51 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:11 نقاشی‌نقاشی - قسمت 85 00:13:56
11 08:29:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:29:40 آگهی بازرگانی 00:02:12
13 08:31:52 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
14 08:32:12 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 36 00:05:22
15 08:37:34 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
16 08:39:04 مامان گلی - قسمت 2 00:04:43
17 08:43:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:44:45 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
19 08:45:05 دوستان جنگل - قسمت 1 00:08:55
20 08:54:00 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
21 08:55:30 وله روابط عمومی-162 00:00:22
22 08:55:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:55
24 09:00:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:40 داربی و تیگر و پو - قسمت 8 00:11:56
26 09:12:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:12:56 کلیپ توپ 00:02:19
28 09:15:15 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:35 موفی - قسمت 3 00:04:55
30 09:20:30 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
31 09:22:00 ماجراهای سعید 00:04:03
32 09:26:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:26:36 آگهی بازرگانی 00:03:21
34 09:29:57 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
35 09:30:17 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 19 00:07:50
36 09:38:07 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
37 09:38:31 اوم نوم 00:01:05
38 09:39:36 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
39 09:41:06 مامان گلی - قسمت 3 00:03:36
40 09:44:42 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:02 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 35 00:10:48
42 09:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:26
44 09:59:49 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:09 مهد‌پویا - قسمت 70 00:21:14
46 10:21:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
47 10:22:16 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
48 10:24:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:28
50 10:29:44 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
51 10:30:04 ماشین کوکی‌ها - قسمت 7 00:12:29
52 10:42:33 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:43:08 یاپ یاپس 00:02:14
54 10:45:22 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:42 ببعی - قسمت 43 00:09:00
56 10:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:43
58 10:59:58 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
59 11:00:18 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 14 00:07:16
60 11:07:34 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-3 00:01:51
61 11:09:25 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
62 11:10:55 مامان گلی - قسمت 4 00:03:52
63 11:14:47 آرم تایم (موفی) 00:00:20
64 11:15:07 موفی - قسمت 4 00:04:58
65 11:20:05 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
66 11:21:35 وله روابط عمومی-162 00:00:22
67 11:21:57 مولانگ 00:03:27
68 11:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 11:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:52
70 11:29:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
71 11:30:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 85 00:13:56
72 11:44:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
73 11:45:03 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
74 11:45:23 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 37 00:05:29
75 11:50:52 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:51:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 11:53:37 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
78 11:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:02
80 11:59:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
81 12:00:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 9 00:12:00
82 12:12:02 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
83 12:13:32 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 7 00:01:35
84 12:15:07 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
85 12:15:27 دهکده شمالی - قسمت 8 00:05:56
86 12:21:23 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
87 12:22:53 یاپ یاپس 00:02:15
88 12:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:05
90 12:29:46 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
91 12:30:06 دوستان جنگل-4 - قسمت 2 00:06:32
92 12:36:38 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
93 12:39:42 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
94 12:41:12 مامان گلی - قسمت 5 00:03:28
95 12:44:40 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
96 12:45:00 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 34 00:10:09
97 12:55:09 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
98 12:56:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
99 12:57:37 وله رگلاژ 00:01:33
100 12:59:10 جشن نماز 00:05:50
101 13:05:00 جشن نماز 00:05:53
102 13:10:53 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
103 13:12:23 کاردستی های مهدپویا- ماهی 00:02:08
104 13:14:31 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
105 13:14:51 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 13 00:08:18
106 13:23:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:23:42 آگهی بازرگانی 00:04:45
108 13:28:27 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
109 13:28:47 ماشین کوکی‌ها - قسمت 6 00:12:41
110 13:41:28 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:41:48 ببعی - قسمت 42 00:08:44
112 13:50:32 مامان گلی - قسمت 6 00:04:26
113 13:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:29
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
116 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
118 14:06:06 آرم تایم (سینمایی داستان دسپرو) 00:00:25
119 14:06:31 سینمایی داستان دسپرو 01:22:00
120 15:28:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 15:28:54 آگهی بازرگانی 00:04:34
122 15:33:28 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
123 15:33:48 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 8 00:23:26
124 15:57:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:57:37 آگهی بازرگانی 00:04:42
126 16:02:19 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
127 16:02:39 دالتون‌ها - قسمت 18 00:20:22
128 16:23:01 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
129 16:24:49 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
130 16:26:43 وله روابط عمومی-162 00:00:20
131 16:27:03 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
132 16:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 16:28:28 آگهی بازرگانی 00:01:14
134 16:29:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
135 16:30:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 328 00:12:13
136 16:42:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
137 16:42:37 گنجینه 00:00:48
138 16:43:25 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
139 16:43:45 شکرستان - قسمت 11 00:14:21
140 16:58:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 16:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:25
142 16:59:54 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
143 17:00:14 کارآگاه گجت - قسمت 42 00:22:04
144 17:22:18 آنونس مجموعه خانه ما 00:01:16
145 17:23:34 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
146 17:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:26:19 آگهی بازرگانی 00:03:32
148 17:29:51 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
149 17:30:11 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 2 00:22:58
150 17:53:09 اعلام برنامه 00:00:50
151 17:53:59 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
152 17:55:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:13
154 18:00:04 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
155 18:00:24 خانواده دکتر ارنست - قسمت 38 00:16:24
156 18:16:48 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:17:43 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
158 18:18:45 برنارد 00:02:50
159 18:21:35 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
160 18:23:05 کلیپ بارکد 626 00:04:08
161 18:27:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:48
163 18:30:24 آرم تایم افسانه سه برادر) 00:00:20
164 18:30:44 افسانه سه‌برادر - قسمت 2 00:22:05
165 18:52:49 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
166 18:54:05 لئون 00:02:32
167 18:56:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:26
169 19:00:26 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
170 19:00:46 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 37 00:23:48
171 19:24:34 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
172 19:28:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 19:28:40 آگهی بازرگانی 00:01:29
174 19:30:09 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
175 19:30:29 دالتون‌ها - قسمت 17 00:12:21
176 19:42:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 19:43:26 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
178 19:44:26 بره ناقلا 00:06:50
179 19:51:16 آنونس مجموعه رنگ و نیرنگ 00:01:32
180 19:52:48 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
181 19:53:50 گروه تحقیق 00:04:35
182 19:58:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:58:48 آگهی بازرگانی 00:00:54
184 19:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
185 20:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 327 00:15:15
186 20:15:17 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
187 20:15:37 شکرستان - قسمت 28 00:11:55
188 20:27:32 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:14
189 20:28:46 وله رگلاژ 00:01:14
190 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
191 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
192 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:21
194 21:02:44 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
195 21:03:04 خانواده دکتر ارنست - قسمت 37 00:21:34
196 21:24:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 21:25:14 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
198 21:28:57 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:07
199 21:30:04 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
200 21:31:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:31:50 آگهی بازرگانی 00:02:48
202 21:34:38 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 265 00:24:50
203 21:59:28 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها