جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:51 مامان گلی - قسمت 1 00:03:41
6 08:11:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:12:05 آگهی بازرگانی 00:03:20
8 08:15:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:45 نقاشی‌نقاشی - قسمت 84 00:14:21
10 08:30:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:30:39 آگهی بازرگانی 00:03:27
12 08:34:06 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:34:26 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 35 00:05:26
14 08:39:52 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
15 08:41:22 وله روابط عمومی-162 00:00:22
16 08:41:44 مامان گلی - قسمت 2 00:03:21
17 08:45:05 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:45:25 ملوچ - قسمت 46 00:06:27
19 08:51:52 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
20 08:53:22 کلیپ سلام 00:01:22
21 08:54:44 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
22 08:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:47 آگهی بازرگانی 00:02:56
24 08:59:43 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:03 داربی و تیگر و پو - قسمت 7 00:11:52
26 09:11:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:12:15 دیپ‌داپ 00:02:31
28 09:14:46 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:06 موفی - قسمت 2 00:04:54
30 09:20:00 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
31 09:21:30 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
32 09:24:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:24:51 اوم نوم 00:01:14
34 09:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:05
36 09:29:43 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
37 09:30:03 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 18 00:09:50
38 09:39:53 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
39 09:41:23 مامان گلی - قسمت 3 00:03:58
40 09:45:21 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:41 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 34 00:10:09
42 09:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:40
44 10:00:03 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:23 مهد‌پویا - قسمت 69 00:23:53
46 10:24:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:24:49 آگهی بازرگانی 00:04:47
48 10:29:36 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
49 10:29:56 ماشین کوکی‌ها - قسمت 6 00:12:41
50 10:42:37 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:43:12 وله روابط عمومی-162 00:00:22
52 10:43:34 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
53 10:45:34 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:45:54 ببعی - قسمت 42 00:08:44
55 10:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:44
57 10:59:55 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
58 11:00:15 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 13 00:08:18
59 11:08:33 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
60 11:10:03 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
61 11:14:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
62 11:15:04 آرم تایم (موفی) 00:00:20
63 11:15:24 موفی - قسمت 3 00:04:55
64 11:20:19 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
65 11:21:49 وله روابط عمومی-162 00:00:22
66 11:22:11 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
67 11:24:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:30
69 11:29:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
70 11:30:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 84 00:14:21
71 11:44:30 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
72 11:44:50 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 36 00:05:22
73 11:50:12 اعلام برنامه 00:00:45
74 11:50:57 ماموک 00:03:12
75 11:54:09 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
76 11:55:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:36
78 11:59:48 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
79 12:00:08 داربی و تیگر و پو - قسمت 8 00:11:56
80 12:12:04 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
81 12:13:34 اوم نوم 00:01:08
82 12:14:42 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
83 12:15:02 دهکده شمالی - قسمت 7 00:05:04
84 12:20:06 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
85 12:21:36 باهم‌بازی 00:03:12
86 12:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:45
88 12:30:06 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
89 12:30:26 دوستان جنگل-4 - قسمت 1 00:08:55
90 12:39:21 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
91 12:40:51 مامان گلی - قسمت 5 00:04:07
92 12:44:58 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
93 12:45:18 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 33 00:09:34
94 12:54:52 شن‌دونه‌ها 00:04:03
95 12:58:55 وله رگلاژ 00:00:39
96 12:59:34 جشن نماز 00:04:26
97 13:04:00 جشن نماز 00:05:47
98 13:09:47 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
99 13:11:17 یاپ یاپس 00:02:15
100 13:13:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 13:14:30 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
102 13:14:50 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 12 00:08:26
103 13:23:16 نقاشی کنیم 00:00:55
104 13:24:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:24:44 آگهی بازرگانی 00:04:13
106 13:28:57 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
107 13:29:17 ماشین کوکی‌ها - قسمت 5 00:12:41
108 13:41:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
109 13:42:18 ببعی - قسمت 41 00:08:46
110 13:51:04 مامان گلی - قسمت 6 00:03:47
111 13:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:36
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
116 14:06:06 آرم تایم (پدینگتون-1) 00:00:20
117 14:06:26 سینمایی پدینگتون-1‎ 01:18:27
118 15:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 15:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:29
120 15:29:45 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
121 15:30:05 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 7 00:23:48
122 15:53:53 گنجینه 00:00:50
123 15:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:46
125 15:59:52 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
126 16:00:12 دالتون‌ها - قسمت 17 00:12:21
127 16:12:33 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
128 16:13:11 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
129 16:15:11 گروه تحقیق 00:03:36
130 16:18:47 آنونس مجموعه کارگاه گجت 00:01:36
131 16:20:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
132 16:20:43 بره ناقلا 00:06:55
133 16:27:38 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
134 16:28:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 16:29:03 آگهی بازرگانی 00:00:44
136 16:29:47 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
137 16:30:07 مهارت‌های زندگی - قسمت 327 00:15:15
138 16:45:22 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
139 16:45:42 شکرستان - قسمت 10 00:11:55
140 16:57:37 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
141 16:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 16:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:19
143 17:00:13 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
144 17:00:33 کارآگاه گجت - قسمت 41 00:21:44
145 17:22:17 آنونس مجموعه قصه های مثنوی 00:01:48
146 17:24:05 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
147 17:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:38
149 17:30:06 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
150 17:30:26 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 1 00:22:22
151 17:52:48 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:53:38 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
153 17:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:42
155 17:59:43 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
156 18:00:03 خانواده دکتر ارنست - قسمت 37 00:21:34
157 18:21:37 اعلام برنامه 00:00:55
158 18:22:32 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
159 18:23:34 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
160 18:25:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 18:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:48
162 18:29:45 آرم تایم افسانه سه برادر) 00:00:20
163 18:30:05 افسانه سه‌برادر - قسمت 1 00:18:26
164 18:48:31 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:16
165 18:49:47 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
166 18:51:33 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:01
167 18:52:34 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
168 18:54:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:44
170 18:59:41 آرم تایم (باگزخرگوشه) 00:00:20
171 19:00:01 باگز خرگوشه - قسمت 6 00:21:38
172 19:21:39 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:34
173 19:23:13 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
174 19:24:30 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
175 19:28:10 ترافیک 00:02:07
176 19:30:17 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:20
177 19:30:37 خانه‌ما_5 - قسمت 22 00:16:16
178 19:46:53 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
179 19:48:41 رود رانر 00:06:22
180 19:55:03 موسیقی فیلم ماداگاسکار1 00:01:13
181 19:56:16 وله روابط عمومی-162 00:00:20
182 19:56:36 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
183 19:57:36 لئون 00:02:27
184 20:00:03 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
185 20:00:23 ماجراهای پلانکی - قسمت 11 00:08:25
186 20:08:48 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
187 20:09:42 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
188 20:13:12 گنجینه 00:00:42
189 20:13:54 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
190 20:14:56 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
191 20:15:16 رنگ نیرنگ - قسمت 9 00:12:29
192 20:27:45 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:14
193 20:28:59 وله رگلاژ 00:01:01
194 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
195 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
196 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:54
198 21:01:17 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
199 21:01:37 هایدی - قسمت 30 00:21:41
200 21:23:18 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
201 21:25:18 تیزر خوش‌مزه 00:03:40
202 21:28:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
203 21:29:36 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
204 21:30:36 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:16
205 21:33:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:34:15 آگهی بازرگانی 00:02:56
207 21:37:11 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 264 00:22:21
208 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها