جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:57 مامان گلی - قسمت 1 00:04:25
6 08:11:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:11:55 آگهی بازرگانی 00:03:20
8 08:15:15 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:35 نقاشی‌نقاشی - قسمت 83 00:14:00
10 08:29:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:30:08 آگهی بازرگانی 00:03:29
12 08:33:37 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:33:57 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 34 00:05:07
14 08:39:04 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
15 08:40:34 وله روابط عمومی-162 00:00:22
16 08:40:56 مامان گلی - قسمت 2 00:03:42
17 08:44:38 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:44:58 ملوچ - قسمت 45 00:07:29
19 08:52:27 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
20 08:53:57 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
21 08:55:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
22 08:56:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:56:53 آگهی بازرگانی 00:02:54
24 08:59:47 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
25 09:00:07 داربی و تیگر و پو - قسمت 6 00:11:36
26 09:11:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:12:03 مولانگ 00:02:53
28 09:14:56 آرم تایم (موفی) 00:00:20
29 09:15:16 موفی - قسمت 1 00:04:54
30 09:20:10 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
31 09:21:40 ماجراهای سعید 00:04:33
32 09:26:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:26:46 آگهی بازرگانی 00:03:05
34 09:29:51 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
35 09:30:11 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 17 00:08:55
36 09:39:06 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
37 09:40:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:40:52 مامان گلی - قسمت 3 00:03:56
39 09:44:48 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
40 09:45:08 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 33 00:09:34
41 09:54:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:54:51 یاپ یاپس 00:02:10
43 09:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:21
45 09:59:55 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
46 10:00:15 مهد‌پویا - قسمت 68 00:23:57
47 10:24:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 10:25:10 کلیپ نمره بیست 00:01:52
49 10:27:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:27:35 آگهی بازرگانی 00:02:14
51 10:29:49 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
52 10:30:09 ماشین کوکی‌ها - قسمت 5 00:12:41
53 10:42:50 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:43:25 بندبندی‌ها 00:01:21
55 10:44:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:45:06 ببعی - قسمت 41 00:08:46
57 10:53:52 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
58 10:55:22 اوم نوم 00:01:02
59 10:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:56:57 آگهی بازرگانی 00:02:57
61 10:59:54 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
62 11:00:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 12 00:08:26
63 11:08:40 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
64 11:10:10 مامان گلی - قسمت 4 00:03:49
65 11:13:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
66 11:14:57 آرم تایم (موفی) 00:00:20
67 11:15:17 موفی - قسمت 2 00:04:54
68 11:20:11 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
69 11:21:41 وله روابط عمومی-162 00:00:22
70 11:22:03 شن‌دونه‌ها 00:04:26
71 11:26:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:27:02 آگهی بازرگانی 00:02:36
73 11:29:38 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
74 11:29:58 نقاشی‌نقاشی - قسمت 83 00:14:00
75 11:43:58 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
76 11:44:39 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
77 11:44:59 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 35 00:05:26
78 11:50:25 اعلام برنامه 00:00:45
79 11:51:10 نقاشی کنیم 00:00:55
80 11:52:05 آنونس مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:30
81 11:53:35 ترو ترو 00:03:36
82 11:57:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
83 11:57:44 آگهی بازرگانی 00:02:27
84 12:00:11 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
85 12:00:31 داربی و تیگر و پو - قسمت 7 00:11:52
86 12:12:23 آنونس مجموعه ماجراهای سینا و لاکی 00:01:30
87 12:13:53 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
88 12:14:52 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
89 12:15:12 دهکده شمالی - قسمت 6 00:05:46
90 12:20:58 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
91 12:22:28 باهم‌بازی 00:03:14
92 12:25:42 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
93 12:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:11
95 12:29:56 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:30:16 ملوچ - قسمت 46 00:06:27
97 12:36:43 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
98 12:37:07 مامان گلی - قسمت 5 00:04:10
99 12:41:17 مولانگ 00:03:27
100 12:44:44 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
101 12:45:04 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 32 00:10:34
102 12:55:38 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
103 12:57:08 وله رگلاژ 00:00:28
104 12:57:36 جشن نماز 00:06:24
105 13:04:00 جشن نماز 00:05:42
106 13:09:42 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
107 13:11:12 ترو ترو 00:03:33
108 13:14:45 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
109 13:15:05 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 11 00:07:52
110 13:22:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
111 13:23:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
112 13:24:48 یاپ یاپس 00:02:15
113 13:27:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:42
115 13:30:18 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
116 13:30:38 ماشین کوکی‌ها - قسمت 4 00:12:40
117 13:43:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
118 13:43:38 ببعی - قسمت 40 00:08:46
119 13:52:24 مامان گلی - قسمت 6 00:04:14
120 13:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:49
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
123 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
125 14:06:06 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
126 14:06:26 ربات‌های مبدل - قسمت 18 00:21:27
127 14:27:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 14:28:16 آگهی بازرگانی 00:02:30
129 14:30:46 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
130 14:31:06 پیمان دوستی - قسمت 18 00:20:44
131 14:51:50 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
132 14:52:28 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
133 14:53:30 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
134 14:55:16 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
135 14:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 14:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:53
137 14:59:54 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
138 15:00:14 کتاب وحش - قسمت 2 00:20:36
139 15:20:50 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
140 15:22:06 برنارد 00:02:51
141 15:24:57 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
142 15:26:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:27:20 آگهی بازرگانی 00:02:44
144 15:30:04 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
145 15:30:24 باگز خرگوشه - قسمت 6 00:21:38
146 15:52:02 اعلام برنامه 00:00:50
147 15:52:52 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
148 15:53:52 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
149 15:55:52 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
150 15:56:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 15:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:29
152 15:59:46 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
153 16:00:06 خانه ما-5 - قسمت 22 00:16:16
154 16:16:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
155 16:16:49 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
156 16:18:36 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
157 16:20:36 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
158 16:24:06 نظر شما چیه؟ 00:04:39
159 16:28:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 16:29:08 آگهی بازرگانی 00:00:38
161 16:29:46 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
162 16:30:06 ماجراهای پلانکی - قسمت 11 00:08:25
163 16:38:31 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
164 16:38:43 مورف 00:01:15
165 16:39:58 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:22
166 16:41:20 مزه_طبیعت - قسمت گورخر 00:02:11
167 16:43:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 16:43:53 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
169 16:44:53 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
170 16:45:13 رنگ نیرنگ - قسمت 9 00:12:29
171 16:57:42 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:00:58
172 16:58:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 16:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:25
174 17:00:28 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
175 17:00:48 فوتبال رباتی - قسمت 30 00:22:38
176 17:23:26 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
177 17:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 17:27:23 آگهی بازرگانی 00:02:24
179 17:29:47 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
180 17:30:07 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 28 00:22:25
181 17:52:32 اعلام برنامه 00:00:50
182 17:53:22 شکرستان 00:01:38
183 17:55:00 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
184 17:56:02 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
185 17:57:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 17:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:17
187 17:59:54 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
188 18:00:14 هایـدی - قسمت 30 00:21:41
189 18:21:55 اعلام برنامه 00:00:55
190 18:22:50 ترافیک 00:02:14
191 18:25:04 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
192 18:26:04 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
193 18:28:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 18:28:27 آگهی بازرگانی 00:01:38
195 18:30:05 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
196 18:30:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 3 00:18:51
197 18:49:16 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 00:01:12
198 18:50:28 موسیقی فیلم کارگاه شرلوک 00:01:23
199 18:51:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
200 18:52:27 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
201 18:54:27 لئون 00:02:40
202 18:57:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
203 18:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:10
204 18:59:40 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
205 19:00:00 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 19 00:11:53
206 19:11:53 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:34
207 19:13:27 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
208 19:13:47 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
209 19:14:49 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
210 19:15:09 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 19 00:10:40
211 19:25:49 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
212 19:27:49 سبک زندگی 00:02:02
213 19:29:51 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
214 19:30:11 کارآگاه نجار - قسمت 8 00:20:27
215 19:50:38 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
216 19:51:33 بره ناقلا 00:05:31
217 19:57:04 آنونس مجموعه قصه‌های مثنوی 00:01:48
218 19:58:52 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
219 19:59:52 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
220 20:00:12 افسانه‌های ملل - قسمت 19 00:11:20
221 20:11:32 آنونس مجموعه باخانمان 00:00:54
222 20:12:26 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
223 20:12:49 آگهی بازرگانی 00:01:54
224 20:14:43 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
225 20:15:03 قصه‌های مثنوی - قسمت 2 00:13:49
226 20:28:52 وله رگلاژ 00:01:08
227 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
228 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
229 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
230 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:05
231 21:03:28 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
232 21:03:48 باخانمان - قسمت 20 00:19:36
233 21:23:24 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
234 21:25:24 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
235 21:28:54 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
236 21:29:56 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
237 21:33:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
238 21:33:53 آگهی بازرگانی 00:02:11
239 21:36:04 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 263 00:23:55
240 21:59:59 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها