جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:07:03 مامان گلی - قسمت 1 00:03:57
6 08:11:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:11:33 آگهی بازرگانی 00:03:52
8 08:15:25 نقاشی‌نقاشی - قسمت 80 00:14:27
9 08:29:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:30:25 آگهی بازرگانی 00:02:56
11 08:33:21 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
12 08:33:41 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 31 00:05:22
13 08:39:03 مامان گلی - قسمت 2 00:03:13
14 08:42:16 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
15 08:43:46 نقاشی کنیم 00:00:55
16 08:44:41 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
17 08:45:01 ملوچ - قسمت 42 00:08:14
18 08:53:15 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:53:50 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
20 08:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:30
22 09:00:12 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:32 داربی و تیگر و پو - قسمت 3 00:11:21
24 09:11:53 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-2 00:01:40
25 09:13:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:13:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
27 09:14:51 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
28 09:15:11 لامالاما - قسمت 24 00:12:06
29 09:27:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
30 09:27:50 آگهی بازرگانی 00:02:53
31 09:30:43 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 14 00:08:07
32 09:38:50 مامان گلی - قسمت 3 00:04:17
33 09:43:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:45:07 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
35 09:45:27 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 30 00:10:05
36 09:55:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:56:05 آگهی بازرگانی 00:04:02
38 10:00:07 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
39 10:00:27 مهد‌پویا - قسمت 65 00:22:38
40 10:23:05 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
41 10:24:35 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
42 10:27:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 10:27:43 آگهی بازرگانی 00:03:52
44 10:31:35 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
45 10:31:55 ماشین کوکی‌ها - قسمت 2 00:12:45
46 10:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
47 10:45:00 ببعی - قسمت 38 00:08:25
48 10:53:25 بندبندی‌ها 00:01:21
49 10:54:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:45
51 11:00:04 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
52 11:00:24 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 9 00:06:49
53 11:07:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 11:08:11 مامان گلی - قسمت 4 00:04:18
55 11:12:29 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
56 11:14:54 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
57 11:15:14 لامالاما - قسمت 25 00:11:54
58 11:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 11:27:41 آگهی بازرگانی 00:03:03
60 11:30:44 نقاشی‌نقاشی - قسمت 80 00:14:27
61 11:45:11 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
62 11:45:31 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 32 00:05:35
63 11:51:06 اعلام برنامه 00:00:45
64 11:51:51 کلیپ دو دوست 00:02:38
65 11:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:40
67 11:59:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
68 12:00:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 4 00:11:39
69 12:11:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:12:01 کلیپ باد 00:02:55
71 12:14:56 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
72 12:15:16 دهکده شمالی - قسمت 3 00:05:51
73 12:21:07 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
74 12:22:37 مولانگ 00:03:24
75 12:26:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 12:26:34 آگهی بازرگانی 00:03:20
77 12:29:54 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
78 12:30:14 ملوچ - قسمت 43 00:08:31
79 12:38:45 مامان گلی - قسمت 5 00:03:55
80 12:42:40 یاپ یاپس 00:02:15
81 12:44:55 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
82 12:45:15 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 29 00:11:06
83 12:56:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
84 12:57:51 حدیث 00:00:18
85 12:58:09 وله رگلاژ 00:00:29
86 12:58:38 جشن نماز 00:05:22
87 13:04:00 جشن نماز 00:05:49
88 13:09:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 13:10:09 دیپ‌داپ 00:02:55
90 13:13:04 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
91 13:15:13 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
92 13:15:33 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 8 00:08:08
93 13:23:41 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
94 13:25:11 اوم نوم 00:01:09
95 13:26:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 13:26:53 آگهی بازرگانی 00:03:13
97 13:30:06 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
98 13:30:26 ماشین کوکی‌ها - قسمت 1 00:12:43
99 13:43:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
100 13:43:29 ببعی - قسمت 37 00:08:43
101 13:52:12 مامان گلی - قسمت 6 00:04:12
102 13:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:56:57 آگهی بازرگانی 00:03:03
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:52
107 14:08:13 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
108 14:08:33 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:21:44
109 14:30:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
110 14:30:40 آگهی بازرگانی 00:04:50
111 14:35:30 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
112 14:35:50 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 26 00:22:03
113 14:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
114 14:58:16 آگهی بازرگانی 00:03:26
115 15:01:42 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
116 15:02:02 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 1 00:18:52
117 15:20:54 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
118 15:22:19 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
119 15:23:31 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
120 15:23:51 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
121 15:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
122 15:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:55
123 15:30:13 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
124 15:30:33 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 18 00:11:56
125 15:42:29 آنونس مجموعه هایدی 00:01:00
126 15:43:29 شکرستان 00:01:42
127 15:45:11 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
128 15:45:31 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 18 00:12:05
129 15:57:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:57:59 آگهی بازرگانی 00:03:04
131 16:01:03 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
132 16:01:23 کارآگاه نجار - قسمت 7 00:21:07
133 16:22:30 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:20
134 16:23:50 گروه تحقیق 00:04:40
135 16:28:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 16:28:53 آگهی بازرگانی 00:00:47
137 16:29:40 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
138 16:30:00 افسانه‌های ملل - قسمت 18 00:11:20
139 16:41:20 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:36
140 16:42:56 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
141 16:43:56 رالف 00:01:08
142 16:45:04 آرم تایم (قصه‌های مثنوی) 00:00:20
143 16:45:24 قصه‌های مثنوی - قسمت 1 00:13:01
144 16:58:25 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
145 16:58:46 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
146 17:00:09 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
147 17:00:29 ربات‌های مبدل - قسمت 17 00:20:59
148 17:21:28 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:09
149 17:22:37 ترافیک 00:02:15
150 17:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:39
152 17:29:54 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
153 17:30:14 پیمان دوستی - قسمت 17 00:20:04
154 17:50:18 اعلام برنامه 00:00:55
155 17:51:13 مزه_خلاقیت - قسمت سبد-2 00:02:09
156 17:53:22 آرم استیشن ماشین 00:00:14
157 17:53:36 مورف 00:01:29
158 17:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:18
160 17:59:46 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
161 18:00:06 باخانمان - قسمت 19 00:22:02
162 18:22:08 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
163 18:23:03 کدو بدو 00:01:17
164 18:24:20 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
165 18:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:25:51 آگهی بازرگانی 00:03:55
167 18:29:46 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
168 18:30:06 کتاب وحش - قسمت 1 00:20:53
169 18:50:59 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
170 18:52:59 سبک زندگی 00:01:28
171 18:54:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 18:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:53
173 18:59:43 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
174 19:00:03 باگز خرگوشه - قسمت 4 00:20:18
175 19:20:21 اعلام برنامه 00:00:50
176 19:21:11 کلیپ بارکد 626 00:04:08
177 19:25:19 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
178 19:27:19 دزد ناشی 00:01:23
179 19:28:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 19:29:05 آگهی بازرگانی 00:00:47
181 19:29:52 آرم تایم (خانه ما) 00:00:20
182 19:30:12 خانه ما-5 - قسمت 20 00:16:06
183 19:46:18 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:04
184 19:47:22 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
185 19:48:22 بره ناقلا 00:06:41
186 19:55:03 تیزر خوش‌مزه 00:03:29
187 19:58:32 شکرستان 00:01:39
188 20:00:11 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 00:00:20
189 20:00:31 ماجراهای پلانکی - قسمت 9 00:07:50
190 20:08:21 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
191 20:10:21 گروه تحقیق 00:04:35
192 20:14:56 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 00:00:20
193 20:15:16 رنگ نیرنگ - قسمت 7 00:11:45
194 20:27:01 رالف 00:01:08
195 20:28:09 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
196 20:29:34 وله رگلاژ 00:00:26
197 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
198 20:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
199 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:45
201 21:04:08 هایـدی - قسمت 28 00:21:12
202 21:25:20 آنونس سینمایی دسپرو 00:02:00
203 21:27:20 تیزر خوش‌مزه 00:03:29
204 21:30:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:31:12 آگهی بازرگانی 00:03:29
206 21:34:41 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 2 00:25:15
207 21:59:56 ول شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها