جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
4 08:05:33 اعلام برنامه 00:00:45
5 08:06:18 مامان گلی - قسمت 1 00:04:06
6 08:10:24 اوم نوم 00:01:08
7 08:11:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
8 08:12:05 آگهی بازرگانی 00:02:56
9 08:15:01 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:21 نقاشی‌نقاشی - قسمت 79 00:14:29
11 08:29:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:23 آگهی بازرگانی 00:03:19
13 08:33:42 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 30 00:05:26
14 08:39:08 مامان گلی - قسمت 2 00:04:11
15 08:43:19 کلیپ سلام 00:01:22
16 08:44:41 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
17 08:45:01 ملوچ - قسمت 41 00:07:18
18 08:52:19 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
19 08:53:49 دیپ‌داپ 00:02:51
20 08:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:55
22 09:00:08 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
23 09:00:28 داربی و تیگر و پو - قسمت 2 00:11:44
24 09:12:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
25 09:13:10 کلیپ نمره بیست 00:01:52
26 09:15:02 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
27 09:15:22 لامالاما - قسمت 23 00:12:04
28 09:27:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 09:27:59 آگهی بازرگانی 00:03:02
30 09:31:01 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
31 09:31:21 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 13 00:06:41
32 09:38:02 نقاشی کنیم 00:00:49
33 09:38:51 مامان گلی - قسمت 3 00:03:40
34 09:42:31 کلیپ درخت-2 00:02:44
35 09:45:15 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
36 09:45:35 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 29 00:11:06
37 09:56:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:57:14 آگهی بازرگانی 00:03:37
39 10:00:51 مهد‌پویا - قسمت 64 00:25:14
40 10:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 10:26:38 آگهی بازرگانی 00:04:16
42 10:30:54 ماشین کوکی‌ها - قسمت 1 00:12:43
43 10:43:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 10:43:57 بندبندی‌ها 00:01:34
45 10:45:31 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
46 10:45:51 ببعی - قسمت 37 00:08:43
47 10:54:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:37
49 10:59:44 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
50 11:00:04 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 8 00:08:08
51 11:08:12 مامان گلی - قسمت 4 00:03:46
52 11:11:58 نقاشی کنیم 00:00:48
53 11:12:46 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
54 11:14:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
55 11:15:14 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
56 11:15:34 لامالاما - قسمت 24 00:12:06
57 11:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 11:28:13 آگهی بازرگانی 00:03:08
59 11:31:21 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
60 11:31:41 نقاشی‌نقاشی - قسمت 79 00:14:29
61 11:46:10 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
62 11:46:30 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 31 00:05:22
63 11:51:52 اعلام برنامه 00:00:45
64 11:52:37 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
65 11:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:09
67 11:59:51 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
68 12:00:11 داربی و تیگر و پو - قسمت 3 00:11:21
69 12:11:32 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:01:30
70 12:13:02 کلیپ ماهی-3 00:01:49
71 12:14:51 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
72 12:15:11 دهکده شمالی - قسمت 2 00:05:57
73 12:21:08 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
74 12:22:38 مولانگ 00:02:45
75 12:25:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 12:25:56 آگهی بازرگانی 00:04:07
77 12:30:03 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
78 12:30:23 ملوچ - قسمت 42 00:08:14
79 12:38:37 مامان گلی - قسمت 5 00:04:26
80 12:43:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
81 12:45:03 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
82 12:45:23 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 28 00:10:22
83 12:55:45 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
84 12:57:15 وله رگلاژ 00:00:35
85 12:57:50 جشن نماز 00:05:10
86 13:03:00 جشن نماز 00:05:51
87 13:08:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:09:11 شن‌دونه‌ها 00:04:31
89 13:13:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:13:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
91 13:14:49 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
92 13:15:09 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 7 00:09:10
93 13:24:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 13:24:52 آگهی بازرگانی 00:04:17
95 13:29:09 صندوقچه بازی - قسمت 25 00:11:58
96 13:41:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
97 13:41:27 ببعی - قسمت 36 00:08:48
98 13:50:15 مامان گلی - قسمت 6 00:04:19
99 13:54:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 13:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:53
101 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
102 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
103 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
104 14:06:19 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
105 14:06:39 کارآگاه گجت - قسمت 40 00:20:28
106 14:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
107 14:27:30 آگهی بازرگانی 00:03:06
108 14:30:36 بچه رئیس - قسمت 12,13 00:27:41
109 14:58:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
110 14:58:40 آگهی بازرگانی 00:03:40
111 15:02:20 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
112 15:02:40 پهلوانان-4 - قسمت 18 00:32:53
113 15:35:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
114 15:35:56 آگهی بازرگانی 00:04:02
115 15:39:58 باگز خرگوشه - قسمت 4 00:20:18
116 16:00:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 16:00:39 آگهی بازرگانی 00:03:30
118 16:04:09 خانه‌ ما-5 - قسمت 20 00:16:06
119 16:20:15 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
120 16:21:50 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
121 16:25:00 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
122 16:25:21 گروه تحقیق 00:03:37
123 16:28:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 16:29:21 آگهی بازرگانی 00:00:40
125 16:30:01 ماجراهای پلانکی - قسمت 9 00:07:50
126 16:37:51 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
127 16:39:26 برنارد 00:02:53
128 16:42:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
129 16:42:31 مزه_خلاقیت - قسمت عروسک 00:02:08
130 16:44:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
131 16:45:01 رنگ نیرنگ - قسمت 7 00:11:45
132 16:56:46 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
133 16:58:21 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
134 17:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
135 17:00:40 فوتبال رباتی - قسمت 28 00:21:44
136 17:22:24 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:36
137 17:24:00 کلیپ نهال 00:02:16
138 17:26:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 17:26:39 آگهی بازرگانی 00:03:17
140 17:29:56 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
141 17:30:16 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 26 00:22:03
142 17:52:19 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:04
143 17:53:23 رالف 00:01:03
144 17:54:26 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 17:54:36 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
146 17:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:22
148 18:00:16 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
149 18:00:36 هایـدی - قسمت 28 00:21:12
150 18:21:48 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:22:43 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
152 18:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 18:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:41
154 18:30:09 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
155 18:30:29 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 1 00:18:52
156 18:49:21 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
157 18:50:56 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
158 18:52:43 شکرستان 00:01:57
159 18:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:44
161 18:59:47 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
162 19:00:07 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 36 00:22:06
163 19:22:13 تیزر خوش‌مزه 00:03:45
164 19:25:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
165 19:26:19 گنجینه 00:01:13
166 19:27:32 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
167 19:29:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 19:29:30 آگهی بازرگانی 00:00:40
169 19:30:10 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
170 19:30:30 دالتون‌ها - قسمت 16 00:19:34
171 19:50:04 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:50:54 نظر شما چیه؟ 00:04:03
173 19:54:57 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
174 19:56:32 لئون 00:02:39
175 19:59:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:45
177 20:00:19 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
178 20:00:39 مهارت‌های زندگی - قسمت 326 00:14:11
179 20:14:50 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
180 20:15:10 شکرستان - قسمت 27 00:14:21
181 20:29:31 وله رگلاژ 00:00:29
182 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
183 20:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
184 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:02
186 21:03:25 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
187 21:03:45 خانواده دکتر ارنست - قسمت 36 00:22:38
188 21:26:23 تیزر تماس با عوامل سر سفره خدا 00:01:35
189 21:27:58 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
190 21:31:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 21:31:51 آگهی بازرگانی 00:03:25
192 21:35:16 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 1 00:24:52
193 22:00:08 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:52


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها