جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
5 08:07:15 مامان گلی - قسمت 1 00:04:22
6 08:11:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:12:10 آگهی بازرگانی 00:03:20
8 08:15:30 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
9 08:15:50 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:14:01
10 08:29:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:30:24 آگهی بازرگانی 00:03:29
12 08:33:53 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:34:13 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 29 00:05:34
14 08:39:47 وله عید فطر 00:00:28
15 08:40:15 تیزرمجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
16 08:41:31 وله روابط عمومی-162 00:00:22
17 08:41:53 آنونس مجموعه داربی و تیگر و پو 00:01:30
18 08:43:23 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
19 08:44:48 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
20 08:45:08 ملوچ - قسمت 40 00:07:37
21 08:52:45 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:53:05 کلیپ توپ 00:02:19
23 08:55:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:56:55 آگهی بازرگانی 00:02:54
26 08:59:49 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
27 09:00:09 داربی و تیگر و پو - قسمت 1 00:11:42
28 09:11:51 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
29 09:13:21 اوم نوم 00:01:14
30 09:14:35 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
31 09:14:55 لامالاما - قسمت 22 00:12:05
32 09:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:27:33 آگهی بازرگانی 00:03:45
34 09:31:18 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
35 09:31:38 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 12 00:06:26
36 09:38:04 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
37 09:39:34 مامان گلی - قسمت 2 00:03:56
38 09:43:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:24
39 09:43:54 نقاشی کنیم 00:00:55
40 09:44:49 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
41 09:45:09 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 28 00:10:22
42 09:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:43
44 09:59:47 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:07 مهد‌پویا - قسمت 63 00:23:12
46 10:23:19 وله عید فطر 00:00:28
47 10:23:47 آنونس مجموعه ماجرای فیل کوچولو 00:01:30
48 10:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:25:50 آگهی بازرگانی 00:03:51
50 10:29:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:30:01 صندوقچه بازی - قسمت 24 00:11:58
52 10:41:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
53 10:42:19 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
54 10:44:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:02 ببعی - قسمت 36 00:08:48
56 10:53:50 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
57 10:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:37
59 11:00:16 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
60 11:00:36 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 7 00:09:10
61 11:09:46 وله عید فطر 00:00:28
62 11:10:14 مامان گلی - قسمت 3 00:04:11
63 11:14:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
64 11:15:23 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
65 11:15:43 لامالاما - قسمت 23 00:12:04
66 11:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:28:20 آگهی بازرگانی 00:04:59
68 11:33:19 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
69 11:33:39 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:14:01
70 11:47:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
71 11:48:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 30 00:05:26
72 11:53:26 وله عید فطر 00:00:28
73 11:53:54 نقاشی کنیم 00:00:50
74 11:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:33
76 11:59:50 آرم تایم (داربی و تیگر و پو 00:00:20
77 12:00:10 داربی و تیگر و پو - قسمت 2 00:11:44
78 12:11:54 مامان گلی - قسمت 4 00:03:23
79 12:15:17 آرم تایم (دهکده شمالی) 00:00:20
80 12:15:37 دهکده شمالی - قسمت 1 00:05:57
81 12:21:34 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
82 12:23:04 کلیپ نمره بیست 00:01:52
83 12:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:52
85 12:30:21 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
86 12:30:41 ملوچ - قسمت 41 00:07:18
87 12:37:59 مامان گلی - قسمت 5 00:02:58
88 12:40:57 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
89 12:42:27 یاپ یاپس 00:02:15
90 12:44:42 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
91 12:45:02 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 27 00:11:04
92 12:56:06 وله رگلاژ 00:01:04
93 12:57:10 جشن نماز 00:05:50
94 13:03:00 جشن نماز 00:05:53
95 13:08:53 وله عید فطر 00:00:28
96 13:09:21 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:30
97 13:10:51 ماموک 00:03:08
98 13:13:59 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
99 13:14:19 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 6 00:08:26
100 13:22:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:23:18 آگهی بازرگانی 00:04:41
102 13:27:59 صندوقچه بازی - قسمت 23 00:13:07
103 13:41:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
104 13:41:26 ببعی - قسمت 35 00:08:39
105 13:50:05 مامان گلی - قسمت 6 00:04:48
106 13:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:34
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
110 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
111 14:07:32 آرم تایم (سینمایی کاپیتان کوسه) 00:00:25
112 14:07:57 سینمایی کاپیتان کوسه 01:07:38
113 15:15:35 وله عید فطر 00:00:25
114 15:16:00 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
115 15:17:23 کلیپ عید سعید فطر 00:05:23
116 15:22:46 آنونس مجموعه خانواده من 00:00:53
117 15:23:39 گنجینه 00:00:47
118 15:24:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 15:24:49 آگهی بازرگانی 00:04:56
120 15:29:45 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
121 15:30:05 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 36 00:22:06
122 15:52:11 کلیپ عید 00:03:13
123 15:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:36
125 16:00:23 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
126 16:00:43 سر سفره خدا-4 - قسمت ویژه عید فطر 01:22:35
127 17:23:18 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
128 17:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 17:25:05 آگهی بازرگانی 00:04:36
130 17:29:41 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
131 17:30:01 بچه رئیس - قسمت خلاصه دو قسمت آخر 00:27:41
132 17:57:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 17:58:05 آگهی بازرگانی 00:04:52
134 18:02:57 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
135 18:03:17 خانواده دکتر ارنست - قسمت 36 00:22:38
136 18:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 18:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:39
138 18:30:57 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
139 18:31:17 پهلوانان-4 - قسمت 18 00:32:53
140 19:04:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 19:04:33 آگهی بازرگانی 00:04:51
142 19:09:24 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
143 19:09:44 تارا، کره اسب قهرمان 00:23:57
144 19:33:41 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
145 19:34:01 کارآگاه گجت 00:20:28
146 19:54:29 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
147 19:55:07 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
148 19:56:07 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
149 19:57:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 19:57:54 آگهی بازرگانی 00:01:59
151 19:59:53 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
152 20:00:13 بچه رئیس - قسمت 13 00:21:54
153 20:22:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 20:22:43 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:39
155 20:26:22 وله روابط عمومی-162 00:00:20
156 20:26:42 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:36
157 20:28:18 وله رگلاژ 00:01:42
158 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
159 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
160 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:54
162 21:01:17 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
163 21:01:37 خانواده دکتر ارنست - قسمت 35 00:21:58
164 21:23:35 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
165 21:24:55 شکرستان 00:02:19
166 21:27:14 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
167 21:28:44 دزد ناشی 00:01:08
168 21:29:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 21:30:15 آگهی بازرگانی 00:02:56
170 21:33:11 بسته شبانگاهی - قسمت 258 00:26:44
171 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:01:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها