جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:26
5 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:06:57 مامان گلی - قسمت 2 00:03:07
7 08:10:04 وله عید فطر 00:00:28
8 08:10:32 کلیپ سلام 00:01:22
9 08:11:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:27 آگهی بازرگانی 00:02:12
11 08:14:39 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:14:59 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:25
13 08:29:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:57 آگهی بازرگانی 00:02:12
15 08:32:09 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
16 08:32:29 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 28 00:05:32
17 08:38:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
18 08:38:10 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
19 08:39:26 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:42:01 دیپ‌داپ 00:02:48
21 08:44:49 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
22 08:45:09 ملوچ - قسمت 39 00:07:51
23 08:53:00 فیلر عید فطر 00:01:05
24 08:54:05 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
25 08:55:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
26 08:57:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:12
28 09:00:06 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
29 09:00:26 دوست ما رمی خرسه - قسمت 51 00:06:28
30 09:06:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
31 09:07:16 مامان گلی - قسمت 3 00:03:33
32 09:10:49 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
33 09:12:19 وله روابط عمومی-162 00:00:22
34 09:12:41 یاپ یاپس 00:02:15
35 09:14:56 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
36 09:15:16 لامالاما - قسمت 21 00:12:08
37 09:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:57 آگهی بازرگانی 00:02:12
39 09:30:09 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
40 09:30:29 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 11 00:06:50
41 09:37:19 فیلر عید فطر 00:01:05
42 09:38:24 مامان گلی - قسمت 4 00:03:17
43 09:41:41 وله روابط عمومی-162 00:00:22
44 09:42:03 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
45 09:45:01 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
46 09:45:21 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 27 00:11:06
47 09:56:27 وله عید فطر 00:00:28
48 09:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:12
50 09:59:40 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 62 00:24:37
52 10:24:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:24:46 مولانگ 00:02:44
54 10:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:03 آگهی بازرگانی 00:02:12
56 10:30:15 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
57 10:30:35 صندوقچه بازی - قسمت 23 00:13:39
58 10:44:14 فیلر عید فطر 00:01:05
59 10:45:19 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 10:45:39 ببعی - قسمت 35 00:09:06
61 10:54:45 یاپ یاپس 00:02:15
62 10:57:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:57:33 آگهی بازرگانی 00:02:12
64 10:59:45 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
65 11:00:05 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 6 00:07:56
66 11:08:01 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
67 11:09:31 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
68 11:11:46 وله عید فطر 00:00:28
69 11:12:14 کلیپ دو دوست 00:02:38
70 11:14:52 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
71 11:15:12 لامالاما - قسمت 22 00:12:03
72 11:27:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:27:48 آگهی بازرگانی 00:02:12
74 11:30:00 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
75 11:30:20 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:25
76 11:44:45 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
77 11:45:05 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 29 00:05:29
78 11:50:34 فیلر عید فطر 00:01:05
79 11:51:39 اوم نوم 00:00:51
80 11:52:30 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
81 11:54:00 کلیپ شاپرک 00:03:19
82 11:57:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
83 11:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:12
84 12:00:04 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
85 12:00:24 دوست ما رمی خرسه - قسمت 52 00:06:29
86 12:06:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:07:13 مولانگ 00:03:16
88 12:10:29 مامان گلی - قسمت 5 00:04:14
89 12:14:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:03 قصه‌های ریرا - قسمت 62 00:10:25
91 12:25:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:25:50 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
93 12:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:27:39 آگهی بازرگانی 00:02:12
95 12:29:51 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:30:11 ملوچ - قسمت 40 00:08:30
97 12:38:41 فیلر عید فطر 00:01:05
98 12:39:46 مامان گلی - قسمت 6 00:04:14
99 12:44:00 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
100 12:44:20 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 26 00:11:06
101 12:55:26 وله رگلاژ 00:01:10
102 12:56:36 جشن نماز 00:06:24
103 13:03:00 جشن نماز 00:05:42
104 13:08:42 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
105 13:09:58 کلیپ پروانه 00:02:15
106 13:12:13 وله عید فطر 00:00:28
107 13:12:41 دیپ‌داپ 00:02:30
108 13:15:11 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
109 13:15:31 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 5 00:08:07
110 13:23:38 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
111 13:25:08 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
112 13:27:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:27:58 آگهی بازرگانی 00:02:11
114 13:30:09 صندوقچه بازی - قسمت 22 00:13:04
115 13:43:13 فیلر عید فطر 00:01:05
116 13:44:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
117 13:44:38 ببعی - قسمت 34 00:08:35
118 13:53:13 مامان گلی - قسمت 7 00:04:03
119 13:57:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:57:49 آگهی بازرگانی 00:02:11
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
124 14:06:38 آرم تایم (سینمایی شازده کوچولو) 00:00:25
125 14:07:03 سینمایی شازده کوچولو 01:37:57
126 15:45:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 15:45:23 آگهی بازرگانی 00:02:12
128 15:47:35 خانواده من - قسمت 35 00:08:26
129 15:56:01 وله عید فطر 00:00:35
130 15:56:36 آنونس مجموعه ماجراهای میرزا بلد 00:01:04
131 15:57:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:58:03 آگهی بازرگانی 00:02:12
133 16:00:15 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
134 16:00:35 سر سفره خدا-4 - قسمت ویژه عید فطر 01:21:07
135 17:21:42 کلیپ عید سعید فطر 00:05:23
136 17:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 17:27:28 آگهی بازرگانی 00:02:12
138 17:29:40 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 17:30:00 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 25 00:22:09
140 17:52:09 وله عید فطر 00:00:24
141 17:52:33 مزه_طبیعت - قسمت فیل 00:01:32
142 17:54:05 آنونس مجموعه ریون،ناقلای کوچولو 00:01:03
143 17:55:08 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
144 17:57:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:12
146 18:00:05 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
147 18:00:25 هایدی - قسمت 27 00:19:14
148 18:19:39 آرم استیشن عید 00:00:17
149 18:19:56 آنونس سینمایی پا کوچولو 00:02:00
150 18:21:56 کلیپ عید 00:03:13
151 18:25:09 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
152 18:27:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 18:27:32 آگهی بازرگانی 00:02:12
154 18:29:44 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
155 18:30:04 صیام و تیام - قسمت 14 00:24:46
156 18:54:50 وله عید فطر 00:00:24
157 18:55:14 شکرستان 00:01:48
158 18:57:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 18:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:12
160 18:59:37 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
161 18:59:57 مل‌مل-5 - قسمت ویژه عید فطر 00:55:00
162 19:54:57 کلیپ عید سعید فطر 00:05:23
163 20:00:20 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
164 20:00:40 پیمان دوستی - قسمت 16 00:22:00
165 20:22:40 وله عید فطر 00:00:35
166 20:23:15 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
167 20:26:47 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
168 20:28:47 وله رگلاژ 00:01:13
169 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
170 20:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:00
171 21:00:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 21:00:23 آگهی بازرگانی 00:02:56
173 21:03:19 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
174 21:03:39 باخانمان - قسمت 18 00:22:22
175 21:26:01 آرم استیشن عید 00:00:17
176 21:26:18 کلیپ عید 00:03:13
177 21:29:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 21:29:54 آگهی بازرگانی 00:03:13
179 21:33:07 بسته شبانگاهی - قسمت 256 00:26:10
180 21:59:17 شب بخیر بچه‌ها 00:01:43


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها