جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:00:47
2 02:30:47 تلاوت قرآن - قسمت جزء 29 00:28:28
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 32 00:57:35
6 03:57:35 وله رگلاژ 00:00:27
7 03:58:02 دعای سحر 00:03:56
8 04:01:58 تلاوت قرآن 00:03:02
9 04:05:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:09:04 دعای روز بیست و نهم ماه رمضان 00:00:59
11 04:10:03 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)32 00:39:25
12 04:49:28 وله ماه رمضان 00:00:32
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 29 01:14:15
14 06:04:15 لوگو نهال 01:55:45
15 08:00:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:26 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:57 تلاوت قرآن 00:03:34
18 08:06:31 اعلام برنامه 00:00:45
19 08:07:16 مامان گلی - قسمت 1 00:04:49
20 08:12:05 دیپ‌داپ 00:02:52
21 08:14:57 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
22 08:15:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:24
23 08:29:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
24 08:30:01 ببعی - قسمت 33 00:08:39
25 08:38:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 08:38:49 مامان گلی - قسمت 2 00:04:07
27 08:42:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 08:44:56 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
29 08:45:16 ملوچ - قسمت 38 00:07:35
30 08:52:51 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
31 08:53:44 ماجراهای سعید 00:05:03
32 08:58:47 اعلام برنامه 00:00:35
33 08:59:22 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
34 09:00:38 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
35 09:00:58 دوست ما رمی خرسه - قسمت 49 00:06:26
36 09:07:24 مامان گلی - قسمت 3 00:04:53
37 09:12:17 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
38 09:13:47 بندبندی‌ها 00:01:21
39 09:15:08 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
40 09:15:28 لامالاما - قسمت 20 00:12:00
41 09:27:28 آرم استیشن روز 00:00:20
42 09:27:48 یاپ یاپس 00:02:15
43 09:30:03 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
44 09:30:23 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 9 00:05:48
45 09:36:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
46 09:36:31 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
47 09:39:44 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
48 09:41:00 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
49 09:45:11 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
50 09:45:31 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 25 00:11:06
51 09:56:37 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
52 09:58:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
53 10:00:07 آرم تابم (مهد‌پویا) 00:00:20
54 10:00:27 مهد‌پویا - قسمت 60 00:25:32
55 10:25:59 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
56 10:27:29 وله روابط عمومی-162 00:00:22
57 10:27:51 دیپ‌داپ 00:02:31
58 10:30:22 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
59 10:30:42 صندوقچه بازی - قسمت 21 00:13:04
60 10:43:46 فیلر رحلت امام 00:00:34
61 10:44:20 نقاشی کنیم 00:00:46
62 10:45:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
63 10:45:26 ببعی - قسمت 34 00:08:35
64 10:54:01 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
65 10:55:17 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
66 10:56:47 ماموک 00:03:07
67 10:59:54 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
68 11:00:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 4 00:08:07
69 11:08:21 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
70 11:09:51 اوم نوم 00:01:02
71 11:10:53 مامان گلی - قسمت 4 00:04:25
72 11:15:18 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
73 11:15:38 لامالاما - قسمت 21 00:12:08
74 11:27:46 فیلر رحلت امام 00:00:34
75 11:28:20 دیپ‌داپ 00:01:58
76 11:30:18 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
77 11:30:38 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:14:24
78 11:45:02 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
79 11:45:22 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 28 00:05:32
80 11:50:54 اعلام برنامه 00:00:45
81 11:51:39 شن‌دونه‌ها 00:04:27
82 11:56:06 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
83 11:57:36 اوم نوم 00:00:55
84 11:58:31 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
85 11:59:47 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
86 12:00:07 دوست ما رمی خرسه - قسمت 50 00:06:28
87 12:06:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:06:44 کلیپ قصه باران 00:02:46
89 12:09:30 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
90 12:11:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:11:20 ترو ترو 00:03:36
92 12:14:56 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:16 قصه‌های ریرا - قسمت 60 00:10:04
94 12:25:20 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
95 12:26:50 مولانگ 00:03:00
96 12:29:50 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
97 12:30:10 ملوچ - قسمت 39 00:07:51
98 12:38:01 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
99 12:39:31 مامان گلی - قسمت 5 00:04:33
100 12:44:04 نقاشی کنیم 00:00:50
101 12:44:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
102 12:45:14 آفتاب‌گردون - قسمت 30 00:07:43
103 12:52:57 فیلر رحلت امام 00:00:34
104 12:53:31 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
105 12:54:47 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
106 12:56:17 وله رگلاژ 00:01:20
107 12:57:37 جشن نماز 00:05:23
108 13:03:00 جشن نماز 00:05:42
109 13:08:42 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
110 13:10:12 مولانگ 00:03:27
111 13:13:39 آنونص مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
112 13:15:09 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
113 13:15:29 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 3 00:08:00
114 13:23:29 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
115 13:24:59 ماموک 00:03:08
116 13:28:07 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
117 13:28:27 صندوقچه بازی - قسمت 20 00:12:39
118 13:41:06 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
119 13:42:36 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:35
120 13:44:11 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
121 13:44:31 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 24 00:10:58
122 13:55:29 مامان گلی - قسمت 6 00:04:31
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
126 14:07:25 آرم تایم (سینمایی وقتی مارنی آنجا بود) 00:00:25
127 14:07:50 سینمایی وقتی مارنی آنجا بود 01:31:29
128 15:39:19 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 17 00:11:59
129 15:51:18 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
130 15:51:38 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 17 00:11:57
131 16:03:35 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
132 16:03:55 سر سفره خدا-4 - قسمت 31 01:23:25
133 17:27:20 وله رحلت امام 00:00:30
134 17:27:50 سبک زندگی 00:01:50
135 17:29:40 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
136 17:30:00 پیمان دوستی - قسمت 16 00:22:00
137 17:52:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
138 17:52:55 پیام سلامت 00:00:51
139 17:53:46 وله روابط عمومی-162 00:00:20
140 17:54:06 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
141 17:58:34 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
142 17:59:57 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
143 18:00:17 باخانمان - قسمت 18 00:22:22
144 18:22:39 برنارد 00:03:10
145 18:25:49 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
146 18:27:09 کلیپ یا رب 00:02:55
147 18:30:04 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
148 18:30:24 مثل‌نامه - قسمت 9 00:09:45
149 18:40:09 وله رحلت امام 00:01:05
150 18:41:14 سبک زندگی 00:02:17
151 18:43:31 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:09
152 18:44:40 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
153 18:45:00 هزار افسان - قسمت 4 00:07:35
154 18:52:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 18:52:57 دزد ناشی 00:01:36
156 18:54:33 آنونس مجموعه هایدی 00:01:00
157 18:55:33 ترافیک 00:02:15
158 18:57:48 آنونس سینمایی پا کوچولو 00:02:00
159 18:59:48 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
160 19:00:08 ماجراهای دینو 00:12:41
161 19:12:49 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:07
162 19:13:56 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
163 19:15:56 فانوس 00:06:39
164 19:22:35 وله رحلت امام 00:01:05
165 19:23:40 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
166 19:28:08 آنونس سینمایی شازده کوچولو 00:02:00
167 19:30:08 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
168 19:30:28 فوتبال رباتی - قسمت 26 00:19:27
169 19:49:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 19:50:31 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
171 19:52:35 آنونس سینمایی کاپیتان کوسه 00:02:00
172 19:54:35 لذت دانایی 00:05:46
173 20:00:21 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
174 20:00:41 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 24 00:20:10
175 20:20:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 20:21:13 گنجینه 00:00:47
177 20:22:00 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
178 20:23:25 نظر شما چیه؟ 00:04:32
179 20:27:57 حدیث 00:00:33
180 20:28:30 وله رگلاژ 00:01:30
181 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
182 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
183 21:00:00 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
184 21:00:20 هایـدی - قسمت 26 00:20:05
185 21:20:25 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:24
186 21:21:49 ترافیک 00:02:15
187 21:24:04 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:27
188 21:27:31 خانواده ایرانی 00:02:46
189 21:30:17 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
190 21:31:47 بسته شبانگاهی - قسمت 255 00:27:24
191 21:59:11 لوگو نهال 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها