جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:05:22
2 02:35:22 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:35:47 تلاوت قرآن - قسمت جزء 28 00:23:53
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 31 00:59:00
6 03:59:00 وله رگلاژ 00:00:30
7 03:59:30 دعای سحر 00:02:45
8 04:02:15 تلاوت قرآن 00:02:45
9 04:05:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:09:04 دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان 00:01:11
11 04:10:15 وله ماه رمضان 00:00:19
12 04:10:34 سر سفره خدا-4 - قسمت 31 (ادامه) 00:38:53
13 04:49:27 وله ماه رمضان 00:00:33
14 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 28 01:08:19
15 05:58:19 لوگو نهال 02:01:15
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
19 08:06:18 اعلام برنامه 00:00:45
20 08:07:03 مامان گلی - قسمت 1 00:04:44
21 08:11:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:12:20 آگهی بازرگانی 00:02:56
23 08:15:16 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:36 نقاشی‌نقاشی - قسمت 75 00:13:43
25 08:29:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:52 آگهی بازرگانی 00:03:27
27 08:33:19 ببعی - قسمت 32 00:08:39
28 08:41:58 مامان گلی - قسمت 2 00:04:51
29 08:46:49 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:47:09 ملوچ - قسمت 37 00:09:00
31 08:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 08:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:20
33 09:00:02 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
34 09:00:22 دوست ما رمی خرسه - قسمت 48 00:06:08
35 09:06:30 مامان گلی - قسمت 3 00:04:03
36 09:10:33 کلیپ شاپرک 00:03:19
37 09:13:52 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
38 09:15:08 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
39 09:15:28 لامالاما - قسمت 19 00:11:59
40 09:27:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:28:00 آگهی بازرگانی 00:03:29
42 09:31:29 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو 00:00:20
43 09:31:49 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 8 00:07:10
44 09:38:59 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
45 09:40:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
46 09:42:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 09:42:49 کلیپ توپ 00:02:19
48 09:45:08 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
49 09:45:28 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 24 00:10:58
50 09:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:56:59 آگهی بازرگانی 00:03:27
52 10:00:26 مهد‌پویا - قسمت 59 00:24:04
53 10:24:30 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:46
56 10:29:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
57 10:30:07 صندوقچه بازی - قسمت 20 00:12:39
58 10:42:46 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:43:21 بندبندی‌ها 00:01:35
60 10:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:45:16 ببعی - قسمت 33 00:08:39
62 10:53:55 نقاشی کنیم 00:00:49
63 10:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:37
65 10:59:54 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
66 11:00:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 3 00:08:00
67 11:08:14 مامان گلی - قسمت 4 00:04:27
68 11:12:41 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
69 11:15:04 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
70 11:15:24 لامالاما - قسمت 20 00:12:00
71 11:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:27:57 آگهی بازرگانی 00:03:40
73 11:31:37 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
74 11:31:57 نقاشی‌نقاشی - قسمت 75 00:13:43
75 11:45:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
76 11:46:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 27 00:05:29
77 11:51:29 اعلام برنامه 00:00:45
78 11:52:14 باهم‌بازی 00:02:51
79 11:55:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:55:14 اوم نوم 00:01:08
81 11:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:14
83 12:00:09 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:29 دوست ما رمی خرسه - قسمت 49 00:06:26
85 12:06:55 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
86 12:08:25 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
87 12:11:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 12:11:36 مولانگ 00:03:17
89 12:14:53 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:13 قصه‌های ریرا - قسمت 59 00:09:55
91 12:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 12:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:14
93 12:29:55 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
94 12:30:15 ملوچ - قسمت 38 00:07:35
95 12:37:50 مامان گلی - قسمت 5 00:04:35
96 12:42:25 یاپ یاپس 00:02:15
97 12:44:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:08:20
99 12:53:20 تیزر شب بخیر بچه‌ها 00:01:16
100 12:54:36 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
101 12:56:06 حدیث 00:00:22
102 12:56:28 وله رگلاژ 00:00:22
103 12:56:50 جشن نماز 00:05:10
104 13:02:00 جشن نماز 00:05:51
105 13:07:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:08:11 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
107 13:10:37 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
108 13:12:07 بندبندی‌ها 00:01:32
109 13:13:39 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
110 13:13:59 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 2 00:07:30
111 13:21:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:22:02 آگهی بازرگانی 00:04:22
113 13:26:24 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
114 13:26:44 صندوقچه بازی - قسمت 19 00:12:33
115 13:39:17 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
116 13:39:37 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 23 00:11:06
117 13:50:43 مامان گلی - قسمت 6 00:04:45
118 13:55:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:59
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
123 14:06:19 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
124 14:06:39 ربات‌های مبدل - قسمت 15 00:21:30
125 14:28:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 14:28:32 آگهی بازرگانی 00:04:05
127 14:32:37 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
128 14:32:57 پیمان دوستی - قسمت 15 00:22:34
129 14:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:55:54 آگهی بازرگانی 00:03:46
131 14:59:40 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
132 15:00:00 مثل‌نامه - قسمت 7 00:12:23
133 15:12:23 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:19
134 15:13:42 تیزر مل‌مل 00:01:04
135 15:14:46 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
136 15:15:06 هزار افسان - قسمت 3 00:07:58
137 15:23:04 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
138 15:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:31
140 15:29:45 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
141 15:30:05 باگز خرگوشه - قسمت 2 00:20:45
142 15:50:50 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:51:40 کلیپ نهال 00:02:16
144 15:53:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 15:54:06 رالف 00:01:06
146 15:55:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:36
148 16:00:11 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
149 16:00:31 سر سفره خدا-4 - قسمت 31 01:21:00
150 17:21:31 اعلام برنامه 00:00:55
151 17:22:26 شکرستان 00:02:01
152 17:24:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:24:50 آگهی بازرگانی 00:04:54
154 17:29:44 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
155 17:30:04 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 24 00:20:10
156 17:50:14 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
157 17:52:22 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
158 17:53:47 تیزر مل‌مل 00:01:04
159 17:54:51 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
160 17:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 17:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:39
162 18:00:01 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
163 18:00:21 هایـدی - قسمت 26 00:20:05
164 18:20:26 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:21:21 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
166 18:24:51 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
167 18:25:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:56
169 18:30:05 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
170 18:30:25 صیام و تیام - قسمت 13 00:22:40
171 18:53:05 وله ماه رمضان 00:00:30
172 18:53:35 با من بخوان 00:01:08
173 18:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 18:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:49
175 18:59:55 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
176 19:00:15 مل‌مل-5 - قسمت 17 00:54:00
177 19:54:15 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
178 19:55:35 کلیپ بسم الله 00:03:33
179 19:59:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 19:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:45
181 20:00:16 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
182 20:00:36 پیمان دوستی - قسمت 14 00:22:34
183 20:23:10 آنونس مجموعه سر سفره خدا 00:01:43
184 20:24:53 نظر شما چیه؟ 00:04:39
185 20:29:32 وله رگلاژ 00:00:28
186 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
187 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
188 21:00:00 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:25
189 21:00:25 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
190 21:00:45 باخانمان - قسمت 17 00:21:13
191 21:21:58 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
192 21:23:21 لذت دانایی 00:04:30
193 21:27:51 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:30
194 21:28:21 کلیپ امام مهربون انقلاب 00:04:28
195 21:32:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
196 21:33:12 بسته شبانگاهی - قسمت 254 00:25:59
197 21:59:11 لوگو نهال 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها