جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:03:56
2 02:33:56 تلاوت قرآن - قسمت جزء 27 00:25:19
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 30 01:00:00
6 04:00:00 وله رگلاژ 00:00:27
7 04:00:27 دعای سحر 00:02:31
8 04:02:58 تلاوت قرآن 00:03:02
9 04:06:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:10:04 دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان 00:01:01
11 04:11:05 سر سفره خدا-4 - قسمت 30 (ادامه) 00:38:23
12 04:49:28 وله ماه رمضان 00:00:32
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 27 01:08:13
14 05:58:13 لوگو نهال 02:01:21
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
18 08:06:05 اعلام برنامه 00:00:45
19 08:06:50 مامان گلی - قسمت 1 00:04:47
20 08:11:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:12:10 آگهی بازرگانی 00:02:55
22 08:15:05 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:25 نقاشی‌نقاشی - قسمت 74 00:13:43
24 08:29:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:29:41 آگهی بازرگانی 00:02:10
26 08:31:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
27 08:32:11 ببعی - قسمت 31 00:09:03
28 08:41:14 مامان گلی - قسمت 2 00:04:19
29 08:45:33 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:53 ملوچ - قسمت 36 00:06:22
31 08:52:15 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:52:50 دیپ‌داپ 00:02:52
33 08:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 08:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:26
35 08:59:41 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:00:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 47 00:06:01
37 09:06:02 مامان گلی - قسمت 3 00:04:15
38 09:10:17 بندبندی‌ها 00:01:36
39 09:11:53 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
40 09:13:23 کلیپ ماهی-3 00:01:49
41 09:15:12 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
42 09:15:32 لامالاما - قسمت 18 00:12:06
43 09:27:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:28:11 آگهی بازرگانی 00:03:55
45 09:32:06 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
46 09:32:26 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 7 00:06:44
47 09:39:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 09:39:30 مولانگ 00:03:25
49 09:42:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 09:43:04 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
51 09:45:12 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:32 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 23 00:11:06
53 09:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 09:57:11 آگهی بازرگانی 00:03:55
55 10:01:06 مهد‌پویا - قسمت 58 00:26:15
56 10:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:27:54 آگهی بازرگانی 00:03:19
58 10:31:13 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
59 10:31:33 صندوقچه بازی - قسمت 19 00:12:33
60 10:44:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:45:04 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:24 ببعی - قسمت 32 00:08:39
63 10:54:03 نقاشی کنیم 00:00:50
64 10:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:28
66 10:59:54 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
67 11:00:14 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 2 00:07:30
68 11:07:44 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
69 11:09:14 کلیپ نمره بیست 00:01:52
70 11:11:06 مامان گلی - قسمت 4 00:03:40
71 11:14:46 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
72 11:15:06 لامالاما - قسمت 19 00:11:59
73 11:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:27:38 آگهی بازرگانی 00:04:24
75 11:32:02 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
76 11:32:22 نقاشی‌نقاشی - قسمت 74 00:13:43
77 11:46:05 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
78 11:46:25 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 26 00:05:35
79 11:52:00 اعلام برنامه 00:00:45
80 11:52:45 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
81 11:54:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:43
83 11:59:50 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:10 دوست ما رمی خرسه - قسمت 48 00:06:08
85 12:06:18 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
86 12:07:48 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
87 12:10:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:11:12 ترو ترو 00:03:36
89 12:14:48 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:08 قصه‌های ریرا - قسمت 58 00:10:32
91 12:25:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 12:26:13 آگهی بازرگانی 00:04:15
93 12:30:28 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
94 12:30:48 ملوچ - قسمت 37 00:09:00
95 12:39:48 مامان گلی - قسمت 5 00:04:13
96 12:44:01 نقاشی کنیم 00:00:50
97 12:44:51 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:11 آفتاب‌گردون - قسمت 28 00:08:27
99 12:53:38 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
100 12:55:08 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 12:56:06 وله رگلاژ 00:00:32
102 12:56:38 جشن نماز 00:05:22
103 13:02:00 جشن نماز 00:05:49
104 13:07:49 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
105 13:09:19 یاپ یاپس 00:02:15
106 13:11:34 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
107 13:11:54 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 1 00:10:21
108 13:22:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:22:48 آگهی بازرگانی 00:04:28
110 13:27:16 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
111 13:27:36 صندوقچه بازی - قسمت 18 00:12:00
112 13:39:36 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
113 13:39:56 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 22 00:11:06
114 13:51:02 مامان گلی - قسمت 6 00:04:21
115 13:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:04
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
120 14:07:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
121 14:07:45 فوتبال رباتی - قسمت 25 00:20:58
122 14:28:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:29:06 آگهی بازرگانی 00:04:02
124 14:33:08 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
125 14:33:28 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 23 00:21:42
126 14:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 14:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:10
128 14:59:43 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
129 15:00:03 صیام و تیام - قسمت 12 00:29:52
130 15:29:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:30:18 آگهی بازرگانی 00:02:57
132 15:33:15 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 16 00:11:59
133 15:45:14 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
134 15:45:34 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 16 00:11:11
135 15:56:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:57:08 آگهی بازرگانی 00:05:54
137 16:03:02 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
138 16:03:22 سر سفره خدا-4 - قسمت 30 01:19:00
139 17:22:22 تیزر مل‌مل 00:01:04
140 17:23:26 رالف 00:01:06
141 17:24:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 17:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:59
143 17:29:54 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
144 17:30:14 پیمان دوستی - قسمت 15 00:22:34
145 17:52:48 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
146 17:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:21
148 17:59:40 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
149 18:00:00 باخانمان - قسمت 17 00:21:13
150 18:21:13 آنونس مجموعه پهلوانان 00:01:20
151 18:22:33 وله ماه رمضان 00:00:30
152 18:23:03 کلیپ یا رب 00:02:55
153 18:25:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:26:21 آگهی بازرگانی 00:03:39
155 18:30:00 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
156 18:30:20 مثل‌نامه - قسمت 7 00:12:23
157 18:42:43 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:09
158 18:43:52 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
159 18:44:47 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
160 18:45:07 هزار افسان - قسمت 3 00:07:58
161 18:53:05 آنونس مجموعه هایدی 00:01:00
162 18:54:05 وله ماه رمضان 00:00:33
163 18:54:38 با من بخوان 00:01:04
164 18:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 18:56:05 آگهی بازرگانی 00:04:07
166 19:00:12 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
167 19:00:32 مل‌مل-5 - قسمت 16 00:55:00
168 19:55:32 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:07
169 19:56:39 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
170 19:59:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:45
172 20:00:10 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
173 20:00:30 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 23 00:21:42
174 20:22:12 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
175 20:23:37 تیزر مل‌مل 00:01:04
176 20:24:41 نظر شما چیه؟ 00:04:32
177 20:29:13 حدیث 00:00:33
178 20:29:46 وله رگلاژ 00:00:14
179 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:06:00
180 20:36:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
181 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:30
183 21:02:53 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
184 21:03:13 هایـدی - قسمت 25 00:20:32
185 21:23:45 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
186 21:25:08 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
187 21:26:03 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
188 21:28:25 وله ماه رمضان 00:00:20
189 21:28:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 21:29:08 آگهی بازرگانی 00:03:09
191 21:32:17 بسته شبانگاهی - قسمت 253 00:26:53
192 21:59:10 لوگو نهال 00:00:50


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها