جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:07:21
2 02:37:21 تلاوت قرآن - قسمت جزء 26 00:21:54
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 29 01:00:30
6 04:00:30 وله رگلاژ 00:00:54
7 04:01:24 دعای سحر 00:01:57
8 04:03:21 تلاوت قرآن 00:02:39
9 04:06:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
10 04:10:36 دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان 00:00:56
11 04:11:32 سر سفره خدا-4 - قسمت 29 (ادامه) 00:38:09
12 04:49:41 وله ماه رمضان 00:00:19
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 26 01:02:26
14 05:52:26 لوگو نهال 02:07:08
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
18 08:05:46 اعلام برنامه 00:00:45
19 08:06:31 مامان گلی - قسمت 1 00:05:04
20 08:11:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:12:08 آگهی بازرگانی 00:02:53
22 08:15:01 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:21 نقاشی‌نقاشی - قسمت 72 00:14:12
24 08:29:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:30:06 آگهی بازرگانی 00:03:52
26 08:33:58 ببعی - قسمت 30 00:08:39
27 08:42:37 مامان گلی - قسمت 2 00:04:39
28 08:47:16 نقاشی کنیم 00:00:55
29 08:48:11 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:48:31 ملوچ - قسمت 35 00:06:27
31 08:54:58 تیزر شب بخیر کوچولو 00:01:16
32 08:56:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 08:56:47 آگهی بازرگانی 00:02:55
34 08:59:42 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
35 09:00:02 دوست ما رمی خرسه - قسمت 46 00:05:48
36 09:05:50 مامان گلی - قسمت 3 00:03:46
37 09:09:36 بندبندی‌ها 00:01:37
38 09:11:13 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
39 09:12:43 کلیپ پروانه 00:02:15
40 09:14:58 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
41 09:15:18 لامالاما - قسمت 17 00:12:04
42 09:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:27:55 آگهی بازرگانی 00:03:04
44 09:30:59 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو) 00:00:20
45 09:31:19 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 6 00:06:36
46 09:37:55 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
47 09:39:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 09:41:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 09:41:34 باهم‌بازی 00:03:25
50 09:44:59 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
51 09:45:19 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 22 00:11:06
52 09:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 09:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:48
54 10:00:46 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
55 10:01:06 مهد‌پویا - قسمت 57 00:27:32
56 10:28:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:29:11 آگهی بازرگانی 00:03:59
58 10:33:10 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
59 10:33:30 صندوقچه بازی - قسمت 18 00:12:00
60 10:45:30 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:45:50 ببعی - قسمت 31 00:09:03
62 10:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:36
64 11:00:02 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 1 00:10:21
65 11:10:23 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
66 11:11:53 کلیپ باد 00:02:55
67 11:14:48 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
68 11:15:08 لامالاما - قسمت 18 00:12:06
69 11:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:27:47 آگهی بازرگانی 00:04:49
71 11:32:36 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
72 11:32:56 نقاشی‌نقاشی - قسمت 73 00:13:21
73 11:46:17 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
74 11:46:37 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 25 00:05:35
75 11:52:12 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:52:57 اوم نوم 00:01:07
77 11:54:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:54:37 آگهی بازرگانی 00:05:03
79 11:59:40 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
80 12:00:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 47 00:06:01
81 12:06:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:06:21 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
83 12:08:44 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
84 12:10:14 تیزر شب بخیر کوچولو 00:01:16
85 12:11:30 مولانگ 00:03:19
86 12:14:49 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
87 12:15:09 قصه‌های ریرا - قسمت 57 00:10:23
88 12:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:26:05 آگهی بازرگانی 00:04:26
90 12:30:31 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
91 12:30:51 ملوچ - قسمت 36 00:06:22
92 12:37:13 مامان گلی - قسمت 4 00:04:14
93 12:41:27 ترو ترو 00:03:36
94 12:45:03 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
95 12:45:23 آفتاب‌گردون - قسمت 27 00:08:40
96 12:54:03 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
97 12:55:33 حدیث 00:00:34
98 12:56:07 وله رگلاژ 00:00:43
99 12:56:50 جشن نماز 00:05:10
100 13:02:00 جشن نماز 00:05:51
101 13:07:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 13:08:11 شن‌دونه‌ها 00:03:54
103 13:12:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
104 13:12:25 خدا چه آفریده-3 - قسمت 56 00:11:41
105 13:24:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:24:39 آگهی بازرگانی 00:04:52
107 13:29:31 صندوقچه بازی - قسمت 17 00:13:07
108 13:42:38 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
109 13:42:58 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 21 00:11:06
110 13:54:04 مامان گلی - قسمت 5 00:02:39
111 13:56:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:44
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
116 14:06:21 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
117 14:06:41 کارآگاه گجت - قسمت 38 00:20:28
118 14:27:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 14:27:32 آگهی بازرگانی 00:04:25
120 14:31:57 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
121 14:32:17 بچه رئیس - قسمت 12 00:22:50
122 14:55:07 تیزر مل‌مل 00:01:04
123 14:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:39
125 15:00:13 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
126 15:00:33 پهلوانان-4 - قسمت 16 00:28:53
127 15:29:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 15:29:49 آگهی بازرگانی 00:03:27
129 15:33:16 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
130 15:33:36 باگز خرگوشه - قسمت 1 00:20:10
131 15:53:46 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
132 15:54:07 رالف 00:01:04
133 15:55:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:19
135 15:59:53 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
136 16:00:13 سر سفره خدا-4 - قسمت 29 01:19:00
137 17:19:13 اعلام برنامه 00:00:55
138 17:20:08 شکرستان 00:01:57
139 17:22:05 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
140 17:22:27 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
141 17:24:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 17:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:30
143 17:29:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
144 17:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 23 00:21:42
145 17:51:44 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
146 17:53:07 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
147 17:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:55:53 آگهی بازرگانی 00:04:23
149 18:00:16 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
150 18:00:36 هایـدی - قسمت 25 00:20:32
151 18:21:08 اعلام برنامه 00:00:55
152 18:22:03 وله ماه رمضان 00:00:30
153 18:22:33 کلیپ بسم الله 00:03:33
154 18:26:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:26:29 آگهی بازرگانی 00:03:23
156 18:29:52 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
157 18:30:12 صیام و تیام - قسمت 12 00:29:52
158 19:00:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 19:00:27 آگهی بازرگانی 00:04:36
160 19:05:03 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
161 19:05:23 مل‌مل-5 - قسمت 15 00:53:09
162 19:58:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 19:58:55 آگهی بازرگانی 00:00:45
164 19:59:40 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
165 20:00:00 بچه رئیس - قسمت 12 00:22:50
166 20:22:50 وله ماه رمضان 00:00:25
167 20:23:15 تیزر خوش‌مزه 00:03:37
168 20:26:52 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 00:01:20
169 20:28:12 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
170 20:29:07 حدیث 00:00:17
171 20:29:24 وله رگلاژ 00:00:36
172 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
173 20:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
174 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:29
176 21:02:52 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
177 21:03:12 خانواده دکتر ارنست - قسمت 34 00:22:47
178 21:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 21:26:22 آگهی بازرگانی 00:04:59
180 21:31:21 بسته شبانگاهی - قسمت 252 00:26:55
181 21:58:16 لوگو نهال 00:01:44


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها