جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:31:27 لوگو نهال 00:04:15
2 02:35:42 تلاوت قرآن - قسمت 25 00:23:33
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 28 01:00:58
6 04:00:58 وله رگلاژ 00:00:24
7 04:01:22 دعای سحر 00:02:36
8 04:03:58 تلاوت قرآن 00:03:02
9 04:07:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:11:04 دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان 00:01:14
11 04:12:18 وله ماه رمضان 00:00:20
12 04:12:38 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)28 00:36:57
13 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
14 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء25 00:58:13
15 05:48:13 وله ماه رمضان 00:00:30
16 05:48:43 لوگو نهال 02:11:17
17 08:00:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
18 08:00:26 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
19 08:02:57 تلاوت قرآن 00:03:34
20 08:06:31 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:07:16 مامان گلی - قسمت 1 00:03:44
22 08:11:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:11:33 آگهی بازرگانی 00:03:20
24 08:14:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
25 08:15:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 72 00:14:12
26 08:29:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:29:58 آگهی بازرگانی 00:03:29
28 08:33:27 ببعی - قسمت 29 00:08:49
29 08:42:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 08:42:25 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
31 08:43:41 کلیپ سلام 00:01:22
32 08:45:03 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
33 08:45:23 ملوچ - قسمت 34 00:08:03
34 08:53:26 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
35 08:54:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
36 08:55:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 08:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:27
38 08:59:54 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
39 09:00:14 دوست ما رمی خرسه - قسمت 45 00:06:17
40 09:06:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:06:40 مامان گلی - قسمت 2 00:03:35
42 09:10:15 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
43 09:11:31 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
44 09:14:44 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
45 09:15:04 لامالاما - قسمت 16 00:11:14
46 09:26:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:26:51 آگهی بازرگانی 00:03:13
48 09:30:04 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
49 09:30:24 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 5 00:06:25
50 09:36:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 09:37:42 مامان گلی - قسمت 3 00:04:21
52 09:42:03 وله روابط عمومی-162 00:00:22
53 09:42:25 یاپ یاپس 00:02:15
54 09:44:40 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
55 09:45:00 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 21 00:11:06
56 09:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 09:56:39 آگهی بازرگانی 00:04:12
58 10:00:51 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
59 10:01:11 مهد‌پویا - قسمت 56 00:24:11
60 10:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:25:55 آگهی بازرگانی 00:03:53
62 10:29:48 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
63 10:30:08 صندوقچه بازی - قسمت 17 00:13:07
64 10:43:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
65 10:43:37 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
66 10:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
67 10:45:13 ببعی - قسمت 30 00:08:39
68 10:53:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
69 10:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:13
71 10:59:36 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
72 10:59:56 خدا چه آفریده-3 - قسمت 56 00:11:41
73 11:11:37 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
74 11:13:07 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
75 11:15:17 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
76 11:15:37 لامالاما - قسمت 17 00:12:04
77 11:27:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:28:14 آگهی بازرگانی 00:04:14
79 11:32:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 72 00:14:12
80 11:46:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
81 11:47:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 24 00:05:35
82 11:52:35 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
83 11:54:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:24
86 12:00:00 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:20 دوست ما رمی خرسه - قسمت 46 00:05:48
88 12:06:08 باهم‌بازی 00:03:09
89 12:09:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 12:11:17 مامان گلی - قسمت 4 00:03:57
91 12:15:14 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
92 12:15:34 قصه‌های ریرا - قسمت 56 00:10:24
93 12:25:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:26:31 آگهی بازرگانی 00:04:40
95 12:31:11 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:31:31 ملوچ - قسمت 35 00:06:27
97 12:37:58 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:38:21 مامان گلی - قسمت 5 00:03:24
99 12:41:45 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
100 12:43:15 بندبندی‌ها 00:01:36
101 12:44:51 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
102 12:45:11 آفتاب‌گردون - قسمت 26 00:08:26
103 12:53:37 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
104 12:54:53 وله رگلاژ 00:01:17
105 12:56:10 جشن نماز 00:05:50
106 13:02:00 جشن نماز 00:05:53
107 13:07:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:08:02 کلیپ قصه باران 00:02:46
109 13:10:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:11:08 خدا چه آفریده-3 - قسمت 55 00:10:12
111 13:21:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:21:53 آگهی بازرگانی 00:04:40
113 13:26:33 صندوقچه بازی - قسمت 16 00:12:28
114 13:39:01 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
115 13:39:21 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 20 00:11:06
116 13:50:27 مامان گلی - قسمت 6 00:04:31
117 13:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:29
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
122 14:07:56 آرم تایم (سینمایی بازمانده) 00:00:25
123 14:08:21 سینمایی بازمانده 01:26:25
124 15:34:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:35:09 آگهی بازرگانی 00:04:51
126 15:40:00 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 34 00:23:52
127 16:03:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 16:04:15 آگهی بازرگانی 00:04:28
129 16:08:43 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
130 16:09:03 سر سفره خدا-4 - قسمت 28 01:19:55
131 17:28:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 17:29:21 آگهی بازرگانی 00:04:54
133 17:34:15 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
134 17:34:35 بچه رئیس - قسمت 12 00:22:50
135 17:57:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 17:57:48 آگهی بازرگانی 00:04:01
137 18:01:49 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
138 18:02:09 خانواده دکتر ارنست - قسمت 34 00:22:47
139 18:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 18:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:45
141 18:30:04 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
142 18:30:24 پهلوانان-4 - قسمت 16 00:28:53
143 18:59:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 18:59:40 آگهی بازرگانی 00:04:11
145 19:03:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
146 19:04:11 مل‌مل-5 - قسمت 14 00:51:31
147 19:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 19:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:56
149 20:00:01 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
150 20:00:21 بچه رئیس - قسمت 11 00:22:35
151 20:22:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
152 20:23:23 کلیپ عمار 00:05:03
153 20:28:26 وله رگلاژ 00:01:34
154 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
155 20:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
156 20:59:00 وله روز قدس 00:00:28
157 20:59:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 20:59:51 آگهی بازرگانی 00:03:28
159 21:03:19 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
160 21:03:39 خانواده دکتر ارنست - قسمت 33 00:22:02
161 21:25:41 تیزر خوش‌مزه 00:03:38
162 21:29:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 21:29:42 آگهی بازرگانی 00:03:46
164 21:33:28 بسته شبانگاهی - قسمت 251 00:26:43
165 22:00:11 لوگو نهال 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها