جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:31:41 لوگو نهال 00:04:15
2 02:35:56 تلاوت قرآن - قسمت 24 00:23:19
3 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 27 01:01:56
6 04:01:56 وله رگلاژ 00:00:24
7 04:02:20 دعای سحر 00:03:01
8 04:05:21 تلاوت قرآن 00:02:39
9 04:08:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:12:04 دعای روزبیست و چهارم ماه مبارک رمضان 00:00:57
11 04:13:01 وله ماه رمضان 00:00:20
12 04:13:21 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)27 00:36:14
13 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
14 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء24 01:07:51
15 05:57:51 وله ماه رمضان 00:00:30
16 05:58:21 لوگو نهال 02:01:39
17 08:00:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
18 08:00:26 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
19 08:02:57 تلاوت قرآن 00:03:15
20 08:06:12 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:06:57 مامان گلی - قسمت 1 00:04:07
22 08:11:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:11:37 آگهی بازرگانی 00:03:20
24 08:14:57 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
25 08:15:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 71 00:14:07
26 08:29:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:29:57 آگهی بازرگانی 00:03:29
28 08:33:26 ببعی - قسمت 28 00:09:00
29 08:42:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 08:42:35 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
31 08:44:45 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
32 08:45:05 ملوچ - قسمت 33 00:08:11
33 08:53:16 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
34 08:54:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 08:56:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 08:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:54
37 08:59:59 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
38 09:00:19 دوست ما رمی خرسه - قسمت 44 00:06:28
39 09:06:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:07:45 مامان گلی - قسمت 2 00:04:45
41 09:12:30 دیپ‌داپ 00:02:41
42 09:15:11 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
43 09:15:31 لامالاما - قسمت 15 00:12:08
44 09:27:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:28:12 آگهی بازرگانی 00:03:38
46 09:31:50 آرم تایم (ماجراهای فیل کوچولو ) 00:00:20
47 09:32:10 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 4 00:07:19
48 09:39:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
49 09:40:22 مامان گلی - قسمت 3 00:04:17
50 09:44:39 وله روابط عمومی-162 00:00:22
51 09:45:01 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:21 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 20 00:11:06
53 09:56:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 09:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:34
55 10:00:34 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 10:00:54 مهد‌پویا - قسمت 55 00:21:48
57 10:22:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:22:51 ماموک 00:03:04
59 10:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:46
61 10:30:14 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 10:30:34 صندوقچه بازی - قسمت 16 00:12:28
63 10:43:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
64 10:43:24 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
65 10:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:00 ببعی - قسمت 29 00:08:49
67 10:53:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
68 10:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:29
70 10:59:49 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:09 خدا چه آفریده-3 - قسمت 55 00:10:12
72 11:10:21 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
73 11:11:51 دیپ‌داپ 00:02:51
74 11:14:42 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
75 11:15:02 لامالاما - قسمت 16 00:11:14
76 11:26:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:26:49 آگهی بازرگانی 00:04:44
78 11:31:33 نقاشی‌نقاشی - قسمت 71 00:14:07
79 11:45:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:46:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 23 00:05:30
81 11:51:30 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
82 11:53:00 اوم نوم 00:01:07
83 11:54:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:55:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:38
86 12:00:16 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:36 دوست ما رمی خرسه - قسمت 45 00:06:17
88 12:06:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:07:13 مولانگ 00:03:07
90 12:10:20 مامان گلی - قسمت 4 00:04:23
91 12:14:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
92 12:15:03 قصه‌های ریرا - قسمت 55 00:10:25
93 12:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:57
95 12:29:58 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:30:18 ملوچ - قسمت 34 00:08:03
97 12:38:21 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:38:44 مامان گلی - قسمت 5 00:04:18
99 12:43:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 12:45:02 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
101 12:45:22 آفتاب‌گردون - قسمت 25 00:08:28
102 12:53:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 12:54:43 بندبندی‌ها 00:01:37
104 12:56:20 وله رگلاژ 00:01:14
105 12:57:34 جشن نماز 00:04:26
106 13:02:00 جشن نماز 00:05:47
107 13:07:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:07:56 تیزر مجموعه شب بخیر کوچولو 00:01:16
109 13:09:12 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:25
110 13:10:37 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:10:57 خدا چه آفریده-3 - قسمت 54 00:11:21
112 13:22:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:22:51 آگهی بازرگانی 00:04:56
114 13:27:47 صندوقچه بازی - قسمت 15 00:12:02
115 13:39:49 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
116 13:40:09 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 19 00:10:59
117 13:51:08 مامان گلی - قسمت 6 00:04:15
118 13:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:04
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
123 14:06:38 آرم تایم (سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر) 00:00:25
124 14:07:03 سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 01:29:59
125 15:37:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 15:37:25 آگهی بازرگانی 00:04:40
127 15:42:05 آفتاب در قفس 00:14:37
128 15:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:57:05 آگهی بازرگانی 00:04:47
130 16:01:52 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
131 16:02:12 سر سفره خدا-4 - قسمت 27 01:20:32
132 17:22:44 وله روز قدس 00:00:28
133 17:23:12 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
134 17:25:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:25:35 آگهی بازرگانی 00:04:39
136 17:30:14 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
137 17:30:34 بچه رئیس - قسمت 11 00:22:35
138 17:53:09 وله روز قدس 00:00:28
139 17:53:37 تیزر مل‌مل 00:01:04
140 17:54:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:54
142 17:59:58 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
143 18:00:18 خانواده دکتر ارنست - قسمت 33 00:22:02
144 18:22:20 وله روز قدس 00:00:28
145 18:22:48 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
146 18:25:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 18:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:08
148 18:29:42 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
149 18:30:02 پهلوانان-4 - قسمت 15 00:29:44
150 18:59:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 19:00:09 آگهی بازرگانی 00:04:10
152 19:04:19 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
153 19:04:39 مل‌مل-5 - قسمت 13 00:50:56
154 19:55:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 19:55:58 آگهی بازرگانی 00:03:43
156 19:59:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
157 20:00:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 22 00:19:57
158 20:19:58 وله روز قدس 00:00:28
159 20:20:26 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
160 20:23:58 کلیپ عمار 00:05:03
161 20:29:01 وله رگلاژ 00:00:59
162 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
163 20:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:00
164 20:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 20:59:23 آگهی بازرگانی 00:03:30
166 21:02:53 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
167 21:03:13 هایـدی - قسمت 24 00:21:26
168 21:24:39 کلیپ عمار 00:05:03
169 21:29:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 21:30:05 آگهی بازرگانی 00:03:10
171 21:33:15 بسته شبانگاهی - قسمت 250 00:26:58
172 22:00:13 لوگو نهال 00:00:47


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها