جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:30:00 لوگو نهال 00:03:07
2 02:33:07 تلاوت قرآن - قسمت جزء 19 00:26:13
3 02:59:20 وله ماه رمضان 00:00:20
4 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
5 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 22 01:04:30
6 04:04:30 وله رگلاژ 00:00:49
7 04:05:19 دعای سحر 00:03:56
8 04:09:15 تلاوت قرآن 00:02:45
9 04:12:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
10 04:16:04 دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان 00:01:00
11 04:17:04 سر سفره خدا-4 - قسمت 22 (ادامه) 00:32:00
12 04:49:04 وله ماه رمضان 00:00:20
13 04:49:24 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 19 01:12:29
14 06:01:53 لوگو نهال 01:57:41
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
18 08:06:42 حدیث 00:00:17
19 08:06:59 مامان گلی - قسمت 1 00:04:49
20 08:11:48 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:12:33 یاپ یاپس 00:02:14
22 08:14:47 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:07 نقاشی‌نقاشی - قسمت 66 00:13:56
24 08:29:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:29:12 اوم نوم 00:01:00
26 08:30:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
27 08:30:32 ببعی - قسمت 23 00:09:02
28 08:39:34 مامان گلی - قسمت 2 00:04:27
29 08:44:01 نقاشی کنیم 00:00:49
30 08:44:50 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
31 08:45:10 ملوچ - قسمت 28 00:07:10
32 08:52:20 اعلام برنامه 00:00:35
33 08:52:55 شن‌دونه‌ها 00:04:04
34 08:56:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 08:57:19 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
36 08:59:45 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
37 09:00:05 دوست ما رمی خرسه - قسمت 39 00:05:53
38 09:05:58 مامان گلی - قسمت 3 00:04:46
39 09:10:44 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
40 09:12:14 دیپ‌داپ 00:02:48
41 09:15:02 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
42 09:15:22 لامالاما - قسمت 10 00:12:05
43 09:27:27 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
44 09:28:57 بندبندی‌ها 00:01:21
45 09:30:18 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
46 09:30:38 موچولوها - قسمت 50 00:09:15
47 09:39:53 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
48 09:41:23 باهم‌بازی 00:03:24
49 09:44:47 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
50 09:45:07 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 15 00:10:58
51 09:56:05 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
52 09:56:27 مولانگ 00:03:27
53 09:59:54 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
54 10:00:14 مهد‌پویا - قسمت 50 00:24:53
55 10:25:07 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
56 10:26:37 ماموک 00:03:04
57 10:29:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
58 10:30:01 صندوقچه بازی - قسمت 11 00:11:52
59 10:41:53 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:42:28 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
61 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:05 ببعی - قسمت 24 00:08:45
63 10:53:50 مامان گلی - قسمت 4 00:04:11
64 10:58:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 11:00:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:21 خدا چه آفریده-3 - قسمت 50 00:11:52
67 11:12:13 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
68 11:13:43 اوم نوم 00:01:08
69 11:14:51 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
70 11:15:11 لامالاما - قسمت 11 00:12:07
71 11:27:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:28:11 یاپ یاپس 00:02:13
73 11:30:24 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
74 11:30:44 نقاشی‌نقاشی - قسمت 66 00:13:56
75 11:44:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
76 11:45:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 18 00:05:26
77 11:50:26 اعلام برنامه 00:00:45
78 11:51:11 ماجراهای سعید 00:05:03
79 11:56:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 11:56:34 ترو ترو 00:03:33
81 12:00:07 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
82 12:00:27 دوست ما رمی خرسه - قسمت 40 00:05:49
83 12:06:16 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
84 12:07:46 کاردستی‌های مهدپویا-لباس 00:03:43
85 12:11:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:11:45 ماموک 00:03:06
87 12:14:51 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
88 12:15:11 قصه‌های ریرا - قسمت 50 00:09:58
89 12:25:09 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
90 12:26:39 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
91 12:28:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:29:09 نقاشی کنیم 00:00:55
93 12:30:04 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
94 12:30:24 ملوچ - قسمت 29 00:07:09
95 12:37:33 مامان گلی - قسمت 5 00:03:25
96 12:40:58 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
97 12:42:28 دیپ‌داپ 00:02:50
98 12:45:18 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
99 12:45:38 آفتاب‌گردون - قسمت 20 00:07:45
100 12:53:23 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
101 12:54:53 حدیث 00:00:24
102 12:55:17 وله رگلاژ 00:00:33
103 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
104 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
105 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 13:07:11 شن‌دونه‌ها 00:04:26
107 13:11:37 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
108 13:13:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
109 13:15:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:15:27 خدا چه آفریده-3 - قسمت 49 00:11:35
111 13:27:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
112 13:27:26 یاپ یاپس 00:02:15
113 13:29:41 آرم تایم (صندوقچه بازی ) 00:00:20
114 13:30:01 صندوقچه بازی - قسمت 10 00:12:28
115 13:42:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
116 13:42:49 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
117 13:44:13 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
118 13:44:33 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 14 00:10:45
119 13:55:18 مامان گلی - قسمت 6 00:04:42
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
122 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:52
123 14:07:25 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
124 14:07:45 کارآگاه گجت - قسمت 36 00:21:06
125 14:28:51 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
126 14:29:59 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
127 14:30:19 بچه رئیس - قسمت 10 00:21:54
128 14:52:13 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
129 14:54:13 خال‌خالی 00:03:47
130 14:58:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
131 14:58:23 مورف 00:01:42
132 15:00:05 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
133 15:00:25 پهلوانان-4 - قسمت 14 00:29:59
134 15:30:24 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:20
135 15:30:44 ماجراهای دینو - قسمت 78 00:12:42
136 15:43:26 آنونس مجموعه هایدی 00:01:14
137 15:44:40 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
138 15:45:43 فانوس 00:07:24
139 15:53:07 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
140 15:55:07 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
141 15:56:47 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:57:37 سبک زندگی 00:02:08
143 15:59:45 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
144 16:00:05 سر سفره خدا-4 - قسمت 22 01:21:00
145 17:21:05 اعلام برنامه 00:00:55
146 17:22:00 لذت دانایی 00:04:30
147 17:26:30 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
148 17:28:30 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
149 17:30:13 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
150 17:30:33 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 20 00:22:48
151 17:53:21 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
152 17:54:59 کلیپ آقای مهربانی 00:02:10
153 17:57:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
154 17:57:32 سبک زندگی 00:02:17
155 17:59:49 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
156 18:00:09 هایـدی - قسمت 22 00:18:15
157 18:18:24 اعلام برنامه 00:00:55
158 18:19:19 گنجینه 00:01:32
159 18:20:51 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
160 18:22:51 برنارد 00:03:10
161 18:26:01 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
162 18:26:23 خداحافظ 00:02:39
163 18:29:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
164 18:29:12 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
165 18:30:20 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
166 18:30:40 صیام و تیام - قسمت 9 00:28:11
167 18:58:51 وله آیا می دانید که 00:00:52
168 18:59:43 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
169 19:00:03 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 34 00:23:31
170 19:23:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
171 19:23:57 کلیپ آقای مهربانی 00:02:10
172 19:26:07 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
173 19:28:07 سبک زندگی 00:01:44
174 19:29:51 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
175 19:30:11 کارآگاه گجت - قسمت 36 00:21:06
176 19:51:17 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:52:07 لذت دانایی 00:04:35
178 19:56:42 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
179 19:58:42 دزد ناشی 00:01:23
180 20:00:05 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
181 20:00:25 بچه رئیس - قسمت 10 00:21:54
182 20:22:19 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
183 20:23:57 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
184 20:25:40 وله رگلاژ 00:00:50
185 20:26:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
186 20:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
187 20:54:30 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
188 20:56:30 خانواده ایرانی 00:03:10
189 20:59:40 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
190 21:00:00 خانواده دکتر ارنست - قسمت 32 00:20:45
191 21:20:45 آنونس مجموعه هایدی 00:01:14
192 21:21:59 لذت دانایی 00:03:16
193 21:25:15 آنونس سینمایی سفر به سرزمین خون و خاکستر 00:02:00
194 21:27:15 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:40
195 21:28:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
196 21:29:05 خداحافظ 00:01:57
197 21:31:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
198 21:31:25 بسته شبانگاهی - قسمت 245 00:26:39
199 21:58:04 لوگو نهال 00:01:56


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها