جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:15
2 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 20 01:08:00
5 04:08:00 وله رگلاژ 00:00:24
6 04:08:24 دعای سحر 00:01:57
7 04:10:21 تلاوت قرآن 00:02:39
8 04:13:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:17:04 دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان 00:01:00
10 04:18:04 وله ماه رمضان 00:00:20
11 04:18:24 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)20 00:31:11
12 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء17 01:03:38
14 05:53:38 وله ماه رمضان 00:00:30
15 05:54:08 لوگو نهال 02:05:26
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
19 08:05:46 اعلام برنامه 00:00:45
20 08:06:31 مامان گلی - قسمت 1 00:03:36
21 08:10:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:10:40 آگهی بازرگانی 00:04:04
23 08:14:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 64 00:13:56
25 08:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:33 آگهی بازرگانی 00:03:27
27 08:33:00 ببعی - قسمت 21 00:08:38
28 08:41:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 08:41:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
30 08:42:45 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
31 08:44:55 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
32 08:45:15 ملوچ - قسمت 26 00:07:45
33 08:53:00 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
34 08:53:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 08:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 08:55:56 آگهی بازرگانی 00:03:46
37 08:59:42 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
38 09:00:02 دوست ما رمی خرسه - قسمت 37 00:06:05
39 09:06:07 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
40 09:07:37 مامان گلی - قسمت 2 00:04:33
41 09:12:10 دیپ‌داپ 00:02:41
42 09:14:51 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
43 09:15:11 لامالاما - قسمت 8 00:11:54
44 09:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:27:38 آگهی بازرگانی 00:03:05
46 09:30:43 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
47 09:31:03 موچولوها - قسمت 48 00:09:05
48 09:40:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
49 09:41:01 مامان گلی - قسمت 3 00:03:33
50 09:44:34 وله روابط عمومی-162 00:00:22
51 09:44:56 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:16 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 13 00:11:03
53 09:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 09:56:52 آگهی بازرگانی 00:04:05
55 10:00:57 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 10:01:17 مهد‌پویا - قسمت 48 00:20:50
57 10:22:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:22:16 مولانگ 00:03:27
59 10:25:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:26:16 آگهی بازرگانی 00:03:40
61 10:29:56 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 10:30:16 صندوقچه بازی - قسمت 9 00:11:44
63 10:42:00 آرم استیشن روز 00:00:20
64 10:42:20 باهم‌بازی 00:02:58
65 10:45:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:38 ببعی - قسمت 22 00:08:40
67 10:54:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
68 10:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:37
70 11:00:26 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:46 خدا چه آفریده-3 - قسمت 48 00:11:41
72 11:12:27 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
73 11:13:57 نقاشی کنیم 00:00:46
74 11:14:43 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
75 11:15:03 لامالاما - قسمت 9 00:12:05
76 11:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:27:41 آگهی بازرگانی 00:03:38
78 11:31:19 نقاشی‌نقاشی - قسمت 64 00:13:56
79 11:45:15 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:45:35 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 16 00:05:35
81 11:51:10 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
82 11:52:40 اوم نوم 00:01:07
83 11:53:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:58
86 12:00:16 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:36 دوست ما رمی خرسه - قسمت 38 00:06:16
88 12:06:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:07:12 ماموک 00:03:06
90 12:10:18 مامان گلی - قسمت 4 00:04:24
91 12:14:42 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
92 12:15:02 قصه‌های ریرا - قسمت 48 00:10:20
93 12:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:25:55 آگهی بازرگانی 00:03:40
95 12:29:35 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
96 12:29:55 ملوچ - قسمت 27 00:10:10
97 12:40:05 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:40:28 مامان گلی - قسمت 5 00:03:56
99 12:44:24 اوم نوم 00:01:05
100 12:45:29 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
101 12:45:49 آفتاب‌گردون - قسمت 18 00:07:42
102 12:53:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 12:53:53 بندبندی‌ها 00:01:36
104 12:55:29 وله رگلاژ 00:01:05
105 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
106 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
107 13:06:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
108 13:07:11 کلیپ قصه باران 00:02:46
109 13:09:57 نقاشی کنیم 00:00:55
110 13:10:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:11:12 خدا چه آفریده-3 - قسمت 47 00:10:12
112 13:21:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:21:57 آگهی بازرگانی 00:04:40
114 13:26:37 صندوقچه بازی - قسمت 8 00:13:06
115 13:39:43 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
116 13:40:03 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 12 00:10:14
117 13:50:17 مامان گلی - قسمت 6 00:04:40
118 13:54:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:30
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
123 14:06:38 آرم تایم (سینمایی فرزانه) 00:00:20
124 14:06:58 سینمایی فرزانه 01:30:00
125 15:36:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 15:37:21 آگهی بازرگانی 00:04:35
127 15:41:56 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
128 15:42:16 خانواده من 00:09:30
129 15:51:46 وله ماه رمضان 00:00:59
130 15:52:45 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
131 15:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:39
133 15:59:47 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
134 16:00:07 سر سفره خدا-4 - قسمت 20 01:19:58
135 17:20:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
136 17:20:41 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
137 17:21:44 با من بخوان 00:01:27
138 17:23:11 وله روابط عمومی-162 00:00:20
139 17:23:31 آنونس سینمایی بازمانده 00:02:00
140 17:25:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:25:54 آگهی بازرگانی 00:03:54
142 17:29:48 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
143 17:30:08 بچه رئیس - قسمت 9 00:22:07
144 17:52:15 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
145 17:53:58 تیزر مل‌مل 00:01:04
146 17:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:30
148 17:59:55 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
149 18:00:15 خانواده دکتر ارنست - قسمت 31 00:22:23
150 18:22:38 خداحافظ 00:02:39
151 18:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:09
153 18:29:49 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
154 18:30:09 پهلوانان-4 - قسمت 18 00:30:03
155 19:00:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 19:00:35 آگهی بازرگانی 00:04:30
157 19:05:05 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 19:05:25 مل‌مل-5 - قسمت 11 00:50:11
159 19:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 19:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:43
161 19:59:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
162 20:00:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 19 00:21:29
163 20:21:31 وله ماه رمضان 00:01:00
164 20:22:31 کلیپ ماه رمضان 00:01:40
165 20:24:11 وله رگلاژ 00:01:19
166 20:25:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
167 20:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
168 20:54:30 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
169 20:55:08 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
170 20:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 20:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:30
172 21:00:09 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
173 21:00:29 هایـدی - قسمت 21 00:20:19
174 21:20:48 وله ماه رمضان 00:00:30
175 21:21:18 آنونس سینمایی سربازان کوچک 00:02:00
176 21:23:18 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
177 21:24:43 تیزر خوش‌مزه 00:03:39
178 21:28:22 تیزر مل‌مل 00:01:04
179 21:29:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 21:29:49 آگهی بازرگانی 00:03:10
181 21:32:59 بسته شبانگاهی - قسمت 243 00:26:12
182 21:59:11 لوگو نهال 00:01:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها