جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:15
2 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 19 01:08:08
5 04:08:08 وله رگلاژ 00:00:31
6 04:08:39 دعای سحر 00:02:36
7 04:11:15 تلاوت قرآن 00:02:45
8 04:14:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:18:04 دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان 00:00:51
10 04:18:55 وله ماه رمضان 00:00:20
11 04:19:15 سر سفره خدا-4 - قسمت (ادامه)19 00:30:20
12 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء16 01:10:03
14 06:00:03 وله ماه رمضان 00:00:30
15 06:00:33 لوگو نهال 01:59:01
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
19 08:06:18 اعلام برنامه 00:00:45
20 08:07:03 مامان گلی - قسمت 1 00:03:46
21 08:10:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:11:22 آگهی بازرگانی 00:04:02
23 08:15:24 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:44 نقاشی‌نقاشی - قسمت 63 00:13:11
25 08:28:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:28 آگهی بازرگانی 00:02:56
27 08:32:24 ببعی - قسمت 20 00:08:43
28 08:41:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 08:41:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
30 08:42:14 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
31 08:45:27 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
32 08:45:47 ملوچ - قسمت 25 00:07:51
33 08:53:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
34 08:54:31 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
35 08:55:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 08:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:53
37 09:00:01 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
38 09:00:21 دوست ما رمی خرسه - قسمت 36 00:06:28
39 09:06:49 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
40 09:08:19 مامان گلی - قسمت 2 00:04:36
41 09:12:55 یاپ یاپس 00:02:15
42 09:15:10 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
43 09:15:30 لامالاما - قسمت 7 00:11:17
44 09:26:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:27:20 آگهی بازرگانی 00:02:56
46 09:30:16 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
47 09:30:36 موچولوها - قسمت 47 00:08:33
48 09:39:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
49 09:39:33 مامان گلی - قسمت 3 00:04:47
50 09:44:20 وله روابط عمومی-162 00:00:22
51 09:44:42 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
52 09:45:02 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 12 00:10:14
53 09:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 09:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:46
55 09:59:35 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
56 09:59:55 مهد‌پویا - قسمت 47 00:22:53
57 10:22:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:22:57 دیپ‌داپ 00:01:58
59 10:24:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:46
61 10:30:14 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
62 10:30:34 صندوقچه بازی - قسمت 8 00:13:06
63 10:43:40 اعلام برنامه 00:00:35
64 10:44:15 نقاشی کنیم 00:00:54
65 10:45:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 10:45:29 ببعی - قسمت 21 00:08:38
67 10:54:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 10:54:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
69 10:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:56
71 11:00:43 خدا چه آفریده-3 - قسمت 47 00:10:12
72 11:10:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 11:11:48 باهم‌بازی 00:03:13
74 11:15:01 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
75 11:15:21 لامالاما - قسمت 8 00:11:54
76 11:27:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:27:48 آگهی بازرگانی 00:04:36
78 11:32:24 نقاشی‌نقاشی - قسمت 63 00:13:11
79 11:45:35 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:45:55 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 15 00:05:14
81 11:51:09 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
82 11:52:39 اوم نوم 00:01:03
83 11:53:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 11:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
86 12:00:00 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:20 دوست ما رمی خرسه - قسمت 37 00:06:05
88 12:06:25 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
89 12:07:55 بندبندی‌ها 00:01:21
90 12:09:16 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
91 12:11:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:11:46 مامان گلی - قسمت 4 00:03:09
93 12:14:55 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:15 قصه‌های ریرا - قسمت 47 00:10:31
95 12:25:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:26:19 آگهی بازرگانی 00:04:13
97 12:30:32 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
98 12:30:52 ملوچ - قسمت 26 00:07:45
99 12:38:37 آرم استیشن توپ 00:00:23
100 12:39:00 مامان گلی - قسمت 5 00:03:58
101 12:42:58 یاپ یاپس 00:02:02
102 12:45:00 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
103 12:45:20 آفتاب‌گردون - قسمت 17 00:08:31
104 12:53:51 وله رگلاژ 00:00:45
105 12:54:36 جشن نماز 00:06:24
106 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
107 13:06:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
108 13:07:06 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
109 13:10:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:10:30 اوم نوم 00:01:02
111 13:11:32 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
112 13:11:52 خدا چه آفریده-3 - قسمت 46 00:11:21
113 13:23:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:23:46 آگهی بازرگانی 00:04:49
115 13:28:35 صندوقچه بازی - قسمت 7 00:11:53
116 13:40:28 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
117 13:40:48 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 11 00:09:34
118 13:50:22 مامان گلی - قسمت 6 00:04:27
119 13:54:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:38
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
124 14:06:38 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
125 14:06:58 ربات‌های مبدل - قسمت 12 00:20:56
126 14:27:54 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
127 14:28:17 آگهی بازرگانی 00:04:49
128 14:33:06 پیمان دوستی - قسمت 12 00:23:03
129 14:56:09 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:56:32 آگهی بازرگانی 00:04:37
131 15:01:09 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
132 15:01:29 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 6 00:28:22
133 15:29:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:30:14 آگهی بازرگانی 00:04:41
135 15:34:55 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 3 00:18:00
136 15:52:55 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
137 15:53:05 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:42
138 15:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:37
140 15:59:47 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
141 16:00:07 سر سفره خدا-4 - قسمت 19 01:22:18
142 17:22:25 وله ماه رمضان 00:00:59
143 17:23:24 آنونس سینمایی وال ایی 00:02:00
144 17:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:25:47 آگهی بازرگانی 00:04:13
146 17:30:00 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
147 17:30:20 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 19 00:21:29
148 17:51:49 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
149 17:52:44 با من بخوان 00:01:04
150 17:53:48 تیزر مل‌مل 00:01:04
151 17:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:37
153 17:59:52 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
154 18:00:12 هایـدی - قسمت 21 00:20:19
155 18:20:31 وله ماه رمضان 00:00:33
156 18:21:04 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
157 18:22:29 وله روابط عمومی-162 00:00:20
158 18:22:49 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
159 18:25:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:25:35 آگهی بازرگانی 00:04:10
161 18:29:45 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
162 18:30:05 صیام و تیام - قسمت 8 00:29:50
163 18:59:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 19:00:18 آگهی بازرگانی 00:04:34
165 19:04:52 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
166 19:05:12 مل‌مل-5 - قسمت 10 00:50:11
167 19:55:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 19:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:54
169 19:59:40 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
170 20:00:00 پیمان دوستی - قسمت 12 00:23:03
171 20:23:03 وله رگلاژ 00:01:27
172 20:24:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
173 20:28:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
174 20:52:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
175 20:56:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 20:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:43
177 21:00:10 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
178 21:00:30 باخانمان - قسمت 14 00:23:08
179 21:23:38 تیزر مل‌مل 00:01:04
180 21:24:42 با من بخوان 00:01:27
181 21:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 21:26:32 آگهی بازرگانی 00:02:56
183 21:29:28 بسته شبانگاهی - قسمت 242 00:30:00
184 21:59:28 لوگو نهال 00:01:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها