جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:00:21
2 02:55:21 کلیپ کریم آل طاها 00:04:19
3 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 18 01:06:36
5 04:06:36 وله رگلاژ 00:00:31
6 04:07:07 دعای سحر 00:03:01
7 04:10:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:15:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:19:04 دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان 00:01:00
10 04:20:04 وله ماه رمضان 00:00:28
11 04:20:32 سر سفره خدا-4 - قسمت 18(ادامه) 00:29:03
12 04:49:35 وله ماه رمضان 00:00:25
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 15 00:54:33
14 05:44:33 آرم استیشن عید 00:00:17
15 05:44:50 کلیپ کرامت 00:03:25
16 05:48:15 لوگو نهال 02:11:19
17 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
18 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
19 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
20 08:06:12 حدیث 00:00:17
21 08:06:29 اعلام برنامه 00:00:45
22 08:07:14 مامان گلی - قسمت 1 00:04:33
23 08:11:47 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
24 08:12:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:12:42 آگهی بازرگانی 00:02:11
26 08:14:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
27 08:15:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 62 00:14:22
28 08:29:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:30:08 آگهی بازرگانی 00:02:45
30 08:32:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
31 08:33:13 ببعی - قسمت 19 00:08:36
32 08:41:49 مامان گلی - قسمت 2 00:04:31
33 08:46:20 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
34 08:46:40 ملوچ - قسمت 24 00:07:27
35 08:54:07 اعلام برنامه 00:00:35
36 08:54:42 دیپ‌داپ 00:01:58
37 08:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 08:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:56
39 09:00:09 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
40 09:00:29 دوست ما رمی خرسه - قسمت 35 00:06:26
41 09:06:55 مامان گلی - قسمت 3 00:03:09
42 09:10:04 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
43 09:11:34 باهم‌بازی 00:02:51
44 09:14:25 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
45 09:14:45 لامالاما - قسمت 6 00:11:50
46 09:26:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:27:08 آگهی بازرگانی 00:03:43
48 09:30:51 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
49 09:31:11 موچولوها - قسمت 46 00:09:20
50 09:40:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
51 09:41:29 شن‌دونه‌ها 00:03:46
52 09:45:15 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
53 09:45:37 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
54 09:45:57 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 11 00:09:34
55 09:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 09:56:04 آگهی بازرگانی 00:04:06
57 10:00:10 مهد‌پویا - قسمت 46 00:25:51
58 10:26:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:26:34 آگهی بازرگانی 00:03:43
60 10:30:17 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
61 10:30:37 صندوقچه بازی - قسمت 7 00:11:27
62 10:42:04 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:42:39 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
64 10:44:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:09 ببعی - قسمت 20 00:08:53
66 10:54:02 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
67 10:54:24 نقاشی کنیم 00:00:46
68 10:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
69 10:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:12
70 10:59:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:15 خدا چه آفریده-3 - قسمت 46 00:11:21
72 11:11:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:11:45 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
74 11:13:15 بندبندی‌ها 00:01:34
75 11:14:49 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
76 11:15:09 لامالاما - قسمت 7 00:11:17
77 11:26:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:26:59 آگهی بازرگانی 00:04:40
79 11:31:39 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:31:59 نقاشی‌نقاشی - قسمت 62 00:14:22
81 11:46:21 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
82 11:46:41 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 13 00:05:28
83 11:52:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 11:52:29 کلیپ‌های مهدپویا- پا-3 00:01:35
85 11:54:04 اعلام برنامه 00:00:45
86 11:54:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
87 11:55:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 11:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:29
89 11:59:49 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
90 12:00:09 دوست ما رمی خرسه - قسمت 35 00:06:28
91 12:06:37 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
92 12:08:07 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
93 12:12:10 باهم‌بازی 00:03:24
94 12:15:34 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
95 12:15:54 قصه‌های ریرا - قسمت 46 00:09:41
96 12:25:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:26:08 آگهی بازرگانی 00:04:26
98 12:30:34 ملوچ - قسمت 25 00:07:51
99 12:38:25 مامان گلی - قسمت 5 00:04:04
100 12:42:29 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
101 12:45:42 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
102 12:46:02 آفتاب‌گردون - قسمت 16 00:07:55
103 12:53:57 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
104 12:55:27 وله رگلاژ 00:00:10
105 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
106 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
107 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:07:02 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین آتش‌نشانی 00:03:54
109 13:10:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:11:16 خدا چه آفریده-3 - قسمت 44 00:11:48
111 13:23:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:23:37 آگهی بازرگانی 00:04:30
113 13:28:07 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:12:10
114 13:40:17 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
115 13:40:37 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 9 00:10:46
116 13:51:23 مامان گلی - قسمت 6 00:03:47
117 13:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
120 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
122 14:07:46 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
123 14:08:06 فوتبال رباتی - قسمت 20 00:22:22
124 14:30:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:30:51 آگهی بازرگانی 00:03:06
126 14:33:57 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 18 00:22:29
127 14:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 14:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:39
129 15:00:28 صیام و تیام - قسمت 7 00:25:59
130 15:26:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:26:50 آگهی بازرگانی 00:03:30
132 15:30:20 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 14 00:11:59
133 15:42:19 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
134 15:42:39 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 14 00:11:38
135 15:54:17 آرم استیشن عید 00:00:17
136 15:54:34 تیزر مل‌مل 00:01:04
137 15:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 15:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:39
139 15:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
140 16:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 18 01:19:38
141 17:19:38 آنونس سینمایی وال‌ایی 00:02:00
142 17:21:38 خداحافظ 00:01:57
143 17:23:35 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:24:30 تیزر مل‌مل 00:01:04
145 17:25:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:43
147 17:29:40 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
148 17:30:00 پیمان دوستی - قسمت 12 00:23:03
149 17:53:03 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:53:53 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
151 17:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:39
153 17:59:38 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
154 17:59:58 باخانمان - قسمت 14 00:23:08
155 18:23:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:23:29 آگهی بازرگانی 00:03:06
157 18:26:35 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
158 18:26:55 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 6 00:28:22
159 18:55:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:03
161 18:59:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
162 19:00:03 مل‌مل-5 - قسمت 9 00:51:17
163 19:51:20 اعلام برنامه 00:00:50
164 19:52:10 خوشا به حال ما 00:02:00
165 19:54:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 19:54:33 آگهی بازرگانی 00:04:16
167 19:58:49 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
168 19:59:09 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 18 00:22:29
169 20:21:38 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
170 20:22:41 وله رگلاژ 00:00:49
171 20:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
172 20:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
173 20:52:30 وله ماه رمضان 00:00:19
174 20:52:49 کلیپ کرامت 00:03:25
175 20:56:14 آنونس سینمایی فرزانه 00:02:00
176 20:58:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:32
178 21:00:09 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
179 21:00:29 هایـدی - قسمت 20 00:20:20
180 21:20:49 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
181 21:22:32 تیزر خوش‌مزه 00:03:47
182 21:26:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 21:26:42 آگهی بازرگانی 00:03:19
184 21:30:01 بسته شبانگاهی - قسمت 241 00:28:45
185 21:58:46 لوگو نهال 00:01:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها