جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:15
2 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 17 01:10:30
5 04:10:30 وله رگلاژ 00:00:31
6 04:11:01 دعای سحر 00:02:20
7 04:13:21 تلاوت قرآن 00:02:39
8 04:16:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:20:04 دعای روز چهاردم ماه مبارک رمضان 00:00:50
10 04:20:54 وله ماه رمضان 00:00:20
11 04:21:14 سر سفره خدا-4 - قسمت 17(ادامه) 00:29:00
12 04:50:14 وله ماه رمضان 00:00:25
13 04:50:39 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء14 01:09:41
14 06:00:20 وله ماه رمضان 00:00:30
15 06:00:50 لوگو نهال 01:58:44
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
19 08:06:05 اعلام برنامه 00:00:45
20 08:06:50 مامان گلی - قسمت 1 00:04:39
21 08:11:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:12:02 آگهی بازرگانی 00:02:45
23 08:14:47 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:07 نقاشی‌نقاشی - قسمت 60 00:14:29
25 08:29:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:30:09 آگهی بازرگانی 00:02:45
27 08:32:54 ببعی - قسمت 18 00:08:43
28 08:41:37 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
29 08:46:15 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:46:35 ملوچ - قسمت 23 00:08:00
31 08:54:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 08:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:37
33 08:59:45 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
34 09:00:05 دوست ما رمی خرسه - قسمت 34 00:06:28
35 09:06:33 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
36 09:08:03 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
37 09:10:38 مامان گلی - قسمت 3 00:04:28
38 09:15:06 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
39 09:15:26 لامالاما - قسمت 5 00:11:56
40 09:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:27:55 آگهی بازرگانی 00:04:03
42 09:31:58 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
43 09:32:18 موچولوها - قسمت 45 00:09:31
44 09:41:49 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
45 09:43:19 بندبندی‌ها 00:01:36
46 09:44:55 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
47 09:45:15 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 10 00:10:46
48 09:56:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:56:34 آگهی بازرگانی 00:04:59
50 10:01:33 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:01:53 مهد‌پویا - قسمت 45 00:23:52
52 10:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:39
54 10:29:57 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
55 10:30:17 صندوقچه بازی - قسمت 6 00:12:10
56 10:42:27 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:43:02 کلیپ نمره بیست 00:01:52
58 10:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:14 ببعی - قسمت 19 00:08:36
60 10:53:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 10:53:59 نقاشی کنیم 00:00:55
62 10:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:48
64 11:00:15 خدا چه آفریده-3 - قسمت 45 00:11:48
65 11:12:03 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
66 11:13:33 اوم نوم 00:01:09
67 11:14:42 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
68 11:15:02 لامالاما - قسمت 6 00:11:50
69 11:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:27:25 آگهی بازرگانی 00:04:27
71 11:31:52 نقاشی‌نقاشی - قسمت 61 00:14:39
72 11:46:31 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
73 11:46:51 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 13 00:05:28
74 11:52:19 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
75 11:53:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
76 11:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:37
78 11:59:57 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
79 12:00:17 دوست ما رمی خرسه - قسمت 35 00:06:26
80 12:06:43 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
81 12:08:13 باهم‌بازی 00:02:58
82 12:11:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:11:31 مولانگ 00:03:27
84 12:14:58 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
85 12:15:18 قصه‌های ریرا - قسمت 45 00:10:55
86 12:26:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:26:46 آگهی بازرگانی 00:04:59
88 12:31:45 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
89 12:32:05 ملوچ - قسمت 24 00:07:27
90 12:39:32 مامان گلی - قسمت 5 00:04:24
91 12:43:56 نقاشی کنیم 00:00:55
92 12:44:51 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 12:45:11 آفتاب‌گردون - قسمت 15 00:07:19
94 12:52:30 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
95 12:54:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
96 12:54:58 وله رگلاژ 00:00:52
97 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
98 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
99 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:07:11 کلیپ دو دوست 00:02:38
101 13:09:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:10:09 خدا چه آفریده-3 - قسمت 44 00:11:24
103 13:21:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 13:22:06 آگهی بازرگانی 00:04:37
105 13:26:43 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:11:53
106 13:38:36 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
107 13:38:56 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 9 00:11:00
108 13:49:56 مامان گلی - قسمت 6 00:04:43
109 13:54:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:48
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
114 14:06:23 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
115 14:06:43 ربات‌های مبدل - قسمت 11 00:20:57
116 14:27:40 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
117 14:28:03 آگهی بازرگانی 00:04:57
118 14:33:00 پیمان دوستی - قسمت 11 00:22:23
119 14:55:23 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:36
121 15:00:22 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
122 15:00:42 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 5 00:26:05
123 15:26:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:27:10 آگهی بازرگانی 00:04:57
125 15:32:07 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 20 00:20:00
126 15:52:07 آنونس سینمایی وال ایی 00:02:00
127 15:54:07 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
128 15:55:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:47
130 16:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
131 16:00:45 سر سفره خدا-4 - قسمت 17 01:21:00
132 17:21:45 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:08
133 17:22:53 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
134 17:24:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 17:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:45
136 17:29:44 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
137 17:30:04 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 18 00:22:29
138 17:52:33 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
139 17:53:56 تیزر مل‌مل 00:01:04
140 17:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:47
142 18:00:10 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
143 18:00:30 هایـدی - قسمت 20 00:20:20
144 18:20:50 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
145 18:22:15 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
146 18:23:10 با من بخوان 00:01:08
147 18:24:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:24:41 آگهی بازرگانی 00:05:00
149 18:29:41 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
150 18:30:01 صیام و تیام - قسمت 7 00:25:59
151 18:56:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:56:23 آگهی بازرگانی 00:04:26
153 19:00:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
154 19:01:09 مل‌مل-5 - قسمت 8 00:50:00
155 19:51:09 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
156 19:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 19:55:08 آگهی بازرگانی 00:03:59
158 19:59:07 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
159 19:59:27 پیمان دوستی - قسمت 11 00:22:23
160 20:21:50 وله رگلاژ 00:00:40
161 20:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
162 20:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
163 20:49:30 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:07
164 20:50:37 کلیپ کریم آل طاها 00:04:19
165 20:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 20:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:59
167 21:00:18 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
168 21:00:38 باخانمان - قسمت 13 00:23:14
169 21:23:52 آرم استیشن عید 00:00:17
170 21:24:09 کلیپ کرامت 00:03:25
171 21:27:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 21:27:57 آگهی بازرگانی 00:03:35
173 21:31:32 بسته شبانگاهی - قسمت 240 00:28:30
174 22:00:02 لوگو نهال 00:00:58


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها