جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:35
2 02:59:35 وله ماه رمضان 00:00:25
3 03:00:00 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:20 سر سفره خدا-4 - قسمت 16 01:11:00
5 04:11:20 وله رگلاژ 00:00:31
6 04:11:51 دعای سحر 00:02:24
7 04:14:15 تلاوت قرآن 00:02:45
8 04:17:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:21:04 دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان 00:01:06
10 04:22:10 وله ماه رمضان 00:00:17
11 04:22:27 سر سفره خدا-4 - قسمت 16(ادامه) 00:27:00
12 04:49:27 وله ماه رمضان 00:00:33
13 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 13 01:06:01
14 05:56:01 وله ماه رمضان 00:00:30
15 05:56:31 لوگو نهال 02:03:03
16 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
17 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
18 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
19 08:05:33 حدیث 00:00:17
20 08:05:50 مامان گلی - قسمت 1 00:02:37
21 08:08:27 اعلام برنامه 00:00:45
22 08:09:12 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
23 08:11:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:12:04 آگهی بازرگانی 00:02:45
25 08:14:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
26 08:15:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 59 00:13:56
27 08:29:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:29:38 آگهی بازرگانی 00:02:45
29 08:32:23 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
30 08:32:43 ببعی - قسمت 17 00:08:36
31 08:41:19 مامان گلی - قسمت 2 00:04:49
32 08:46:08 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
33 08:46:28 ملوچ - قسمت 22 00:06:20
34 08:52:48 اوم نوم 00:01:07
35 08:53:55 اعلام برنامه 00:00:35
36 08:54:30 کلیپ ماهی-3 00:01:49
37 08:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 08:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:07
39 08:59:59 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
40 09:00:19 دوست ما رمی خرسه - قسمت 33 00:04:23
41 09:04:42 مامان گلی - قسمت 3 00:04:23
42 09:09:05 بندبندی‌ها 00:01:36
43 09:10:41 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
44 09:12:45 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
45 09:14:15 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
46 09:15:13 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
47 09:15:33 لامالاما - قسمت 4 00:12:05
48 09:27:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:28:11 آگهی بازرگانی 00:04:06
50 09:32:17 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
51 09:32:37 موچولوها - قسمت 44 00:09:01
52 09:41:38 آنونس مجموعه لامالاما 00:01:30
53 09:43:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
54 09:45:08 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
55 09:45:28 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 9 00:11:00
56 09:56:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 09:57:01 آگهی بازرگانی 00:05:00
58 10:02:01 مهد‌پویا - قسمت 44 00:21:54
59 10:23:55 نقاشی کنیم 00:00:49
60 10:24:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:25:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
62 10:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:38
63 10:29:53 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
64 10:30:13 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:11:53
65 10:42:06 اعلام برنامه 00:00:35
66 10:42:41 کلیپ توپ 00:02:19
67 10:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
68 10:45:20 ببعی - قسمت 18 00:08:43
69 10:54:03 اوم نوم 00:01:03
70 10:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 10:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:37
72 11:00:16 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
73 11:00:36 خدا چه آفریده-3 - قسمت 44 00:11:24
74 11:12:00 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
75 11:13:30 بندبندی‌ها 00:01:35
76 11:15:05 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
77 11:15:25 لامالاما - قسمت 5 00:11:56
78 11:27:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:27:54 آگهی بازرگانی 00:04:49
80 11:32:43 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
81 11:33:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 60 00:14:29
82 11:47:32 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
83 11:47:52 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 12 00:05:32
84 11:53:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 11:53:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
86 11:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:37
88 11:59:52 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
89 12:00:12 دوست ما رمی خرسه - قسمت 34 00:06:28
90 12:06:40 مامان گلی - قسمت 4 00:04:39
91 12:11:19 شن‌دونه‌ها 00:03:54
92 12:15:13 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:33 قصه‌های ریرا - قسمت 44 00:09:33
94 12:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:25:39 آگهی بازرگانی 00:04:55
96 12:30:34 ملوچ - قسمت 23 00:08:00
97 12:38:34 مامان گلی - قسمت 5 00:04:14
98 12:42:48 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
99 12:44:58 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
100 12:45:18 آفتاب‌گردون - قسمت 14 00:07:52
101 12:53:10 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
102 12:54:40 حدیث 00:00:24
103 12:55:04 وله رگلاژ 00:00:34
104 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
105 13:01:00 جشن نماز 00:05:49
106 13:06:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:07:09 کلیپ پروانه 00:02:15
108 13:09:24 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
109 13:09:44 خدا چه آفریده-3 - قسمت 43 00:11:36
110 13:21:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:21:53 آگهی بازرگانی 00:04:59
112 13:26:52 صندوقچه بازی - قسمت 4 00:12:13
113 13:39:05 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
114 13:39:25 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 8 00:10:42
115 13:50:07 مامان گلی - قسمت 6 00:04:23
116 13:54:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:57
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
119 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
121 14:06:19 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
122 14:06:39 فوتبال رباتی - قسمت 19 00:22:13
123 14:28:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:29:15 آگهی بازرگانی 00:04:49
125 14:34:04 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 17 00:22:36
126 14:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 14:57:03 آگهی بازرگانی 00:03:55
128 15:00:58 صیام و تیام - قسمت 6 00:28:41
129 15:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:30:02 آگهی بازرگانی 00:04:53
131 15:34:55 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 13 00:11:59
132 15:46:54 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
133 15:47:14 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 13 00:12:05
134 15:59:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:59:42 آگهی بازرگانی 00:04:55
136 16:04:37 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
137 16:04:57 سر سفره خدا-4 - قسمت 16 01:19:00
138 17:23:57 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:43
139 17:25:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:26:03 آگهی بازرگانی 00:03:58
141 17:30:01 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
142 17:30:21 پیمان دوستی - قسمت 11 00:22:23
143 17:52:44 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
144 17:53:39 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
145 17:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:52
147 18:00:02 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
148 18:00:22 باخانمان - قسمت 13 00:23:14
149 18:23:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
150 18:23:46 تیزر مل‌مل 00:01:04
151 18:24:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:46
153 18:29:59 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
154 18:30:19 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 5 00:26:05
155 18:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:56:47 آگهی بازرگانی 00:04:55
157 19:01:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 19:02:02 مل‌مل-5 - قسمت 7 00:51:00
159 19:53:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 19:53:25 آگهی بازرگانی 00:04:39
161 19:58:04 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
162 19:58:24 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 17 00:22:36
163 20:21:00 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
164 20:22:03 وله رگلاژ 00:00:27
165 20:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
166 20:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
167 20:52:30 وله ماه رمضان 00:00:19
168 20:52:49 آنونس مجموعه ماجراهای میرزا بلد 00:01:05
169 20:53:54 تیزر خوش‌مزه 00:03:39
170 20:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 20:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:10
172 21:00:06 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
173 21:00:26 هایـدی - قسمت 19 00:20:00
174 21:20:26 وله ماه رمضان 00:00:32
175 21:20:58 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
176 21:23:21 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
177 21:24:46 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
178 21:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 21:26:17 آگهی بازرگانی 00:03:42
180 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 239 00:30:00
181 21:59:59 لوگو نهال 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها