جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:29
3 02:58:44 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:04 سر سفره خدا-4 - قسمت 13 01:12:00
5 04:11:04 وله رگلاژ 00:01:11
6 04:12:15 دعای سحر 00:03:06
7 04:15:21 تلاوت قرآن 00:02:39
8 04:18:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:22:04 دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 00:00:59
10 04:23:03 سر سفره خدا-4 00:27:00
11 04:50:03 وله ماه رمضان 00:00:19
12 04:50:22 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 12 01:02:15
13 05:52:37 وله ماه رمضان 00:00:19
14 05:52:56 لوگو نهال 02:06:38
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
18 08:06:35 حدیث 00:00:22
19 08:06:57 مامان گلی - قسمت 1 00:03:54
20 08:10:51 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:11:36 وله روابط عمومی-162 00:00:22
22 08:11:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:12:31 آگهی بازرگانی 00:02:12
24 08:14:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
25 08:15:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 58 00:14:05
26 08:29:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:29:41 آگهی بازرگانی 00:03:19
28 08:33:00 ببعی - قسمت 16 00:09:14
29 08:42:14 مامان گلی - قسمت 2 00:04:21
30 08:46:35 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
31 08:46:55 ملوچ - قسمت 21 00:09:17
32 08:56:12 اعلام برنامه 00:00:35
33 08:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 08:57:20 آگهی بازرگانی 00:03:36
35 09:00:56 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:01:16 دوست ما رمی خرسه - قسمت 32 00:06:27
37 09:07:43 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
38 09:09:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
39 09:10:11 مامان گلی - قسمت 3 00:04:36
40 09:14:47 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
41 09:15:07 لامالاما - قسمت 3 00:11:56
42 09:27:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:27:36 آگهی بازرگانی 00:03:43
44 09:31:19 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
45 09:31:39 موچولوها - قسمت 43 00:10:18
46 09:41:57 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
47 09:43:27 بندبندی‌ها 00:01:37
48 09:45:04 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
49 09:45:24 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 8 00:10:42
50 09:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:33
52 10:00:12 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
53 10:00:32 مهد‌پویا - قسمت 43 00:22:37
54 10:23:09 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
55 10:24:39 نقاشی کنیم 00:00:49
56 10:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:47
58 10:29:48 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
59 10:30:08 صندوقچه بازی - قسمت 4 00:12:13
60 10:42:21 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:42:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 10:43:05 مامان گلی - قسمت 4 00:04:20
63 10:47:25 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
64 10:47:45 ببعی - قسمت 17 00:08:36
65 10:56:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:56:54 آگهی بازرگانی 00:04:02
67 11:00:56 خدا چه آفریده-3 - قسمت 43 00:11:36
68 11:12:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
69 11:13:30 اوم نوم 00:01:09
70 11:14:39 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
71 11:14:59 لامالاما - قسمت 4 00:12:05
72 11:27:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:27:37 آگهی بازرگانی 00:04:10
74 11:31:47 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
75 11:32:07 نقاشی‌نقاشی - قسمت 59 00:13:56
76 11:46:03 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
77 11:46:23 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 11 00:05:25
78 11:51:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:51:57 شن دونه‌ها 00:03:46
80 11:55:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:56:16 آگهی بازرگانی 00:04:04
82 12:00:20 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
83 12:00:40 دوست ما رمی خرسه - قسمت 33 00:04:23
84 12:05:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:05:23 باهم‌بازی 00:03:14
86 12:08:37 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
87 12:10:07 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
88 12:13:20 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
89 12:14:50 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
90 12:15:10 قصه‌های ریرا - قسمت 43 00:09:55
91 12:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
92 12:25:38 آگهی بازرگانی 00:04:52
93 12:30:30 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
94 12:30:50 ملوچ - قسمت 22 00:06:20
95 12:37:10 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
96 12:38:40 بندبندی‌ها 00:01:21
97 12:40:01 مامان گلی - قسمت 5 00:04:41
98 12:44:42 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
99 12:45:02 آفتاب‌گردون - قسمت 13 00:07:43
100 12:52:45 آنونس مجموعه صندوقچه بازی 00:01:30
101 12:54:15 وله رگلاژ 00:01:35
102 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
103 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
104 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:07:11 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
106 13:09:21 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید-2 00:02:43
107 13:12:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
108 13:12:24 خدا چه آفریده-3 - قسمت 42 00:11:52
109 13:24:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:24:49 آگهی بازرگانی 00:04:45
111 13:29:34 آرم تایم (صندوقچه بازی ) 00:00:20
112 13:29:54 صندوقچه بازی - قسمت 3 00:10:25
113 13:40:19 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
114 13:40:39 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 7 00:11:00
115 13:51:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:52:01 مامان گلی - قسمت 6 00:03:50
117 13:55:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
122 14:07:02 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
123 14:07:22 کارآگاه گجت - قسمت 34 00:21:29
124 14:28:51 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:29:14 آگهی بازرگانی 00:03:11
126 14:32:25 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
127 14:32:45 بچه رئیس - قسمت 8 00:22:34
128 14:55:19 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
129 14:56:22 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:36
131 15:00:21 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
132 15:00:41 پهلوانان-4 - قسمت 12 00:27:09
133 15:27:50 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:28:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:29:08 آگهی بازرگانی 00:03:36
136 15:32:44 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
137 15:33:04 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 19 00:21:29
138 15:54:33 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:42
139 15:56:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 15:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:36
141 16:00:14 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
142 16:00:34 سر سفره خدا-4 - قسمت 15 01:20:31
143 17:21:05 تیزر مل‌مل 00:01:04
144 17:22:09 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
145 17:23:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 17:23:34 کلیپ ماه رمضان 00:01:48
147 17:25:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:25:45 آگهی بازرگانی 00:03:57
149 17:29:42 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
150 17:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 17 00:22:36
151 17:52:38 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:53:28 تیزر مل‌مل 00:01:04
153 17:54:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:57
155 17:59:52 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
156 18:00:12 هایـدی - قسمت 19 00:20:00
157 18:20:12 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
158 18:21:12 کلیپ ماه رمضان 00:01:47
159 18:22:59 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:23:54 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
161 18:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:58
163 18:30:14 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
164 18:30:34 صیام و تیام - قسمت 6 00:28:41
165 18:59:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:59:38 آگهی بازرگانی 00:04:22
167 19:04:00 آرم تایم (مل‌مل-5) 00:00:20
168 19:04:20 مل‌مل-5 00:49:32
169 19:53:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 19:54:15 آگهی بازرگانی 00:03:35
171 19:57:50 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
172 19:58:10 بچه رئیس - قسمت 8 00:22:34
173 20:20:44 وله رگلاژ 00:00:46
174 20:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
175 20:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
176 20:49:30 وله ماه رمضان 00:00:20
177 20:49:50 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
178 20:55:05 تیزر مل‌مل 00:01:04
179 20:56:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:36
181 21:00:08 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
182 21:00:28 خانواده دکتر ارنست - قسمت 30 00:21:19
183 21:21:47 تیزر خوش‌مزه 00:03:43
184 21:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 21:25:53 آگهی بازرگانی 00:03:12
186 21:29:05 بسته شبانگاهی - قسمت 238 00:30:00
187 21:59:05 لوگو نهال 00:00:55


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها