جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:28
3 02:58:43 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:03 سر سفره خدا-4 - قسمت 14 01:11:00
5 04:10:03 وله رگلاژ 00:00:24
6 04:10:27 دعای سحر 00:03:41
7 04:14:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:19:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:23:36 دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان 00:01:10
10 04:24:46 سر سفره خدا-4 00:24:55
11 04:49:41 وله ماه رمضان 00:00:19
12 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 11 01:04:37
13 05:54:37 وله ماه رمضان 00:00:15
14 05:54:52 لوگو نهال 02:04:42
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
18 08:06:19 حدیث 00:00:24
19 08:06:43 مامان گلی - قسمت 1 00:04:31
20 08:11:14 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:11:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:12:32 آگهی بازرگانی 00:02:12
23 08:14:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 57 00:13:38
25 08:28:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:15 آگهی بازرگانی 00:02:12
27 08:31:27 ببعی - قسمت 15 00:08:48
28 08:40:15 مامان گلی - قسمت 2 00:04:45
29 08:45:00 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:20 ملوچ - قسمت 20 00:06:59
31 08:52:19 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:52:54 وله روابط عمومی-162 00:00:22
33 08:53:16 یاپ یاپس 00:02:15
34 08:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 08:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:43
36 08:59:47 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
37 09:00:07 دوست ما رمی خرسه - قسمت 31 00:06:07
38 09:06:14 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
39 09:07:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:08:42 کلیپ سلام 00:01:22
41 09:10:04 مامان گلی - قسمت 3 00:04:45
42 09:14:49 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
43 09:15:09 لامالاما - قسمت 2 00:11:45
44 09:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:27:27 آگهی بازرگانی 00:04:50
46 09:32:17 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
47 09:32:37 موچولوها - قسمت 42 00:08:56
48 09:41:33 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
49 09:43:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
50 09:45:03 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
51 09:45:23 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 7 00:11:00
52 09:56:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 09:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:33
54 10:00:29 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
55 10:00:49 مهد‌پویا - قسمت 42 00:23:10
56 10:23:59 نقاشی کنیم 00:00:55
57 10:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:40
59 10:30:07 آرم تایم (صندقچه بازی) 00:00:20
60 10:30:27 صندوقچه بازی - قسمت 3 00:10:25
61 10:40:52 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:41:27 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
63 10:43:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
64 10:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:12 ببعی - قسمت 16 00:09:14
66 10:54:26 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:58
67 10:55:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:55:57 آگهی بازرگانی 00:04:04
69 11:00:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:21 خدا چه آفریده-3 - قسمت 42 00:11:52
71 11:12:13 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:13:06 بندبندی‌ها 00:01:37
73 11:14:43 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
74 11:15:03 لامالاما - قسمت 3 00:11:56
75 11:26:59 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:27:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:28:07 آگهی بازرگانی 00:03:25
78 11:31:32 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:31:52 نقاشی‌نقاشی - قسمت 58 00:14:05
80 11:45:57 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
81 11:46:17 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 10 00:05:23
82 11:51:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 11:51:56 باهم‌بازی 00:03:13
84 11:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:02
86 11:59:44 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:04 دوست ما رمی خرسه - قسمت 32 00:06:27
88 12:06:31 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
89 12:08:01 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
90 12:10:11 وله روابط عمومی-162 00:00:22
91 12:10:33 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
92 12:14:32 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:14:52 قصه‌های ریرا - قسمت 42 00:09:55
94 12:24:47 اوم نوم 00:01:08
95 12:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:15
97 12:29:43 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
98 12:30:03 ملوچ - قسمت 21 00:09:17
99 12:39:20 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
100 12:40:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 12:41:10 مامان گلی - قسمت 5 00:03:44
102 12:44:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
103 12:45:14 آفتاب‌گردون - قسمت 12 00:07:51
104 12:53:05 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
105 12:54:35 وله رگلاژ 00:00:35
106 12:55:10 جشن نماز 00:05:50
107 13:01:00 جشن نماز 00:05:53
108 13:06:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
109 13:07:17 کاردستی‌های مهدپویا-زبان 00:01:52
110 13:09:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:09:29 خدا چه آفریده-3 - قسمت 41 00:11:35
112 13:21:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 13:21:37 آگهی بازرگانی 00:05:03
114 13:26:40 آرم تایم (صندقچه بازی) 00:00:20
115 13:27:00 صندوقچه بازی - قسمت 2 00:11:50
116 13:38:50 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
117 13:39:10 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 6 00:11:06
118 13:50:16 مامان گلی - قسمت 6 00:04:30
119 13:54:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:41
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
124 14:07:32 آرم تایم (سینمایی گنجینه شهر هویجی) 00:00:25
125 14:07:57 سینمایی گنجینه شهر هویجی 01:22:45
126 15:30:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 15:31:05 آگهی بازرگانی 00:03:39
128 15:34:44 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
129 15:35:04 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 32 00:19:52
130 15:54:56 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
131 15:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:56:22 آگهی بازرگانی 00:04:04
133 16:00:26 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
134 16:00:46 سر سفره خدا-4 - قسمت 14 01:24:20
135 17:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 17:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:15
137 17:29:44 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
138 17:30:04 بچه رئیس - قسمت 8 00:22:34
139 17:52:38 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
140 17:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 17:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:29
142 17:59:53 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
143 18:00:13 خانواده دکتر ارنست - قسمت 30 00:21:19
144 18:21:32 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:42
145 18:23:14 خوشا به حال ما 00:00:48
146 18:24:02 تیزر مل‌مل 00:01:04
147 18:25:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:25:29 آگهی بازرگانی 00:04:15
149 18:29:44 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
150 18:30:04 پهلوانان-4 - قسمت 12 00:27:09
151 18:57:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 18:57:36 آگهی بازرگانی 00:04:40
153 19:02:16 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
154 19:02:36 مل‌مل-5 - قسمت 5 00:55:00
155 19:57:36 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
156 19:58:44 وله رگلاژ 00:01:16
157 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:24:00
158 20:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:00
159 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:25
160 20:30:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 20:30:48 آگهی بازرگانی 00:04:58
162 20:35:46 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
163 20:36:06 بچه رئیس - قسمت 7 00:22:05
164 20:58:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 20:58:34 آگهی بازرگانی 00:03:36
166 21:02:10 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
167 21:02:30 خانواده دکتر ارنست - قسمت 29 00:20:27
168 21:22:57 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
169 21:23:52 تیزر مل‌مل 00:01:04
170 21:24:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 21:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:20
172 21:29:39 بسته شبانگاهی - قسمت 237 00:30:00
173 21:59:39 لوگو نهال 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها