جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:58:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 13 01:12:45
5 04:11:45 وله رگلاژ 00:00:27
6 04:12:12 دعای سحر 00:03:56
7 04:16:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:21:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:25:36 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان 00:01:02
10 04:26:38 سر سفره خدا-4 00:23:03
11 04:49:41 وله ماه رمضان 00:00:19
12 04:50:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 10 00:54:41
13 05:44:41 وله ماه رمضان 00:00:15
14 05:44:56 لوگو نهال 02:15:04
15 08:00:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:26 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:57 تلاوت قرآن 00:03:34
18 08:06:31 حدیث 00:00:24
19 08:06:55 مامان گلی - قسمت 1 00:04:49
20 08:11:44 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:12:29 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
22 08:13:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:14:00 آگهی بازرگانی 00:00:54
24 08:14:54 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
25 08:15:14 نقاشی‌نقاشی - قسمت 56 00:14:39
26 08:29:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:30:26 آگهی بازرگانی 00:00:38
28 08:31:04 ببعی - قسمت 14 00:08:49
29 08:39:53 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
30 08:41:18 مامان گلی - قسمت 2 00:03:45
31 08:45:03 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
32 08:45:23 ملوچ - قسمت 19 00:06:49
33 08:52:12 اعلام برنامه 00:00:35
34 08:52:47 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
35 08:56:00 دیپ‌داپ 00:02:32
36 08:58:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 08:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:38
38 08:59:43 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
39 09:00:03 دوست ما رمی خرسه - قسمت 30 00:05:48
40 09:05:51 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
41 09:07:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:08:19 یاپ یاپس 00:02:15
43 09:10:34 مامان گلی - قسمت 3 00:04:21
44 09:14:55 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
45 09:15:15 لامالاما - قسمت 1 00:11:56
46 09:27:11 نقاشی کنیم 00:00:45
47 09:27:56 اوم نوم 00:00:51
48 09:28:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:29:20 آگهی بازرگانی 00:00:38
50 09:29:58 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
51 09:30:18 موچولوها - قسمت 41 00:08:59
52 09:39:17 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
53 09:40:47 وله روابط عمومی-162 00:00:22
54 09:41:09 ترو ترو 00:03:36
55 09:44:45 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
56 09:45:05 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 6 00:11:06
57 09:56:11 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
58 09:57:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
59 09:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 09:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:54
61 10:00:06 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
62 10:00:26 مهد‌پویا - قسمت 41 00:21:30
63 10:21:56 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
64 10:23:26 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
65 10:25:36 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
66 10:27:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
67 10:29:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:29:39 آگهی بازرگانی 00:00:38
69 10:30:17 آرم تایم (صندقچه بازی) 00:00:20
70 10:30:37 صندوقچه بازی - قسمت 2 00:11:50
71 10:42:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
72 10:42:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
73 10:43:47 اعلام برنامه 00:00:35
74 10:44:22 وله روابط عمومی-162 00:00:22
75 10:44:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
76 10:45:04 ببعی - قسمت 15 00:08:48
77 10:53:52 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
78 10:55:22 ماموک 00:03:10
79 10:58:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 10:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:54
81 10:59:59 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
82 11:00:19 خدا چه آفریده-3 - قسمت 41 00:11:35
83 11:11:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 11:12:03 دیپ‌داپ 00:02:51
85 11:14:54 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
86 11:15:14 لامالاما - قسمت 2 00:11:45
87 11:26:59 اعلام برنامه 00:00:35
88 11:27:34 اوم نوم 00:00:55
89 11:28:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 11:29:02 آگهی بازرگانی 00:00:38
91 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
92 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 57 00:13:38
93 11:43:38 آرم استیشن روز 00:00:20
94 11:43:58 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
95 11:44:50 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
96 11:45:10 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 9 00:05:35
97 11:50:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
98 11:51:43 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
99 11:53:13 ماجراهای سعید 00:05:03
100 11:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 11:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:04
102 11:59:53 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
103 12:00:13 دوست ما رمی خرسه - قسمت 31 00:06:07
104 12:06:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 12:07:13 یاپ یاپس 00:02:15
106 12:09:28 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
107 12:10:58 وله روابط عمومی-162 00:00:22
108 12:11:20 مامان گلی - قسمت 4 00:03:41
109 12:15:01 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
110 12:15:21 قصه‌های ریرا - قسمت 41 00:09:06
111 12:24:27 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
112 12:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
113 12:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:38
114 12:29:45 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
115 12:30:05 ملوچ - قسمت 20 00:06:59
116 12:37:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
117 12:37:26 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
118 12:38:24 اوم نوم 00:01:08
119 12:39:32 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
120 12:41:02 مامان گلی - قسمت 5 00:03:38
121 12:44:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
122 12:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 11 00:07:55
123 12:52:55 آنونس مجموعه لاما لاما 00:01:30
124 12:54:25 وله روابط عمومی-162 00:00:22
125 12:54:47 وله رگلاژ 00:01:47
126 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
127 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
128 13:06:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
129 13:07:10 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
130 13:08:40 کلیپ دو دوست 00:02:38
131 13:11:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
132 13:11:38 مولانگ 00:03:27
133 13:15:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
134 13:15:25 خدا چه آفریده-3 - قسمت 40 00:11:49
135 13:27:14 نقاشی کنیم 00:01:00
136 13:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
137 13:28:47 آگهی بازرگانی 00:00:54
138 13:29:41 آرم تایم (صندقچه بازی) 00:00:20
139 13:30:01 صندوقچه بازی - قسمت 1 00:12:17
140 13:42:18 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
141 13:42:38 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 5 00:11:01
142 13:53:39 اوم نوم 00:01:00
143 13:54:39 مامان گلی - قسمت 6 00:04:10
144 13:58:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
145 13:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
146 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
147 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
148 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
149 14:09:50 آرم تایم (سینمایی دهکده بزها- ماجراجویی فضایی) 00:00:25
150 14:10:15 سینمایی دهکده بزها- ماجراجویی فضایی 01:13:55
151 15:24:10 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
152 15:25:18 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
153 15:27:18 آنونس مجموعه بچه رئیس 00:01:07
154 15:28:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 15:28:48 آگهی بازرگانی 00:01:04
156 15:29:52 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
157 15:30:12 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 31 00:23:24
158 15:53:36 خوشا به حال ما 00:01:37
159 15:55:13 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
160 15:57:21 تیزر مل‌مل 00:01:04
161 15:58:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 15:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:04
163 15:59:52 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
164 16:00:12 سر سفره خدا-4 - قسمت 13 01:19:12
165 17:19:24 کلیپ روزه 00:05:06
166 17:24:30 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
167 17:25:33 خانواده ایرانی 00:03:12
168 17:28:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 17:29:08 آگهی بازرگانی 00:00:38
170 17:29:46 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
171 17:30:06 بچه رئیس - قسمت 7 00:22:05
172 17:52:11 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
173 17:52:21 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
174 17:54:21 خداحافظ 00:03:06
175 17:57:27 تیزر مل‌مل 00:01:04
176 17:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 17:58:54 آگهی بازرگانی 00:00:54
178 17:59:48 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
179 18:00:08 خانواده دکتر ارنست - قسمت 29 00:20:27
180 18:20:35 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:42
181 18:22:17 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
182 18:24:21 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
183 18:25:51 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
184 18:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:28:37 آگهی بازرگانی 00:01:04
186 18:29:41 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
187 18:30:01 پهلوانان-4 - قسمت 11 00:30:12
188 19:00:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 19:00:36 آگهی بازرگانی 00:00:38
190 19:01:14 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
191 19:01:34 مل‌مل-5 - قسمت 4 00:55:00
192 19:56:34 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
193 19:58:57 وله رگلاژ 00:01:03
194 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:23:00
195 20:23:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
196 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:26
197 20:30:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:30:49 آگهی بازرگانی 00:04:18
199 20:35:07 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
200 20:35:27 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 16 00:22:29
201 20:57:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:58:19 آگهی بازرگانی 00:03:58
203 21:02:17 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
204 21:02:37 هایـدی - قسمت 18 00:18:29
205 21:21:06 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
206 21:21:44 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:33
207 21:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
208 21:25:40 آگهی بازرگانی 00:03:45
209 21:29:25 بسته شبانگاهی - قسمت 236 00:30:00
210 21:59:25 لوگو نهال 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها