جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:58:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 12 01:14:40
5 04:13:40 وله رگلاژ 00:00:27
6 04:14:07 دعای سحر 00:03:01
7 04:17:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:22:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:26:36 دعای روز نهم ماه مبارک رمضان 00:01:02
10 04:27:38 سر سفره خدا-4 00:32:03
11 04:59:41 وله ماه رمضان 00:00:19
12 05:00:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 9 01:06:58
13 06:06:58 وله ماه رمضان 00:00:15
14 06:07:13 لوگو نهال 01:52:21
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
18 08:05:46 حدیث 00:00:24
19 08:06:10 مامان گلی - قسمت 1 00:04:42
20 08:10:52 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:11:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:12:10 آگهی بازرگانی 00:02:38
23 08:14:48 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 55 00:13:43
25 08:28:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:24 آگهی بازرگانی 00:03:02
27 08:32:26 ببعی - قسمت 13 00:08:41
28 08:41:07 مامان گلی - قسمت 2 00:04:26
29 08:45:33 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:53 ملوچ - قسمت 18 00:07:22
31 08:53:15 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:53:50 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
33 08:56:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 08:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:36
35 09:00:09 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:00:29 دوست ما رمی خرسه - قسمت 29 00:06:15
37 09:06:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:07:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:09:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
40 09:10:35 مامان گلی - قسمت 3 00:04:07
41 09:14:42 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
42 09:15:02 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 57 00:06:59
43 09:22:01 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
44 09:23:31 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
45 09:26:44 اعلام برنامه 00:00:45
46 09:27:29 نقاشی کنیم 00:00:46
47 09:28:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:28:48 آگهی بازرگانی 00:01:31
49 09:30:19 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
50 09:30:39 موچولوها - قسمت 40 00:09:05
51 09:39:44 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
52 09:41:14 مولانگ 00:03:27
53 09:44:41 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
54 09:45:01 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 5 00:11:01
55 09:56:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 09:56:35 آگهی بازرگانی 00:04:00
57 10:00:35 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
58 10:00:55 مهد‌پویا - قسمت 40 00:25:10
59 10:26:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:31
61 10:30:09 آرم تایم (صندقچه بازی) 00:00:20
62 10:30:29 صندوقچه بازی - قسمت 1 00:12:17
63 10:42:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 10:42:55 اوم نوم 00:01:09
65 10:44:04 اعلام برنامه 00:00:35
66 10:44:39 وله روابط عمومی-162 00:00:22
67 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
68 10:45:21 ببعی - قسمت 14 00:08:49
69 10:54:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:54:43 آگهی بازرگانی 00:04:52
71 10:59:35 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
72 10:59:55 خدا چه آفریده-3 - قسمت 40 00:11:49
73 11:11:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
74 11:12:42 یاپ یاپس 00:02:15
75 11:14:57 آرم تایم (لامالاما) 00:00:20
76 11:15:17 لامالاما - قسمت 1 00:11:56
77 11:27:13 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:28:21 آگهی بازرگانی 00:04:20
80 11:32:41 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
81 11:33:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 56 00:14:39
82 11:47:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
83 11:48:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 8 00:05:32
84 11:53:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
85 11:54:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:52
87 11:59:55 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:15 دوست ما رمی خرسه - قسمت 30 00:05:48
89 12:06:03 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
90 12:06:27 دیپ‌داپ 00:02:53
91 12:09:20 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
92 12:10:50 مامان گلی - قسمت 4 00:04:24
93 12:15:14 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:34 قصه‌های ریرا - قسمت 40 00:09:26
95 12:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:25:33 آگهی بازرگانی 00:04:23
97 12:29:56 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
98 12:30:16 ملوچ - قسمت 19 00:06:49
99 12:37:05 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 12:37:27 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 12:38:25 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
102 12:39:55 مامان گلی - قسمت 5 00:04:46
103 12:44:41 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
104 12:45:01 آفتاب‌گردون - قسمت 10 00:07:58
105 12:52:59 وله رگلاژ 00:01:37
106 12:54:36 جشن نماز 00:06:24
107 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
108 13:06:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:25
109 13:07:07 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
110 13:08:37 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
111 13:10:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:11:16 ترو ترو 00:03:37
113 13:14:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
114 13:15:13 خدا چه آفریده-3 - قسمت 39 00:12:31
115 13:27:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:28:17 آگهی بازرگانی 00:03:31
117 13:31:48 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
118 13:32:08 ماشین کوچولوها - قسمت 17 00:07:04
119 13:39:12 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
120 13:39:32 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 4 00:11:06
121 13:50:38 مامان گلی - قسمت 6 00:04:21
122 13:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
123 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
125 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
126 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
127 14:09:50 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
128 14:10:10 ربات‌های مبدل - قسمت 10 00:21:18
129 14:31:28 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:31:51 آگهی بازرگانی 00:03:52
131 14:35:43 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
132 14:36:03 پیمان دوستی - قسمت 10 00:21:17
133 14:57:20 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:57:43 آگهی بازرگانی 00:04:25
135 15:02:08 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
136 15:02:28 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 4 00:29:01
137 15:31:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 15:31:52 آگهی بازرگانی 00:03:31
139 15:35:23 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
140 15:35:43 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 18 00:21:11
141 15:56:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:57:17 آگهی بازرگانی 00:05:00
143 16:02:17 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
144 16:02:37 سر سفره خدا-4 - قسمت 12 01:22:30
145 17:25:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:23
147 17:29:53 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
148 17:30:13 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 16 00:22:29
149 17:52:42 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:42
150 17:54:24 تیزر مل‌مل 00:01:04
151 17:55:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:00
153 17:59:51 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
154 18:00:11 هایـدی - قسمت 18 00:18:29
155 18:18:40 خداحافظ 00:01:26
156 18:20:06 آنونس سینمایی دهکده بزها 00:02:00
157 18:22:06 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
158 18:24:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 18:24:52 آگهی بازرگانی 00:04:59
160 18:29:51 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
161 18:30:11 صیام و تیام - قسمت 5 00:23:01
162 18:53:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
163 18:53:39 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:03
164 18:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 18:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:39
166 18:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
167 19:00:04 مل‌مل-5 - قسمت 3 00:55:00
168 19:55:04 تیزر خوش‌مزه 00:03:44
169 19:58:48 وله رگلاژ 00:01:12
170 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
171 20:22:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
172 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:26
173 20:30:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 20:30:49 آگهی بازرگانی 00:00:54
175 20:31:43 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
176 20:32:03 پیمان دوستی - قسمت 16 00:21:17
177 20:53:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 20:53:56 تیزر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 00:01:08
179 20:55:04 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
180 20:55:21 کلیپ ماه رمضان 00:01:48
181 20:57:09 خوشا به حال ما 00:01:12
182 20:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:58:44 آگهی بازرگانی 00:00:55
184 20:59:39 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
185 20:59:59 باخانمان - قسمت 12 00:20:30
186 21:20:29 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
187 21:21:07 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
188 21:23:29 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
189 21:24:24 شکرستان 00:02:44
190 21:27:08 وله روابط عمومی-162 00:00:20
191 21:27:28 تیزر مل‌مل 00:01:04
192 21:28:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 21:28:55 آگهی بازرگانی 00:00:38
194 21:29:33 بسته شبانگاهی - قسمت 235 00:29:40
195 21:59:13 لوگو نهال 00:00:47


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها