جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:58:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 5 01:16:10
5 04:15:10 وله رگلاژ 00:00:27
6 04:15:37 دعای سحر 00:02:31
7 04:18:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:23:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:27:36 دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان 00:01:07
10 04:28:43 سر سفره خدا-4 00:30:58
11 04:59:41 وله ماه رمضان 00:00:19
12 05:00:00 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 8 01:10:03
13 06:10:03 وله ماه رمضان 00:00:15
14 06:10:18 لوگو نهال 01:49:16
15 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
16 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
17 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
18 08:05:48 حدیث 00:00:22
19 08:06:10 مامان گلی - قسمت 1 00:03:42
20 08:09:52 اعلام برنامه 00:00:45
21 08:10:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:11:10 آگهی بازرگانی 00:03:42
23 08:14:52 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 54 00:13:43
25 08:28:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:28 آگهی بازرگانی 00:03:12
27 08:32:40 ببعی - قسمت 12 00:08:47
28 08:41:27 مامان گلی - قسمت 2 00:04:45
29 08:46:12 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:46:32 ملوچ - قسمت 17 00:06:34
31 08:53:06 اعلام برنامه 00:00:35
32 08:53:41 نقاشی کنیم 00:00:48
33 08:54:29 کلیپ سلام 00:01:22
34 08:55:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 08:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
36 09:00:00 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
37 09:00:20 دوست ما رمی خرسه - قسمت 28 00:06:16
38 09:06:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
39 09:07:34 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
40 09:09:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
41 09:10:37 مامان گلی - قسمت 3 00:04:27
42 09:15:04 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
43 09:15:24 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 56 00:06:55
44 09:22:19 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:23:04 دیپ‌داپ 00:01:58
46 09:25:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:25:35 آگهی بازرگانی 00:04:05
48 09:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
49 09:30:00 موچولوها - قسمت 39 00:09:47
50 09:39:47 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
51 09:41:17 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
52 09:43:52 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
53 09:44:12 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 4 00:11:06
54 09:55:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 09:55:51 آگهی بازرگانی 00:03:50
56 09:59:41 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
57 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 39 00:23:12
58 10:23:13 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
59 10:24:43 وله ماه رمضان 00:00:20
60 10:25:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:25:36 آگهی بازرگانی 00:04:05
62 10:29:41 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
63 10:30:01 ماشین کوچولوها - قسمت 18 00:07:04
64 10:37:05 اعلام برنامه 00:00:35
65 10:37:40 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
66 10:41:05 مامان گلی - قسمت 4 00:03:39
67 10:44:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
68 10:45:04 ببعی - قسمت 13 00:08:41
69 10:53:45 آنونس مجموعه داینو پنجه های کنجکاو 00:01:30
70 10:55:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 10:55:48 آگهی بازرگانی 00:03:59
72 10:59:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
73 11:00:07 خدا چه آفریده-3 - قسمت 39 00:12:31
74 11:12:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
75 11:13:36 اوم نوم 00:01:05
76 11:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
77 11:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 57 00:06:59
78 11:22:00 اعلام برنامه 00:00:35
79 11:22:35 کاردستی‌های مهدپویا-قلک 00:02:29
80 11:25:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:25:37 آگهی بازرگانی 00:04:05
82 11:29:42 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
83 11:30:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 55 00:13:43
84 11:43:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
85 11:44:43 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
86 11:45:03 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 7 00:05:27
87 11:50:30 آنونس مجموعه قصه های ریرا 00:01:30
88 11:52:00 ماموک 00:03:00
89 11:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 11:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:40
91 12:00:13 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
92 12:00:33 دوست ما رمی خرسه - قسمت 29 00:06:15
93 12:06:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:07:08 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
95 12:08:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 12:09:31 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
97 12:14:41 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
98 12:15:01 قصه‌های ریرا - قسمت 39 00:10:09
99 12:25:10 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:13
100 12:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:26:56 آگهی بازرگانی 00:04:38
102 12:31:34 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
103 12:31:54 ملوچ - قسمت 18 00:07:22
104 12:39:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
105 12:39:32 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
106 12:41:02 مامان گلی - قسمت 5 00:03:46
107 12:44:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
108 12:45:08 آفتاب‌گردون - قسمت 9 00:07:26
109 12:52:34 آنونس مجموعه خدا چه آفریده-3 00:01:30
110 12:54:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
111 12:55:02 وله رگلاژ 00:00:35
112 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
113 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
114 13:06:42 وله ماه رمضان 00:00:25
115 13:07:07 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
116 13:08:37 مولانگ 00:03:24
117 13:12:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
118 13:12:21 خدا چه آفریده-3 - قسمت 38 00:12:20
119 13:24:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:57
121 13:30:11 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
122 13:30:31 ماشین کوچولوها - قسمت 17 00:06:58
123 13:37:29 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
124 13:37:49 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 3 00:11:06
125 13:48:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:49:04 یاپ یاپس 00:02:10
127 13:51:14 مامان گلی - قسمت 6 00:04:22
128 13:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:51
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:52
133 14:08:13 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
134 14:08:33 فوتبال رباتی - قسمت 17 00:22:04
135 14:30:37 وله ماه رمضان 00:00:28
136 14:31:05 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:31:28 آگهی بازرگانی 00:03:59
138 14:35:27 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 14:35:47 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 15 00:22:40
140 14:58:27 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
141 14:58:50 آگهی بازرگانی 00:03:36
142 15:02:26 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
143 15:02:46 صیام و تیام - قسمت 4 00:23:23
144 15:26:09 وله ماه رمضان 00:00:30
145 15:26:39 تیزر مل‌مل 00:01:04
146 15:27:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:28:06 آگهی بازرگانی 00:02:27
148 15:30:33 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
149 15:30:53 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 12 00:11:59
150 15:42:52 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
151 15:43:12 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 12 00:12:07
152 15:55:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:40
154 16:00:22 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
155 16:00:42 سر سفره خدا-4 - قسمت 11 01:23:06
156 17:23:48 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
157 17:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:26:11 آگهی بازرگانی 00:03:29
159 17:29:40 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
160 17:30:00 پیمان دوستی - قسمت 10 00:21:17
161 17:51:17 آنونس سینمایی دهکده بزها 00:02:00
162 17:53:17 سبک زندگی 00:01:20
163 17:54:37 تیزر مل‌مل 00:01:04
164 17:55:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:36
166 17:59:40 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
167 18:00:00 باخانمان - قسمت 12 00:20:30
168 18:20:30 وله ماه رمضان 00:00:17
169 18:20:47 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
170 18:22:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:22:40 آگهی بازرگانی 00:03:54
172 18:26:34 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
173 18:26:54 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 4 00:29:01
174 18:55:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 18:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:36
176 18:59:54 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
177 19:00:14 مل‌مل-5 - قسمت 2 00:55:00
178 19:55:14 تیزر خوش‌مزه 00:03:35
179 19:58:49 وله رگلاژ 00:01:11
180 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
181 20:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
182 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:26
183 20:30:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 20:30:49 آگهی بازرگانی 00:04:12
185 20:35:01 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
186 20:35:21 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 15 00:22:40
187 20:58:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 20:58:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
189 21:02:00 آرم تایم (هایـدی ) 00:00:20
190 21:02:20 هایـدی - قسمت 17 00:21:30
191 21:23:50 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
192 21:24:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 21:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:12
194 21:29:20 بسته شبانگاهی - قسمت 234 00:29:00
195 21:58:20 لوگو نهال 00:01:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها