جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:15
2 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 10 01:19:00
5 04:19:00 وله رگلاژ 00:00:18
6 04:19:18 دعای سحر 00:01:57
7 04:21:15 تلاوت قرآن 00:02:45
8 04:24:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:28:36 دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان 00:00:58
10 04:29:34 وله ماه رمضان 00:00:17
11 04:29:51 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء7 01:07:24
12 05:37:15 وله ماه رمضان 00:00:30
13 05:37:45 لوگو نهال 02:21:49
14 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
15 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
16 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
17 08:06:19 اعلام برنامه 00:00:45
18 08:07:04 مامان گلی - قسمت 1 00:03:26
19 08:10:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
20 08:11:03 آگهی بازرگانی 00:03:45
21 08:14:48 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
22 08:15:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 53 00:13:48
23 08:28:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:29:29 آگهی بازرگانی 00:04:15
25 08:33:44 ببعی - قسمت 11 00:08:43
26 08:42:27 مامان گلی - قسمت 2 00:04:26
27 08:46:53 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
28 08:47:13 ملوچ - قسمت 16 00:08:24
29 08:55:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
30 08:56:10 آگهی بازرگانی 00:04:16
31 09:00:26 دوست ما رمی خرسه - قسمت 27 00:06:17
32 09:06:43 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
33 09:08:13 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
34 09:10:36 مامان گلی - قسمت 3 00:03:40
35 09:14:16 وله ماه رمضان 00:00:25
36 09:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
37 09:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 55 00:07:17
38 09:22:18 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:23:03 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
40 09:25:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:26:01 آگهی بازرگانی 00:04:38
42 09:30:39 موچولوها - قسمت 38 00:08:43
43 09:39:22 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
44 09:40:52 کلیپ طعم صلوات 00:04:08
45 09:45:00 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
46 09:45:20 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 3 00:11:06
47 09:56:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:56:59 آگهی بازرگانی 00:04:15
49 10:01:14 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 10:01:34 مهد‌پویا - قسمت 38 00:22:57
51 10:24:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 10:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:05
54 10:30:07 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
55 10:30:27 ماشین کوچولوها - قسمت 17 00:06:58
56 10:37:25 مامان گلی - قسمت 4 00:04:14
57 10:41:39 وله ماه رمضان 00:00:24
58 10:42:03 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:42:38 یاپ یاپس 00:02:15
60 10:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:45:13 ببعی - قسمت 12 00:08:47
62 10:54:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:54:20 نقاشی کنیم 00:00:55
64 10:55:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:55:48 آگهی بازرگانی 00:04:15
66 11:00:03 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:23 خدا چه آفریده-3 - قسمت 38 00:12:20
68 11:12:43 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
69 11:14:13 اوم نوم 00:01:05
70 11:15:18 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
71 11:15:38 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 56 00:06:55
72 11:22:33 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:23:08 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
74 11:25:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:26:30 آگهی بازرگانی 00:04:05
76 11:30:35 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
77 11:30:55 نقاشی‌نقاشی - قسمت 54 00:13:43
78 11:44:38 وله ماه رمضان 00:00:25
79 11:45:03 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
80 11:45:23 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 6 00:05:35
81 11:50:58 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
82 11:52:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
83 11:53:26 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-2 00:02:13
84 11:55:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:43
86 11:59:55 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:15 دوست ما رمی خرسه - قسمت 28 00:06:16
88 12:06:31 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
89 12:08:01 کلیپ باد 00:02:55
90 12:10:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:11:16 مولانگ 00:03:27
92 12:14:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:03 قصه‌های ریرا - قسمت 38 00:09:44
94 12:24:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:24:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
96 12:26:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:30
98 12:29:59 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
99 12:30:19 ملوچ - قسمت 17 00:06:34
100 12:36:53 مامان گلی - قسمت 5 00:04:31
101 12:41:24 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
102 12:43:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:43:54 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
104 12:44:52 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
105 12:45:12 آفتاب‌گردون - قسمت 8 00:07:59
106 12:53:11 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
107 12:54:41 وله ماه رمضان 00:00:20
108 12:55:01 وله رگلاژ 00:00:49
109 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
110 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
111 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:07:11 دیپ‌داپ 00:02:51
113 13:10:02 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
114 13:11:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
115 13:12:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
116 13:12:46 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
117 13:15:12 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
118 13:15:32 خدا چه آفریده-3 - قسمت 37 00:12:31
119 13:28:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
120 13:28:36 آگهی بازرگانی 00:04:05
121 13:32:41 ماشین کوچولوها - قسمت 16 00:07:02
122 13:39:43 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
123 13:40:03 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 5 00:11:04
124 13:51:07 مامان گلی - قسمت 6 00:04:19
125 13:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:55:59 آگهی بازرگانی 00:04:01
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
130 14:06:23 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
131 14:06:43 ربات‌های مبدل - قسمت 9 00:21:18
132 14:28:01 تیزر مل‌مل 00:01:04
133 14:29:05 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:29:28 آگهی بازرگانی 00:04:11
135 14:33:39 پیمان دوستی - قسمت 9 00:22:24
136 14:56:03 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:56:26 آگهی بازرگانی 00:04:03
138 15:00:29 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
139 15:00:49 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 3 00:26:53
140 15:27:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:28:05 آگهی بازرگانی 00:02:07
142 15:30:12 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 17 00:21:50
143 15:52:02 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
144 15:54:02 تیزر مل‌مل 00:01:04
145 15:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 15:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:29
147 15:59:58 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
148 16:00:18 سر سفره خدا-4 - قسمت 10 01:19:00
149 17:19:18 آنونس سینمایی دهکده بزها 00:02:00
150 17:21:18 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
151 17:24:54 مورف 00:01:29
152 17:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:26:46 آگهی بازرگانی 00:03:33
154 17:30:19 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
155 17:30:39 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 15 00:22:40
156 17:53:19 آنونس مجموعه پیمان دوستی 00:01:30
157 17:54:49 تیزر مل‌مل 00:01:04
158 17:55:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:42
160 17:59:58 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
161 18:00:18 هایـدی - قسمت 17 00:21:30
162 18:21:48 وله ماه رمضان 00:00:33
163 18:22:21 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
164 18:24:21 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
165 18:25:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:25:39 آگهی بازرگانی 00:04:01
167 18:29:40 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
168 18:30:00 صیام و تیام - قسمت 4 00:23:23
169 18:53:23 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
170 18:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:55:45 آگهی بازرگانی 00:04:13
172 18:59:58 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
173 19:00:18 مل‌مل-5 - قسمت 1 00:55:00
174 19:55:18 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
175 19:56:17 آنونس مجموعه سر سفره خدا 00:01:43
176 19:58:00 وله ماه رمضان 00:01:36
177 19:59:36 وله رگلاژ 00:00:24
178 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
179 20:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
180 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:23
181 20:30:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:30:46 آگهی بازرگانی 00:04:45
183 20:35:31 پیمان دوستی - قسمت 9 00:22:24
184 20:57:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:58:18 آگهی بازرگانی 00:04:15
186 21:02:33 باخانمان - قسمت 11 00:21:55
187 21:24:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 21:24:51 آگهی بازرگانی 00:04:44
189 21:29:35 بسته شبانگاهی - قسمت 233 00:30:00
190 21:59:35 لوگو نهال 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها