جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:35
2 02:59:35 وله ماه رمضان 00:00:25
3 03:00:00 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 03:00:20 سر سفره خدا-4 - قسمت 9 01:19:00
5 04:19:20 وله رگلاژ 00:00:25
6 04:19:45 دعای سحر 00:02:36
7 04:22:21 تلاوت قرآن 00:02:39
8 04:25:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
9 04:29:04 دعای روز ششم ماه مبارک رمضان 00:01:01
10 04:30:05 وله ماه رمضان 00:00:15
11 04:30:20 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 6 00:58:50
12 05:29:10 وله ماه رمضان 00:00:25
13 05:29:35 لوگو نهال 02:29:59
14 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
15 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
16 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
17 08:05:33 حدیث 00:00:30
18 08:06:03 اعلام برنامه 00:00:45
19 08:06:48 مامان گلی - قسمت 1 00:04:15
20 08:11:03 کلیپ پروانه 00:02:15
21 08:13:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:13:51 آگهی بازرگانی 00:00:54
23 08:14:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
24 08:15:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 52 00:14:06
25 08:29:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:29:44 آگهی بازرگانی 00:01:15
27 08:30:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
28 08:31:19 ببعی - قسمت 10 00:08:35
29 08:39:54 مامان گلی - قسمت 2 00:04:46
30 08:44:40 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
31 08:45:00 ملوچ - قسمت 15 00:07:56
32 08:52:56 اعلام برنامه 00:00:35
33 08:53:31 کلیپ شادی 00:02:35
34 08:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 08:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:10
36 08:59:49 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
37 09:00:09 دوست ما رمی خرسه - قسمت 26 00:06:12
38 09:06:21 مامان گلی - قسمت 3 00:04:38
39 09:10:59 کلیپ سلام 00:01:22
40 09:12:21 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
41 09:13:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:14:49 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
43 09:15:09 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 54 00:07:07
44 09:22:16 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:23:01 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
46 09:25:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:25:18 دیپ‌داپ 00:02:55
48 09:28:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:28:46 آگهی بازرگانی 00:01:06
50 09:29:52 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
51 09:30:12 موچولوها - قسمت 37 00:08:53
52 09:39:05 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
53 09:40:35 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 09:41:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 09:41:59 کلیپ درخت-2 00:02:44
56 09:44:43 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
57 09:45:03 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 2 00:11:04
58 09:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 09:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:46
60 10:00:26 مهد‌پویا - قسمت 37 00:25:23
61 10:25:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
62 10:26:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:27:20 آگهی بازرگانی 00:02:42
64 10:30:02 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
65 10:30:22 ماشین کوچولوها - قسمت 16 00:07:02
66 10:37:24 اعلام برنامه 00:00:35
67 10:37:59 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
68 10:42:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 10:42:26 یاپ یاپس 00:02:15
70 10:44:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
71 10:45:01 ببعی - قسمت 11 00:08:43
72 10:53:44 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
73 10:55:14 وله ماه رمضان 00:00:20
74 10:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 10:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:46
76 10:59:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
77 11:00:13 خدا چه آفریده-3 - قسمت 37 00:12:31
78 11:12:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
79 11:13:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
80 11:15:07 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
81 11:15:27 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 55 00:07:17
82 11:22:44 اعلام برنامه 00:00:35
83 11:23:19 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
84 11:26:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:27:04 آگهی بازرگانی 00:02:36
86 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
87 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 53 00:13:48
88 11:43:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
89 11:44:46 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
90 11:45:06 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 5 00:05:32
91 11:50:38 اعلام برنامه 00:00:45
92 11:51:23 کلیپ ماهی-3 00:01:49
93 11:53:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 11:53:34 ماموک 00:03:06
95 11:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 11:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:59
97 12:00:12 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
98 12:00:32 دوست ما رمی خرسه - قسمت 27 00:06:17
99 12:06:49 مامان گلی - قسمت 4 00:04:40
100 12:11:29 مولانگ 00:03:13
101 12:14:42 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
102 12:15:02 قصه‌های ریرا - قسمت 37 00:09:55
103 12:24:57 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
104 12:26:27 اوم نوم 00:01:02
105 12:27:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 12:28:02 آگهی بازرگانی 00:02:10
107 12:30:12 ملوچ - قسمت 16 00:08:24
108 12:38:36 مامان گلی - قسمت 5 00:03:16
109 12:41:52 کلیپ ماه رمضان آمد 00:02:59
110 12:44:51 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
111 12:45:11 آفتاب‌گردون - قسمت 7 00:07:37
112 12:52:48 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
113 12:54:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
114 12:55:16 وله رگلاژ 00:00:22
115 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
116 13:01:00 جشن نماز 00:05:49
117 13:06:49 وله ماه رمضان 00:00:29
118 13:07:18 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
119 13:10:31 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
120 13:12:01 دیپ‌داپ 00:02:31
121 13:14:32 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
122 13:14:52 خدا چه آفریده-3 - قسمت 36 00:12:40
123 13:27:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
124 13:28:05 آگهی بازرگانی 00:03:08
125 13:31:13 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
126 13:31:33 ماشین کوچولوها - قسمت 15 00:06:14
127 13:37:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
128 13:37:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
129 13:38:54 نقاشی کنیم 00:00:48
130 13:39:42 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
131 13:40:02 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 1 00:11:02
132 13:51:04 مامان گلی - قسمت 6 00:03:27
133 13:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
134 13:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:56
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
136 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
137 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
138 14:06:21 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
139 14:06:41 فوتبال رباتی - قسمت 16 00:22:12
140 14:28:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 14:29:16 آگهی بازرگانی 00:04:39
142 14:33:55 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 14 00:22:41
143 14:56:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 14:56:59 آگهی بازرگانی 00:04:28
145 15:01:27 صیام و تیام - قسمت 3 00:28:12
146 15:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:30:02 آگهی بازرگانی 00:03:35
148 15:33:37 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 11 00:11:56
149 15:45:33 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
150 15:45:53 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 11 00:11:58
151 15:57:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 15:58:14 آگهی بازرگانی 00:03:29
153 16:01:43 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
154 16:02:03 سر سفره خدا-4 - قسمت 9 01:19:00
155 17:21:03 آنونس سینمایی دهکده بزها 00:02:00
156 17:23:03 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
157 17:24:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:36
159 17:29:49 آرم تایم پیمان دوستی) 00:00:20
160 17:30:09 پیمان دوستی - قسمت 9 00:22:24
161 17:52:33 آنونس مجموعه ماجراهای میرزا بلد 00:01:05
162 17:53:38 وله ماه رمضان 00:01:36
163 17:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 17:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:27
165 18:00:04 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
166 18:00:24 باخانمان - قسمت 11 00:21:55
167 18:22:19 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
168 18:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 18:25:05 آگهی بازرگانی 00:04:58
170 18:30:03 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
171 18:30:23 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 3 00:26:53
172 18:57:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:57:39 آگهی بازرگانی 00:04:27
174 19:02:06 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
175 19:02:26 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 16 00:22:03
176 19:24:29 آنونس مجموعه صیام و تیام 00:01:23
177 19:25:52 وله ماه رمضان 00:00:59
178 19:26:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:27:14 آگهی بازرگانی 00:02:34
180 19:29:48 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
181 19:30:08 فوتبال رباتی - قسمت 16 00:22:12
182 19:52:20 آنونس سینمایی گنجینه شهر هویجی 00:02:00
183 19:54:20 تیزر خوش‌مزه 00:03:44
184 19:58:04 کلیپ ماه رمضان -1 00:01:48
185 19:59:52 وله رگلاژ 00:00:08
186 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
187 20:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
188 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:26
189 20:30:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:30:49 آگهی بازرگانی 00:03:46
191 20:34:35 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
192 20:34:55 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 14 00:22:41
193 20:57:36 وله ماه رمضان 00:00:17
194 20:57:53 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:25
195 20:59:18 تیزر سر سفره خدا 00:00:55
196 21:00:13 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
197 21:00:33 هایـدی - قسمت 16 00:20:35
198 21:21:08 وله ماه رمضان 00:00:27
199 21:21:35 آنونس سینمایی دهکده بزها 00:02:00
200 21:23:35 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
201 21:25:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 21:26:20 آگهی بازرگانی 00:03:29
203 21:29:49 بسته شبانگاهی - قسمت 232 00:30:00
204 21:59:49 لوگو نهال 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها