جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:38
3 02:58:53 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:13 سر سفره خدا-4 - قسمت 5 01:19:27
5 04:18:40 وله رگلاژ 00:00:27
6 04:19:07 دعای سحر 00:03:01
7 04:22:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:27:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:31:36 دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان 00:01:01
10 04:32:37 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 1 00:49:25
11 05:22:02 وله ماه رمضان 00:00:19
12 05:22:21 لوگو نهال 02:37:39
13 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
14 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
15 08:07:06 حدیث 00:00:22
16 08:07:28 مامان گلی - قسمت 1 00:04:06
17 08:11:34 اعلام برنامه 00:00:45
18 08:12:19 اوم نوم 00:01:03
19 08:13:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
20 08:13:55 آگهی بازرگانی 00:00:45
21 08:14:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
22 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 51 00:14:08
23 08:29:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:29:41 آگهی بازرگانی 00:02:45
25 08:32:26 ببعی - قسمت 9 00:08:40
26 08:41:06 مامان گلی - قسمت 2 00:04:05
27 08:45:11 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
28 08:45:31 ملوچ - قسمت 11 00:07:12
29 08:52:43 اعلام برنامه 00:00:35
30 08:53:18 کلیپ ماهی 00:02:10
31 08:55:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 08:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:43
33 08:59:44 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
34 09:00:04 دوست ما رمی خرسه - قسمت 25 00:06:26
35 09:06:30 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
36 09:08:00 یاپ یاپس 00:02:10
37 09:10:10 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:11:08 مامان گلی - قسمت 3 00:03:41
39 09:14:49 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
40 09:15:09 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 53 00:07:11
41 09:22:20 اعلام برنامه 00:00:45
42 09:23:05 کلیپ توپ 00:02:19
43 09:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:43
45 09:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
46 09:30:00 موچولوها - قسمت 36 00:09:13
47 09:39:13 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
48 09:40:43 آرم تایم (داینو پنجه‌های کنجکاو) 00:00:20
49 09:41:03 داینو پنجه‌های کنجکاو - قسمت 1 00:11:02
50 09:52:05 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
51 09:54:15 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 09:54:48 آگهی بازرگانی 00:04:53
53 09:59:41 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
54 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 36 00:23:30
55 10:23:31 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
56 10:25:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:20
58 10:29:54 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
59 10:30:14 ماشین کوچولوها - قسمت 15 00:06:14
60 10:36:28 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:37:03 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
62 10:40:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 10:41:06 مامان گلی - قسمت 4 00:03:36
64 10:44:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:02 ببعی - قسمت 10 00:08:35
66 10:53:37 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
67 10:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:39
69 11:00:19 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:39 خدا چه آفریده-3 - قسمت 36 00:12:40
71 11:13:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
72 11:13:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
73 11:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
74 11:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 54 00:07:07
75 11:22:08 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:22:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 11:24:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:25:16 آگهی بازرگانی 00:05:01
79 11:30:17 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:37 نقاشی‌نقاشی - قسمت 52 00:14:06
81 11:44:43 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
82 11:45:03 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 4 00:05:19
83 11:50:22 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
84 11:51:52 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
85 11:55:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:25
87 11:59:46 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:06 دوست ما رمی خرسه - قسمت 26 00:06:12
89 12:06:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:06:38 ماجراهای سعید 00:05:48
91 12:12:26 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
92 12:13:56 نقاشی کنیم 00:00:47
93 12:14:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:03 قصه‌های ریرا - قسمت 36 00:10:16
95 12:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:25:52 آگهی بازرگانی 00:05:01
97 12:30:53 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
98 12:31:13 ملوچ - قسمت 15 00:07:56
99 12:39:09 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
100 12:40:39 مامان گلی - قسمت 5 00:04:09
101 12:44:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
102 12:45:08 آفتاب‌گردون - قسمت 6 00:06:00
103 12:51:08 آنونس مجموعه داینو پنجه‌های کنجکاو 00:01:30
104 12:52:38 اوم نوم 00:01:00
105 12:53:38 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
106 12:54:36 وله رگلاژ 00:01:14
107 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
108 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
109 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:07:11 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
111 13:11:59 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
112 13:12:19 خدا چه آفریده-3 - قسمت 35 00:12:20
113 13:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:20
115 13:29:32 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
116 13:29:52 ماشین کوچولوها - قسمت 14 00:06:55
117 13:36:47 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
118 13:37:07 میمونک و فیلی - قسمت 6 00:13:30
119 13:50:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
120 13:50:59 مامان گلی - قسمت 6 00:03:49
121 13:54:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:39
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
126 14:08:47 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
127 14:09:07 کارآگاه گجت - قسمت 15 00:21:38
128 14:30:45 وله ماه رمضان 00:00:38
129 14:31:23 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:31:46 آگهی بازرگانی 00:04:03
131 14:35:49 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
132 14:36:09 بچه رئیس - قسمت 6 00:22:20
133 14:58:29 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:58:52 آگهی بازرگانی 00:02:16
135 15:01:08 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
136 15:01:28 پهلوانان-4 - قسمت 10 00:30:08
137 15:31:36 اعلام برنامه 00:00:55
138 15:32:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 15:32:54 آگهی بازرگانی 00:05:01
140 15:37:55 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
141 15:38:15 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 16 00:22:03
142 16:00:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 16:00:41 آگهی بازرگانی 00:04:11
144 16:04:52 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
145 16:05:12 سر سفره خدا-4 - قسمت 8 01:19:27
146 17:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:25:02 اعلام برنامه 00:00:55
148 17:25:57 آگهی بازرگانی 00:04:25
149 17:30:22 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
150 17:30:42 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 14 00:22:41
151 17:53:23 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:54:13 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
153 17:55:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:53
155 18:00:24 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
156 18:00:44 هایـدی - قسمت 16 00:20:35
157 18:21:19 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
158 18:22:19 کلیپ ماه رمضان 00:01:47
159 18:24:06 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
160 18:25:05 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:24
163 18:29:47 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
164 18:30:07 صیام و تیام - قسمت 3 00:28:12
165 18:58:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:58:42 آگهی بازرگانی 00:04:50
167 19:03:32 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
168 19:03:52 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 30 00:22:29
169 19:26:21 اعلام برنامه 00:00:50
170 19:27:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:27:34 آگهی بازرگانی 00:04:11
172 19:31:45 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
173 19:32:05 کارآگاه گجت - قسمت 32 00:21:38
174 19:53:43 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
175 19:56:06 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
176 19:59:48 وله رگلاژ 00:00:12
177 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
178 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
179 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:20
180 20:30:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 20:30:43 آگهی بازرگانی 00:04:20
182 20:35:03 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
183 20:35:23 بچه رئیس - قسمت 06 00:22:20
184 20:57:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:58:06 آگهی بازرگانی 00:03:25
186 21:01:31 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
187 21:01:51 خانواده دکتر ارنست - قسمت 28 00:22:40
188 21:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 21:24:54 آگهی بازرگانی 00:03:43
190 21:28:37 بسته شبانگاهی - قسمت 231 00:30:00
191 21:58:37 لوگو نهال 00:01:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها