جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:40
2 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
3 03:00:00 سر سفره خدا-4 01:19:28
4 04:19:28 وله رگلاژ 00:01:20
5 04:20:48 دعای سحر 00:02:20
6 04:23:08 تلاوت قرآن 00:04:52
7 04:28:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
8 04:32:36 دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان 00:01:13
9 04:33:49 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 4 01:05:08
10 05:38:57 وله ماه رمضان 00:00:20
11 05:39:17 لوگو نهال 02:20:43
12 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
13 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
14 08:05:46 حدیث 00:00:24
15 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
16 08:06:30 کلیپ سلام 00:01:22
17 08:07:52 اعلام برنامه 00:00:45
18 08:08:37 مامان گلی - قسمت 1 00:03:54
19 08:12:31 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
20 08:13:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:14:02 آگهی بازرگانی 00:00:54
22 08:14:56 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
23 08:15:16 نقاشی‌نقاشی - قسمت 50 00:14:09
24 08:29:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:29:58 آگهی بازرگانی 00:00:38
26 08:30:36 ببعی - قسمت 8 00:08:54
27 08:39:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 08:40:23 مامان گلی - قسمت 2 00:04:37
29 08:45:00 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
30 08:45:20 ملوچ - قسمت 13 00:07:27
31 08:52:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
32 08:53:11 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
33 08:54:09 اعلام برنامه 00:00:35
34 08:54:44 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
35 08:56:54 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
36 08:58:24 وله روابط عمومی-162 00:00:22
37 08:58:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 08:59:19 آگهی بازرگانی 00:00:45
39 09:00:04 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
40 09:00:24 دوست ما رمی خرسه - قسمت 24 00:06:27
41 09:06:51 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
42 09:08:21 مامان گلی - قسمت 3 00:03:48
43 09:12:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 09:13:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 09:15:02 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
46 09:15:22 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 52 00:07:06
47 09:22:28 اعلام برنامه 00:00:45
48 09:23:13 نقاشی کنیم 00:00:55
49 09:24:08 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
50 09:26:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:27:08 آگهی بازرگانی 00:03:10
52 09:30:18 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
53 09:30:38 موچولوها - قسمت 35 00:09:00
54 09:39:38 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
55 09:41:08 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
56 09:42:06 ماموک 00:03:00
57 09:45:06 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
58 09:45:26 میمونک و فیلی - قسمت 6 00:13:30
59 09:58:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 09:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:49
61 10:00:18 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
62 10:00:38 مهد‌پویا - قسمت 35 00:23:02
63 10:23:40 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
64 10:25:10 وله روابط عمومی-162 00:00:22
65 10:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:26:05 آگهی بازرگانی 00:03:47
67 10:29:52 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
68 10:30:12 ماشین کوچولوها - قسمت 14 00:06:55
69 10:37:07 اعلام برنامه 00:00:35
70 10:37:42 کلیپ نمره بیست 00:01:52
71 10:39:34 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
72 10:41:04 مامان گلی - قسمت 4 00:03:46
73 10:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
74 10:45:10 ببعی - قسمت 9 00:08:40
75 10:53:50 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
76 10:55:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 10:57:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 10:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:16
79 11:00:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
80 11:00:29 خدا چه آفریده-3 - قسمت 35 00:12:20
81 11:12:49 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
82 11:14:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
83 11:15:17 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
84 11:15:37 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 52 00:07:11
85 11:22:48 اعلام برنامه 00:00:35
86 11:23:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 11:23:43 اوم نوم 00:01:14
88 11:24:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 11:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:39
90 11:30:09 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
91 11:30:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 51 00:14:08
92 11:44:37 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
93 11:44:57 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 3 00:05:33
94 11:50:30 آرم استیشن توپ 00:00:23
95 11:50:53 کلیپ رمضان 00:05:00
96 11:55:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
97 11:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:33
98 11:59:59 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
99 12:00:19 دوست ما رمی خرسه - قسمت 25 00:06:26
100 12:06:45 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
101 12:08:15 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
102 12:11:28 مولانگ 00:03:19
103 12:14:47 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
104 12:15:07 قصه‌های ریرا - قسمت 35 00:11:00
105 12:26:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
106 12:26:40 آگهی بازرگانی 00:04:36
107 12:31:16 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
108 12:31:36 ملوچ - قسمت 14 00:07:12
109 12:38:48 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
110 12:39:11 مامان گلی - قسمت 5 00:04:16
111 12:43:27 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-2 00:01:53
112 12:45:20 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
113 12:45:40 آفتاب‌گردون - قسمت 5 00:06:57
114 12:52:37 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
115 12:54:07 حدیث 00:00:22
116 12:54:29 وله رگلاژ 00:00:41
117 12:55:10 جشن نماز 00:05:50
118 13:01:00 جشن نماز 00:05:53
119 13:06:53 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
120 13:08:23 ماجراهای سعید 00:04:12
121 13:12:35 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
122 13:14:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
123 13:15:03 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
124 13:15:23 خدا چه آفریده-3 - قسمت 34 00:12:19
125 13:27:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:28:15 آگهی بازرگانی 00:04:38
127 13:32:53 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
128 13:33:13 ماشین کوچولوها - قسمت 13 00:05:41
129 13:38:54 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:40
130 13:39:34 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
131 13:39:54 میمونک و فیلی - قسمت 5 00:13:16
132 13:53:10 مامان گلی - قسمت 6 00:04:17
133 13:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
134 13:58:00 آگهی بازرگانی 00:02:00
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
136 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
137 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
138 14:06:55 آرم تایم (سینمایی فسانه سرزمین اوز- بازگشت دوروتی)) 00:00:20
139 14:07:15 سینمایی افسانه سرزمین اوز- بازگشت دوروتی 01:08:03
140 15:15:18 وله ماه رمضان 00:00:30
141 15:15:48 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
142 15:16:08 خانواده من - قسمت 34 00:07:22
143 15:23:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
144 15:23:52 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
145 15:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 15:26:38 آگهی بازرگانی 00:03:08
147 15:29:46 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
148 15:30:06 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 30 00:22:29
149 15:52:35 وله ماه رمضان 00:01:00
150 15:53:35 کلیپ ماه رمضان 00:01:58
151 15:55:33 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
152 15:56:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:00
154 15:59:56 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
155 16:00:16 سر سفره خدا-4 - قسمت 7 01:22:10
156 17:22:26 آنونس مجومعه کارگاه نجار 00:01:18
157 17:23:44 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
158 17:26:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:26:29 آگهی بازرگانی 00:03:11
160 17:29:40 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
161 17:30:00 بچه رئیس - قسمت 6 00:22:20
162 17:52:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
163 17:52:58 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
164 17:54:46 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:25
165 17:56:11 کلیپ ماه رمضان 00:01:20
166 17:57:31 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
167 17:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 17:58:53 آگهی بازرگانی 00:01:30
169 18:00:23 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
170 18:00:43 خانواده دکتر ارنست - قسمت 28 00:22:40
171 18:23:23 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
172 18:24:18 آنونس مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:01:27
173 18:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 18:26:08 آگهی بازرگانی 00:03:40
175 18:29:48 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
176 18:30:08 پهلوانان-4 - قسمت 10 00:30:08
177 19:00:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:00:39 آگهی بازرگانی 00:02:03
179 19:02:42 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
180 19:03:02 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 29 00:23:19
181 19:26:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 19:26:44 آگهی بازرگانی 00:03:38
183 19:30:22 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
184 19:30:42 کارآگاه گجت - قسمت 31 00:21:23
185 19:52:05 تیزر خوش‌مزه 00:03:37
186 19:55:42 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
187 19:58:05 وله رگلاژ 00:01:55
188 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
189 20:18:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
190 20:29:00 وله ماه رمضان 00:00:15
191 20:29:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:29:38 آگهی بازرگانی 00:04:20
193 20:33:58 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
194 20:34:18 بچه رئیس - قسمت 5 00:22:37
195 20:56:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 20:57:18 آگهی بازرگانی 00:02:52
197 21:00:10 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
198 21:00:30 خانواده دکتر ارنست - قسمت 27 00:19:44
199 21:20:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
200 21:20:52 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
201 21:26:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 21:26:30 آگهی بازرگانی 00:03:09
203 21:29:39 بسته شبانگاهی - قسمت 230 00:30:00
204 21:59:39 لوگو نهال 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها