جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:40
2 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
3 03:00:00 سر سفره خدا-4 01:20:24
4 04:20:24 وله رگلاژ 00:01:20
5 04:21:44 دعای سحر 00:02:24
6 04:24:08 تلاوت قرآن 00:04:52
7 04:29:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
8 04:33:36 دعای روز سوم ماه مبارک رمضان 00:01:06
9 04:34:42 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 3 01:11:18
10 05:46:00 وله ماه رمضان 00:00:20
11 05:46:20 لوگو نهال 02:13:40
12 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
13 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
14 08:09:00 حدیث 00:00:24
15 08:09:24 اعلام برنامه 00:00:45
16 08:10:09 مامان گلی - قسمت 1 00:04:26
17 08:14:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
18 08:15:08 آگهی بازرگانی 00:00:44
19 08:15:52 نقاشی‌نقاشی - قسمت 49 00:13:42
20 08:29:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:30:07 آگهی بازرگانی 00:01:17
22 08:31:24 ببعی - قسمت 7 00:08:42
23 08:40:06 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
24 08:40:30 مامان گلی - قسمت 2 00:04:36
25 08:45:06 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
26 08:45:26 ملوچ - قسمت 12 00:06:03
27 08:51:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
28 08:51:53 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
29 08:52:51 اعلام برنامه 00:00:35
30 08:53:26 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
31 08:56:39 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
32 08:58:09 نقاشی کنیم 00:00:50
33 08:58:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 08:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:44
35 09:00:16 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
36 09:00:36 دوست ما رمی خرسه - قسمت 23 00:06:18
37 09:06:54 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
38 09:08:24 مامان گلی - قسمت 3 00:04:53
39 09:13:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:14:15 اوم نوم 00:01:08
41 09:15:23 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
42 09:15:43 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 51 00:07:00
43 09:22:43 اعلام برنامه 00:00:45
44 09:23:28 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
45 09:25:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
46 09:27:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:28:11 آگهی بازرگانی 00:01:38
48 09:29:49 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
49 09:30:09 موچولوها - قسمت 34 00:09:02
50 09:39:11 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
51 09:40:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 09:41:39 مولانگ 00:03:27
53 09:45:06 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
54 09:45:26 میمونک و فیلی - قسمت 5 00:13:16
55 09:58:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 09:59:15 آگهی بازرگانی 00:01:54
57 10:01:09 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
58 10:01:29 مهد‌پویا - قسمت 34 00:20:51
59 10:22:20 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
60 10:23:50 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
61 10:26:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
62 10:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:27:38 آگهی بازرگانی 00:02:15
64 10:29:53 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
65 10:30:13 ماشین کوچولوها - قسمت 13 00:05:41
66 10:35:54 اعلام برنامه 00:00:35
67 10:36:29 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
68 10:39:04 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
69 10:40:34 مامان گلی - قسمت 4 00:04:28
70 10:45:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
71 10:45:22 ببعی - قسمت 8 00:08:54
72 10:54:16 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
73 10:55:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
74 10:57:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 10:58:19 آگهی بازرگانی 00:01:54
76 11:00:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
77 11:00:33 خدا چه آفریده-3 - قسمت 34 00:12:19
78 11:12:52 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
79 11:14:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 11:15:20 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
81 11:15:40 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 1 00:07:06
82 11:22:46 اعلام برنامه 00:00:35
83 11:23:21 یاپ یاپس 00:02:15
84 11:25:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:26:09 آگهی بازرگانی 00:03:48
86 11:29:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
87 11:30:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 50 00:14:09
88 11:44:26 اوم نوم 00:00:51
89 11:45:17 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
90 11:45:37 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 2 00:05:35
91 11:51:12 آرم استیشن توپ 00:00:23
92 11:51:35 کلیپ رمضان 00:05:00
93 11:56:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 11:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:52
95 12:00:00 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
96 12:00:20 دوست ما رمی خرسه - قسمت 24 00:06:27
97 12:06:47 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
98 12:08:17 وله روابط عمومی-162 00:00:22
99 12:08:39 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
100 12:11:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 12:12:03 ماموک 00:02:58
102 12:15:01 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
103 12:15:21 قصه‌های ریرا - قسمت 34 00:10:06
104 12:25:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 12:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:50
106 12:29:50 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
107 12:30:10 ملوچ - قسمت 13 00:07:27
108 12:37:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
109 12:38:00 مامان گلی - قسمت 5 00:04:04
110 12:42:04 کلیپ ماه رمضان آمد 00:02:59
111 12:45:03 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
112 12:45:23 آفتاب‌گردون - قسمت 4 00:07:54
113 12:53:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 12:53:37 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
115 12:55:07 حدیث 00:00:22
116 12:55:29 وله رگلاژ 00:01:05
117 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
118 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
119 13:06:47 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
120 13:08:17 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
121 13:12:34 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
122 13:14:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
123 13:15:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
124 13:15:22 خدا چه آفریده-3 - قسمت 33 00:12:31
125 13:27:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:28:26 آگهی بازرگانی 00:02:15
127 13:30:41 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
128 13:31:01 ماشین کوچولوها - قسمت 12 00:07:01
129 13:38:02 نقاشی کنیم 00:00:54
130 13:38:56 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
131 13:39:16 میمونک و فیلی - قسمت 4 00:13:25
132 13:52:41 مامان گلی - قسمت 6 00:04:36
133 13:57:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
134 13:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:10
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
136 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
137 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
138 14:08:03 آرم تایم (سینمایی تارزان-2) 00:00:20
139 14:08:23 سینمایی تارزان-2 00:56:20
140 15:04:43 وله ماه رمضان 00:00:33
141 15:05:16 بره ناقلا 00:06:29
142 15:11:45 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:12:08 آگهی بازرگانی 00:02:49
144 15:14:57 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
145 15:15:17 خانواده من - قسمت 33 00:09:30
146 15:24:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
147 15:24:59 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
148 15:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 15:26:17 آگهی بازرگانی 00:03:26
150 15:29:43 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
151 15:30:03 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 29 00:23:09
152 15:53:12 کلیپ ماه رمضان 00:01:47
153 15:54:59 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
154 15:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 15:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:43
156 16:00:05 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
157 16:00:25 سر سفره خدا-4 - قسمت 6 01:23:56
158 17:24:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:24:44 آگهی بازرگانی 00:04:56
160 17:29:40 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
161 17:30:00 بچه رئیس - قسمت 5 00:22:37
162 17:52:37 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
163 17:53:15 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
164 17:55:05 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:25
165 17:56:30 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
166 17:57:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 17:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:10
168 18:00:02 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
169 18:00:22 خانواده دکتر ارنست - قسمت 27 00:19:44
170 18:20:06 تیزر مجموعه سرسفره خدا 00:00:55
171 18:21:01 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:04
172 18:23:05 آنونس مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:01:27
173 18:24:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 18:24:55 آگهی بازرگانی 00:04:57
175 18:29:52 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
176 18:30:12 پهلوانان-4 - قسمت 9 00:29:14
177 18:59:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:59:49 آگهی بازرگانی 00:02:15
179 19:02:04 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
180 19:02:24 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 15 00:22:20
181 19:24:44 وله ماه رمضان 00:00:33
182 19:25:17 وله روابط عمومی-162 00:00:20
183 19:25:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 19:26:00 آگهی بازرگانی 00:03:45
185 19:29:45 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
186 19:30:05 فوتبال رباتی - قسمت 9 00:22:16
187 19:52:21 تیزر خوش‌مزه 00:03:45
188 19:56:06 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
189 19:58:29 وله رگلاژ 00:01:31
190 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
191 20:17:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
192 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:15
193 20:30:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 20:30:38 آگهی بازرگانی 00:02:54
195 20:33:32 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
196 20:33:52 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 13 00:18:44
197 20:52:36 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
198 20:53:48 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
199 20:59:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 20:59:26 آگهی بازرگانی 00:00:49
201 21:00:15 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
202 21:00:35 هایـدی - قسمت 15 00:20:59
203 21:21:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
204 21:22:10 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
205 21:23:10 شکرستان 00:02:11
206 21:25:21 آنونس مجومعه کارگاه گجت 00:01:07
207 21:26:28 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
208 21:27:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 21:28:04 آگهی بازرگانی 00:01:47
210 21:29:51 بسته شبانگاهی - قسمت 229 00:30:00
211 21:59:51 لوگو نهال 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها