جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:03:15
2 02:58:15 وله ماه رمضان 00:00:25
3 02:58:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
4 02:59:00 سر سفره خدا-4 - قسمت 4 01:24:00
5 04:23:00 وله رگلاژ 00:00:27
6 04:23:27 دعای سحر 00:03:41
7 04:27:08 تلاوت قرآن 00:04:52
8 04:32:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
9 04:36:36 دعای روز اول ماه مبارک رمضان 00:00:52
10 04:37:28 ترتیل نوجوانان - قسمت جزء 1 01:04:11
11 05:41:39 وله ماه رمضان 00:00:15
12 05:41:54 لوگو نهال 02:18:06
13 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
14 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
15 08:05:48 حدیث 00:00:22
16 08:06:10 مامان گلی - قسمت 1 00:04:28
17 08:10:38 اعلام برنامه 00:00:45
18 08:11:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
19 08:11:56 آگهی بازرگانی 00:03:24
20 08:15:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
21 08:15:40 نقاشی‌نقاشی - قسمت 47 00:14:44
22 08:30:24 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:30:57 آگهی بازرگانی 00:01:43
24 08:32:40 ببعی - قسمت 5 00:08:56
25 08:41:36 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
26 08:46:14 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
27 08:46:34 ملوچ - قسمت 10 00:06:43
28 08:53:17 اعلام برنامه 00:00:35
29 08:53:52 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
30 08:56:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 08:56:35 آگهی بازرگانی 00:03:57
32 09:00:32 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
33 09:00:52 دوست ما رمی خرسه - قسمت 21 00:06:06
34 09:06:58 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
35 09:08:28 نقاشی کنیم 00:00:46
36 09:09:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:10:12 مامان گلی - قسمت 3 00:04:31
38 09:14:43 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
39 09:15:03 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 49 00:07:00
40 09:22:03 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:22:48 نقاشی کنیم 00:02:00
42 09:24:48 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
43 09:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:43
45 09:30:17 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
46 09:30:37 موچولوها - قسمت 32 00:09:43
47 09:40:20 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
48 09:41:50 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
49 09:42:10 میمونک و فیلی - قسمت 3 00:13:16
50 09:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 09:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:57
52 09:59:56 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
53 10:00:16 مهد‌پویا - قسمت 32 00:22:52
54 10:23:08 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
55 10:24:38 دیپ‌داپ 00:02:48
56 10:27:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:27:59 آگهی بازرگانی 00:01:43
58 10:29:42 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
59 10:30:02 ماشین کوچولوها - قسمت 11 00:07:05
60 10:37:07 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:37:42 اوم نوم 00:00:55
62 10:38:37 کلیپ ماه رمضان آمد 00:02:59
63 10:41:36 مامان گلی - قسمت 4 00:03:29
64 10:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 10:45:25 ببعی - قسمت 6 00:08:36
66 10:54:01 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
67 10:55:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:56:04 آگهی بازرگانی 00:04:17
69 11:00:21 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:41 خدا چه آفریده-3 - قسمت 32 00:11:28
71 11:12:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
72 11:13:07 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
73 11:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
74 11:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 50 00:07:19
75 11:22:20 اعلام برنامه 00:00:35
76 11:22:55 ترو ترو 00:03:28
77 11:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:26:56 آگهی بازرگانی 00:02:44
79 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 48 00:14:36
81 11:44:36 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
82 11:44:56 کندویی‌ها - قسمت 75 00:06:56
83 11:51:52 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
84 11:53:22 اوم نوم 00:01:00
85 11:54:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:46
87 11:59:41 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 22 00:06:18
89 12:06:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:06:28 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
91 12:07:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:08:18 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
93 12:14:40 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:00 قصه‌های ریرا - قسمت 32 00:08:22
95 12:23:22 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
96 12:24:52 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:31
97 12:26:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:26:56 آگهی بازرگانی 00:02:44
99 12:29:40 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
100 12:30:00 ملوچ - قسمت 11 00:07:58
101 12:37:58 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
102 12:39:28 مامان گلی - قسمت 5 00:03:43
103 12:43:11 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
104 12:45:21 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
105 12:45:41 آفتاب‌گردون - قسمت 2 00:06:30
106 12:52:11 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
107 12:53:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
108 12:54:39 وله رگلاژ 00:00:58
109 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
110 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
111 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:07:02 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
113 13:08:32 مولانگ 00:03:30
114 13:12:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:12:22 خدا چه آفریده-3 - قسمت 31 00:13:07
116 13:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:26:02 آگهی بازرگانی 00:02:52
118 13:28:54 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
119 13:29:14 ماشین کوچولوها - قسمت 10 00:07:04
120 13:36:18 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
121 13:36:38 میمونک و فیلی - قسمت 2 00:13:15
122 13:49:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
123 13:50:02 مامان گلی - قسمت 6 00:04:35
124 13:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:50
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:52
129 14:08:13 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
130 14:08:33 فوتبال رباتی - قسمت 14 00:19:50
131 14:28:23 وله ماه رمضان 00:00:28
132 14:28:51 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
133 14:29:14 آگهی بازرگانی 00:04:35
134 14:33:49 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
135 14:34:09 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 12 00:23:00
136 14:57:09 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:57:32 آگهی بازرگانی 00:04:57
138 15:02:29 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
139 15:02:49 صیام و تیام - قسمت 1 00:26:12
140 15:29:01 وله ماه رمضان 00:00:30
141 15:29:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:29:54 آگهی بازرگانی 00:04:03
143 15:33:57 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
144 15:34:17 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 10 00:12:00
145 15:46:17 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
146 15:46:37 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 10 00:11:59
147 15:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 15:58:59 آگهی بازرگانی 00:04:06
149 16:03:05 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
150 16:03:25 سر سفره خدا-4 - قسمت 4 01:24:15
151 17:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 17:28:03 آگهی بازرگانی 00:04:34
153 17:32:37 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
154 17:32:57 پیمان دوستی - قسمت 8 00:22:02
155 17:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:52
157 18:00:14 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
158 18:00:34 باخانمان - قسمت 10 00:22:50
159 18:23:24 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:24:19 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
161 18:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:48
163 18:30:30 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
164 18:30:50 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 2 00:27:20
165 18:58:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:58:33 آگهی بازرگانی 00:04:59
167 19:03:32 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
168 19:03:52 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 14 00:21:47
169 19:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 19:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:06
171 19:30:08 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
172 19:30:28 فوتبال رباتی - قسمت 14 00:19:50
173 19:50:18 تیزر خوش‌مزه 00:03:24
174 19:53:42 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
175 19:58:57 وله رگلاژ 00:01:03
176 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
177 20:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
178 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:15
179 20:30:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:30:38 آگهی بازرگانی 00:02:59
181 20:33:37 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
182 20:33:57 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 12 00:23:00
183 20:56:57 وله ماه رمضان 00:00:28
184 20:57:25 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
185 20:59:33 آرم تایم (هایـدی ) 00:00:20
186 20:59:53 هایـدی - قسمت 14 00:20:14
187 21:20:07 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
188 21:21:07 کلیپ‌ روزه 00:05:06
189 21:26:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 21:26:36 آگهی بازرگانی 00:02:44
191 21:29:20 بسته شبانگاهی - قسمت 227 00:30:00
192 21:59:20 لوگو نهال 00:00:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها